Onze mascotte « Marcelleke » draagt afvalzorg hoog in zijn vaandel !In 2004 liep er onder de naam « Bazaar de Luxe » een pilootproject rond  afval-en milieuzorg in vier Nederlandstalige Brusselse jeugdhuizen. Het kaderde in de derde afvalstoffenplan (20032007) en het concept van dematerialisatie dat gepromoot wordt door het dat het project ondersteunde. Met dematerialisatie wordt beoogd een zelfde welzijnsgraad te bereiken met een lager verbruik van materiële middelen en energie.
Vanuit de opgedane ervaringen is er nu een praktische afvalgids voor het Brusselse jeugdwerk samengesteld. Deze wil op een vlotte manier toelichten hoe in het jeugdwerk een afvalzorgproject op te zetten. Men vindt er tips voor een aantal kleine veranderingen in de werking zelf. Verder is er aandacht voor sensibiliserende activiteiten naar de jongeren toe. Alle jeugdwerkorganisaties krijgen de gids gratis ter beschikking. Bijkomende exemplaren kunnen besteld worden via marcelleke@nme-link.be. Al je vragen of suggesties zijn daar ook welkom.
Bij de downloads vind je ook een pdf-versie van de afvalgids met hyperlinks zodat je kan doorsurfen naar de vele daarin vermelde websites.

[ Wat en hoe? ]

Een begin is het sorteren te bevorderen zodat de fractie restafval tot een minimum wordt teruggebracht. Een stap verder is herbruiken. Gebruik van retourverpakking voor drank, retourbekers op activiteiten, tweedehandsspullen worden gestimuleerd. Het allerhoogste doel blijft voorkomen van afval. Een sticker tegen reclame op de brievenbus, thuiscomposteren, consuminderen, duurzaam kopen, spaarlampen die langer meegaan dan gloeilampen, gebruik van winkeltas zijn hier enkele voorbeelden van.

Op deze manier besparen we heel wat natuurlijke grondstoffen en energie. Goed voor milieu en de geldkas.

Het doel is om de jeugdhuizen aan een duurzaam milieuzorgsysteem te helpen. Ze komen zo tot een aanzienlijke beperking van afvalproductie in de werking.
Daarbij is het van groot belang om sensibiliserende activiteiten te organiseren naar de jongeren toe. Het kritisch denken rond het thema kan bevorderd worden via niet schoolse activiteiten.

In het kader van het project zijn er voor alle jeugdorganisaties uit Brussel gratis uitleenbare retourbekers beschikbaar. De ervaringen in het pilootproject zijn alvast positief. Je bespaart heel wat troep en geld door ze te gebruiken. En je geeft meteen het goede voorbeeld! Wil je het eens proberen? Neem hier contact op.
Tips voor gebruik: zie afvalgids pagina 22/23.