Eurolloyd

 

profiel Lugt Sobbe
* Onderschrijvers * Dienstverlening Verzekeringsmakelaars

Binnen de verzekeringsbedrijfstak is onze vennootschap een begrip waar het gaat om de ontwikkeling van vooruitstrevende verzekeringsprodukten. Maar ook bij de consument is Eurolloyd Verzekeringen al vele jaren een goede bekende. Alles staat en valt vanzelfsprekend met de solvabiliteit van onze onderneming en van de verzekeraars die het risico in feite dragen.

Vanouds zijn wij verbonden met de internationale verzekeringsmarkten in Europa, waarvan Lloyd's verzekeringsmarkt te Londen inmiddels de belangrijkste is.

Anciënniteit binnen ons vakgebied biedt vele voordelen. Neem alleen al het feit dat wij met een aantal verzekeraars al heel lang zaken doen. Waardoor wij hun toestemming niet meer hoeven te vragen bij het uitbrengen van offertes. Ook niet bij het toekennen en uitbetalen van schades.
Zo is bijvoorbeeld door bepaalde verzekeraars die verbonden zijn aan Lloyd's of London een volmacht verstrekt, op grond waarvan wij zulke toezeggingen mogen doen zonder hen eerst één voor één te moeten consulteren. Eurolloyd Verzekeringen België beschikt over speciale volmachten van Lloyd's Underwriters dewelke ons toelaten om via ons kantoor polissen uit te geven conform de geldende Belgische bepalingen op verzekeringscontracten.

Wij zijn gespecialiseerd in het verzekeren van bedrijfsmatige risico's zoals werkplaatsen, handelsondernemingen, fabricage en horeca. Tot op de dag van vandaag vinden wij voor de verzekering tegen de materiële schade dekking bij verzekeraars die - net als wij - bewezen hebben groot belang te hechten aan continuïteit van de relatie.

De jarenlange samenwerking met duizenden onafhankelijke assurantieadviseurs in Nederland en België, staat garant voor een konstante kwaliteit van het hoogste niveau. Onze offertes, polissen en verzekeringsvoorwaarden zijn in begrijpelijke taal geschreven.

Er zijn weinig verzekeringsbedrijven, die kunnen bogen op een vergelijkbaar bedrijfsprofiel!

Unieke garantieverklaring

Eurolloyd garandeert de verzekeringsmakelaars het exclusieve recht op het dienen van hun cliënten. Dat klinkt als een reclameboodschap, maar alle intimi weten hoe vaak deze vanzelfsprekende gedragscode geschonden is.
Met andere woorden: Eurolloyd geeft u zwart op wit de garantie dat er alleen sprake zal zijn van rechtstreekse contacten met ’de consument’ als dat nadrukkelijk op verzoek van de verzekeringsmakelaar zelf is, of wanneer de (particuliere of zakelijke) consument daartoe zelf een initiatief heeft genomen.

Lid:

federatie voor Verzekerings- en Financiele tussenpersonen


gevolmachtigde van:

Lloyd's of London