Chloordioxideoplossing (CDO)

...nu verkrijgbaar als 1 COMPONENT systeem

In het verleden hadden wij natriumchloride en zuren (citroenzuur of zoutzuur) nodig om chloordioxide (MMS1) te produceren. Door middel van een speciaal distilleerproces verzadigen wij nu het water met chloordioxidegas waarmee een 3000pm zuivere chloordioxideoplossing wordt bereikt. Dit heeft als voordeel dat wij 1.) niet meer hoeven te activeren 2.) geen zuuroverschot ontstaat 3.) een uiterst zuiver product ontstaat en ‘last but not least’ de toepassing in alle opzichten aangenamer is.

Voordelen van 1 component systeem CDS (CDO) ten opzichte van het klassieke 2 componenten systeem (MMS1):

  • Direct klaar voor gebruik
  • Geen activering meer nodig
  • Tijdbesparing, omdat het activeringsproces wegvalt
  • Geen zuuroverschot
  • Geen bijproducten, zuivere chloordioxide
  • Dezelfde dosis als bij het 2 componenten systeem, daardoor geweldig met de huidige toepassingsprotocollen te gebruiken
  • Geurvorming met meer dan 90% afgenomen, daardoor aangenaam in het gebruik
  • De voorgestelde dosering komt overeen met de wettelijke normen (Duitse regelgeving EN 12671:2009)

Wat bevat CDS (CDO)?

CIO2 (chloordioxide) gas gebonden aan H2O (water)

Waar moet u op letten?

Houdbarheid

Koel, onder de 11°C, en donker bewaren, maximaal 6 maanden houdbaar. Opslagruimte -> koelkast Wanneer de fles(sen) warmer dan +11 graden bij u worden geleverd, deze NIET OPENEN. De fles(sen) eerst in de koelkast zetten anders zal het choordioxide direct verdampen. Uitsluitend beneden 11 graden is gewaarborgd dat het werkzame bestanddeel in het water opgelost blijft en bij het openen van de fles niet ontsnapt.

De toepassing van CDS (CDO)

CDS (CDO) kunt u probleemloos volgens alle gebruiksvoorschriften van Jim Humble gebruiken. Uiteraard de activator niet meer gebruiken.

Aanvulling 09-02-2012: Jim Humble deelt in video’s en nieuwsbrieven mee dat men door de hoge zuiverheid van het product de dosis met een veelvoud kan verhogen. 1 geactiveerde druppel MMS1 komt overeen met circa 4 druppels CDS. Dus als wij spreken van 1 geactiveerde druppel MMS1 komt dit overeen met 4 druppels CDS! 2 geactiveerde druppels MMS1 is gelijk aan 8 druppels CDS, 3 geactiveerde druppels MMS1 is gelijk aan 12 druppels CDS enzovoort... De factor MMS1 in verhouding tot CDS is dus: KEER VIER BIJ GROTE BEHOEFTE KAN DUS ZELFS TOT FACTOR 30 WORDEN VERHOOGD.

Origineel citaat van Dr. Ing. Wolfgang Storch Vraag: Hoe veel water en welk soort water moet men drinken?

Antwoord:

Ik bedoel met water dat water dat voor menselijk gebruik in overeenstemming is met de minimale wettelijke voorschriften van de kwaliteit het drinkwater. Ieder mens moet dagelijks 6-8 glazen water drinken (1 glas = 0,25 liter). Dat is het absolute minimum. In het algemeen wordt de volgende richtlijn aanbevolen: 0,03 l/kg lichaamsgewicht.
Lichaamsgewicht : 50 kg : 1,5 Liter = 6 glazen
Lichaamsgewicht: 70 kg : 2,1 Liter = circa 8 glazen
Als Jim Humble aanraadt om dagelijks 8 glazen water te drinken, dan beweegt hij zich binnen dit gebied.

Houdt u daarbij met het volgende rekening: alcohol, koffie, thee en coffeïnehoudende dranken tellen niet mee.

Vanuit zijn klinische observaties van maagzweren raadt F. Batmanghelidj het volgende aan:
a) Een glas 20 minuten voor het eten (ontbijt, middag- en avondeten)
b) Ongeveer dezelfde hoeveelheid tweeëneenhalf uur na elke maaltijd.
Dat is het absolute minimum dat uw lichaam nodig heeft.
Bovendien moet u dan twee extra glazen water tijdens de zwaarste maaltijd drinken of voor het slapen gaan.

Het microbiologische effect van water op het menselijk lichaam kunt u vergroten door aan elk glas water 3 druppels 0,3% chloordioxideoplossing toe te voegen.
Het aantal toe te voegen druppels hangt af van uw lichaamsgewicht. Volgens de WHO-aanbevelingen bedraagt de maximale hoeveelheid per dag: 0,035 mg/kg lichaamsgewicht.
50 kg (kinderen): 1,75 mg chloordioxide/dag : 1 druppel per glas bij 6 glazen = 0,9 mg chloordioxide. Dit is de veilige hoeveelheid bij de toepassing bij kinderen.
70 kg (volwassenen): 2,45 mg chloordioxide/dag: 2-3 druppels per glas bij 6 glazen. Dat is 1,8 mg – 2,7 mg chloordioxide.

Door water te drinken went uw lichaam zich weer aan wateropname. Het eerder verminderde dorstgevoel wordt weer opgewekt. Drink water, wanneer uw lichaam hiernaar verlangt.

Als water tijdens de maaltijden wordt gedronken, dan verhindert dit een concentratie van het bloed. Is het bloed geconcentreerd, dan onttrekt het water uit de omringende lichaamscellen. Door middel van donkerveldmicroscopie (= levend bloed analyse) kan dit zichtbaar worden gemaakt (zie o.a. www.malaria-hilfe.de-Dunkelfeldmikroskopie). Op deze site heb ik ook een paar opnamen opgenomen die de werking van het drinken van chloordioxidewater duidelijk maken. Het is zeer interessant dit waar te nemen!

Ik hoor nu de vraag: „Hoe kan ik vochtgebrek (dehydrogenering) van mijn lichaam het eenvoudigst vaststellen?“
Het eerste signaal is de kleur van de urine. Normalerwijze is urine kleurloos tot helgeel. Als uw urine een donkergele of zelfs een oranje kleur heeft, dan lijdt uw lichaam aan watergebrek. Dit betekent echter ook dat de nieren hard moeten werken om met de sterk geconcentreerde urine de gifstoffen uit het lichaam te verwijderen.
Het kan zelfs voorkomen dat de nieren overbelast zijn. Zij zenden dan noodsignalen uit (pijn en duizeligheid). Kan de overbelasting van de nieren de oorzaak zijn dat veel mensen duizelig worden nadat zij chloordioxidewater hebben gedronken? Dat kan inderdaad mogelijk zijn. Door de werking van chloordioxide worden ziektekiemen inactief (gedood) en andere schadelijke materialen geoxideerd. Deze stoffen moeten uit het lichaam worden verwijderd en worden vervolgens in de nieren gefilterd. Als deze lichaamseigen filter overbelast is, dan blijven resten achter in het lichaamsvocht en verstoren de lichaamsfuncties. Het menselijk lichaam wil van deze schadelijke stoffen af. Als het lichaam dat alleen niet kan, roept het om hulp.

Als u een sterke dehydrogenering vaststelt, dan moet u beginnen met water te drinken. Echter niet teveel ineens. Uw cellen zuigen zich vol, zoals een spons zich langzaam volzuigt.

Welk water (chloordioxidewater) geschikt voor menselijke consumptie moet u drinken?
Ik ben van mening dat het water uit de kraan (drinkwater) voor menselijke consumptie het meest geschikt is. Echter, het is sterk verontreinigd door zware metalen en andere stoffen (micro-organismen, restanten van medicijnen enz.).

Het is daarom belangrijk om kleine drinkwaterfilters te gebruiken. Deze filters (klein en groot, goedkoop en duur) zijn overal te koop. Goedkope en effectieve filters zijn microfiberfilters.
Verder zijn nog te verkrijgen de zogenaamde omgekeerde osmose systemen, systemen voor het produceren van zogenaamd Kangen-water (alcalinewater), actieve koolstoffilters enz. Natuurlijk kosten deze systemen geld. Maar in de toekomst zal men zonder deze filters waarschijnlijk niet overleven.
Het waterleidingbedrijf zal niet meer in staat zijn het beste drinkwater te leveren. Zij zullen uitsluitend een basisverzorging kunnen garanderen. Iedereen die een betere waterkwaliteit wil hebben, moet daarvoor zelf zorgen.
Het waterleidingbedrijf is ook verplicht water te leveren van een voldoende microbiologische kwaliteit en te voldoen aan de richtlijnen. Vaak wordt daarom chloor gebruikt, een middel dat tijdens de grote drinkwaterepidemieën heilzaam was. Op dit moment gebruikt het waterleidingbedrijf steeds vaker chloordioxide vanwege de desinfecterende eigenschappen en zij leveren dus chloordioxidewater. De concentratie ontsmettingsmiddel wordt zo gekozen dat mogelijke gezondheidsrisico’s door een overdosering uitgesloten kunnen worden. Ook dit is een basisvoorziening. De kwaliteit van het water wordt voor menselijke consumptie gewaarborgd.
Met voedsel krijgen mens en dier, naast water, ook andere middelen binnen die ziekteverwekkende bacteriën kunnen bevatten. Alle stoffen komen terecht in het menselijk lichaam. Zo kunnen ziekteverwekkende bacteriën de normale lichaamsfuncties verstoren. Het lichaamseigen immuunsysteem zal een beschermingsmechanisme opbouwen tegen vreemde indringers. Gebleken is dat zuurstof en chloordioxide het immuunsysteem helpen ondersteunen. Het lichaam zal dankbaar zijn voor chloordioxidewater dat nog extra met zuurstof is verreikt.

Tenslotte:
Chloordioxide in drinkwater (ik bedoel chloordioxidewater) wordt door het lichaamsvocht over de verschillende organen verdeeld. Het helpt het menselijk lichaam een balans te vinden tussen het oxidatie- en reductieproces, waardoor het immuunsysteem wordt gestabiliseerd. Deze stabiliserende eigenschappen kan het uitsluitend vervullen als het lichaam genoegzaam en voldoende gehydrateerd wordt. De gemiddelde drinkhoeveelheid bedraagt circa 2 liter.

Einde citaat.

Beelden zeggen meer dan duizend woorden! Hieronder wordt dit oude gezegde bewaarheid. Kijkt u zelf maar:

Donkerveld microscoopfoto’s van onze microscoop voor en na het gebruik van CDS (CDO)
Onmiddellijk na de eerste foto werden 3 druppels CDS in een glas water van 25 ml gedronken (deze concentratie komt overeen met de wettelijke drinkwaterverordening), de tweede foto is ongeveer 60 minuten later genomen. U kunt zelf het verschil duidelijk zien, het heeft maar een paar minuten geduurd totdat de zogenaamde „geldrollenvorming“ (= samenklonteren van erytrocyten (rode bloedcellen) in de vorm van geldstapels) opgelost is. Dit effect is niet uniek, tot op heden hadden wij bij een gelijke toepassing steeds hetzelfde resultaat. Op 11-12-2011 ben ik met 10 deelnemers, waaronder vele therapeuten en een arts, in een donkerveldseminar (www.dunkelfeldausbildung.de) zelf getuige geweest van dit effect. Eerdere scepsis van enkele deelnemers leidde daarna tot een overweldigend enthousiasme over de toepassing van chloordioxide. Na dit effectieve bewijs wilde iedere deelnemer onmiddellijk zelf de proef op de som nemen. Zonder uitzondering hebben allen zelf na het drinken van 2 druppels in een glas water in slechts 10 minuten tijd hetzelfde resultaat aangetoond (2 druppels CDL in 30 ml water ligt duidelijk onder de maximale dosering volgens de Duitse drinkwaterverordening).
Voor_Na__U ziet hier een bloedbeeld. Duidelijk is de geldrollenvorming (klassieke samenkleven) te zien. _Al 10 minuten na het gebruik van CDS (CDO) ziet het bloedbeeld er zo uit. De verkleving is grotendeels opgelost.


hoog