Lidmaatschap

Word voor € 35,00 per jaar lid van de NFWS en ontvang het Vakblad Coachen GRATIS!

Voor wie is het lidmaatschap interessant?

 • trainers, coaches en sportbegeleiders binnen en buiten de reguliere sportbeoefening
 • verenigingen van sportkader
 • trainersverenigingen
 • sportorganisaties

Belangrijke redenen om lid van de NFWS te worden:

 • Helpdesk voor arbeidsrechterlijke en rechtspositionele vraagstukken door deskundigen van Mazars
 • (Beroeps)aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering
 • Een (gratis) abonnement op Coachen (een vakblad met interessante informatie over o.a. training, voeding, wetenschap, beleid, opleiding, sportclubs en recht)
 • Mogelijkheid tot afname producten/publicaties
 • Volledige toegang tot de NFWS website
 • (Collectieve) belangenbehartiging
 • Kortingen op/ deelname aan (sporttakoverstijgende) bijscholingen
 • Handhaving van de Beroepscode voor trainers en coaches

Wat doet de NFWS en wat kan de NFWS voor u betekenen?

 • NFWS werkt aan de bevordering van de deskundigheid en de professionaliteit van het sporttechnisch kader in Nederland.
 • NFWS verbetert en breidt haar aanbod uit van dienstverlening aan haar lidorganisaties en individuele leden om de positie van het sporttechnisch kader te verbeteren.
 • NFWS werkt aan een betere afstemming van het werk van landelijke sportorganisaties ten behoeve van sporttechnisch kader.
 • NFWS ontwikkelt het beroep in de breedte en de diepte.
 • NFWS behartigt de belangen van de leden bij relevante (overheids)organisaties.
 • NFWS levert services, waar leden en hun organisaties veel profijt van hebben, zoals een collectieve aansprakelijkheidsverzekering, een juridische helpdesk, ondersteuning bij specifieke verenigingsactiviteiten en een gratis abonnement op Coachen, het vakblad dat vijf maal per jaar verschijnt.

Individuele leden
Een individueel lidmaatschap is mogelijk als u, vrijwillig of professioneel, sport of bewegingsactiviteiten begeleidt. Het hebben van diploma’s is geen voorwaarde. Via het lidmaatschap heeft u recht op alle diensten van de NFWS.

Indien er voor uw tak van sport een trainersvereniging bestaat die lid is van de NFWS, dan kunt u van de betreffende trainersvereniging lid worden en verloopt uw lidmaatschap van de NFWS via het collectieve lidmaatschap van de trainersvereniging.

Collectieve leden
(Trainers)verenigingen kunnen een collectief lidmaatschap aangaan voor hun eigen trainers/coaches. Door middel van dit collectieve lidmaatschap verbinden de trainers zich aan de NFWS. De vereniging betaald per lid een basiscontributie en daarmee hebben zowel de trainersvereniging als de leden van de vereniging recht op alle diensten van de NFWS.

Donateurs
Sportorganisaties kunnen zich eveneens verbinden aan de NFWS. Niet door een lidmaatschap, maar door donateurschap. Als donateur van de NFWS geeft u aan dat uw organisatie belang van sporttechnisch kader groot acht. Via het donateurschap heeft uw organisatie recht op:

 • het vakblad Coachen
 • korting voor vertegenwoordigers van uw organisatie op deelname aan door de NFWS georganiseerde congressen, debatten of bijscholingen
 • korting op onze uitgaven

Wat kost het lidmaatschap van de NFWS?
De contributie NFWS bedraagt voor een jaar:

 • Voor individuele leden € 35
 • Voor collectieve leden (trainersvereniging) € 13 per lid per jaar, exclusief Coachen
 • Voor donateurs € 50

Hoe word ik lid van de NFWS?
Als u er ook van overtuigd bent dat lid zijn van de NFWS uw kennis als trainer/coach of de kennis van uw trainers/coaches vergroot, meld u dan aan door het aanmeldingsformulier te downloaden en deze te retourneren aan de NFWS.

Maak uw keuze uit onderstaande mogelijkheden:
Aanmeldingsformulier Individueel lid (pdf)
Aanmeldingsformulier Donateur (pdf)

Lidorganisaties
De NFWS heeft 23 collectieve leden. Dit zijn zelfstandige verenigingen van sportkader, trainersverenigingen zoals zwemmen, maar ook docentes weerbaarheid en zelfverdediging, Meer Bewegen voor Ouderen-leid(st)ers en masseurs en sportverzorgers.

De meeste verenigingen stellen zich ten doel de belangen van het betreffende sportkader, dat vrijwillig of beroepsmatig in de betreffende sport werkzaam is, te behartigen en de kwaliteit van de betreffende sport of activiteiten in het algemeen te bevorderen. Zij trachten dit doel te bereiken door onder andere:

 • behoud van de waarde van het diploma, de licentie en het beroep;
 • te participeren in de vakopleidingen en de sporttechnische vorming van de leden;
 • het organiseren van bijscholingen en applicatiecursussen;
 • gevraagd en ongevraagd advies te geven aan beleidsbepalende instanties;
 • de contacten met de betreffende sportbond en andere instanties;
 • behulpzaam te zijn bij geschillen tussen leden onderling en / of derden;
 • een centraal informatiepunt, als vraagbaak voor trainers, in stand te houden.

Aangesloten lidorganisaties

NB: op alle onderstaande links wordt een pdf-bestand aangeboden. Klik hier als u nog geen reader heeft.

 • Vereniging Badminton Oefenmeesters (VBO)
 • Nederlandse Vereniging van MBvO-leid(st)ers (VML)
 • Nederlandse Vereniging van Bowling Trainers (NVBT)
 • Nederlandse Vereniging van Werkers in Gymnastische Sporten (NVWIG)
 • Europese Handbal Trainers Vereniging (EHTV)
 • Vereniging van Trainers in de Handboogsport (Platform)
 • Vereniging van Hockey Oefenmeesters (VHO)
 • Nederlandse Vereniging voor Judo- en Jiujitsu Leraren (NVJJL)
 • Nederlandse Korfbal Trainers Vereniging (NKTV)
 • Algemene Looptrainers Vereniging (ALV)
 • Belangenvereniging Leraren Martial Arts (BLMA)
 • Belangenverenigingen Massage en Sportverzorging (BMS)
 • Nederlandse Rugby Trainers Vereniging (NRTV)
 • Nederlandse Academie van Schermleraren (NAS)
 • Nederlandse Vereniging van Schietsport Trainers (NVST)
 • Nederlandse Vereniging Van Ski- en sneeuwsportleraren (NVVS)
 • Nederlandse Vereniging van Budo Leraren (NVBL)
 • Vereniging Van Tafeltennis Trainers (VVTT)
 • Nederlandse Triatlon Trainers Vereniging (NTTV)
 • Beroepsvereniging docentes Weerbaarheid en Zelfverdediging (BWZ)
 • Nederlandse Vereniging Van Zwemsport Trainers (NVVZT)
 • De Nederlandse Vereniging van Volleybal Oefenmeesters (NVVO)

  Klik hier voor een compleet overzicht van de aangesloten lidorganisaties met de juiste adresgegevens.

Coachen