Onze mascotte « Marcelleke » draagt afvalzorg hoog in zijn vaandel !

[ praktische afvalgids voor het brussels jeugdwerk ]

[ eindenquête ]

[ vragenlijst afvalbeheer in jeugdwerk ]

[ enquête voor de jongeren ]

[ flyer ]

[ affiche]

[ verbintenissen ]