Het vakblad Coachen

Ontdek Coachen, het vakblad voor werkers in de sport!

De rol van de trainer of coach in de Nederlandse sport wordt nog sterk onderschat. Trainers en coaches doen méér dan hun pupillen op een hoger sportief niveau tillen. Zij motiveren en stimuleren om door te zetten, ze hebben een voorbeeldfunctie en dragen bij tot een goede normenontwikkeling, een sterk waardebesef, een betere voeding enzovoort. Trainers en coaches hebben nu eindelijk hun eigen blad en staan niet langer in de schaduw.

Coachen is een uitgave van NFWS en Arko Sports Media. Het vakblad besteedt aandacht aan onderwerpen zoals training, voeding, wetenschap, beleid, opleiding, sportclubs en recht. Daarnaast publiceert FNV Sports in iedere editie alle arbeidsrechtelijke ontwikkelingen in een speciaal katern.

De redactie van Coachen:

Hoofdredacteur:
Wilma van Kasbergen
e-mail: wvk@nfws.nl

Redactie:
Nicole Eijssen
e-mail: nicole.eyssen@arko.nl

Redactieraad:
John Volkers, Hidde van der Ploeg, Toon Gerbrands, Frans van Dijk, Cees Vervoorn, Ton Friederichs, Henk Kraaijenhof.

Redactie-adres:
Arko Sports Media
Postbus 393
3430 AJ Nieuwegein
tel. 030 600 47 80
fax. 030 605 26 18
e-mail: coachen@arko.nl

Arko Sports Media
Arko Sports Media is een onderdeel van Arko Uitgeverij. Klik hier (www.arko.nl) voor meer informatie over Arko Uitgeverij en haar producten.


Coachen

Links

Het vakblad Coachen
Abonnement
Adverteren