Onze mascotte « Marcelleke » draagt afvalzorg hoog in zijn vaandel !

[ Tot dusver ]

Het project werd bekend gemaakt bij de jeugdhuisbezoekers via een startactiviteit: 'Bazaar de Luxe'-fuif, voorafgegaan door twee workshops (kledingontwep en kunst met recuperatiemeteriaal).
Met de workshops beoogden we een eerste kennismaking met dematerialisatie en eco-consumptie. Op de fuif en het optreden werden de jeugdhuisbezoekers geïnformeerd over het project.
Het was meteen de start van het gebruik van retourbekers. Dit is inmiddels ingeburgerd in de deelnemende jeugdhuizen. De positieve invloed op de fractie restafval is groot, en er is heel wat minder opruimwerk na de activiteiten.

[ Marcellekes Plan ]

Ondertussen werd ook een nulmeting uitgevoerd om een analyse te maken van de huidige situatie. Op basis hiervan werd per jeugdhuis een actieplan opgesteld dat op het einde van dit jaar wordt geëvalueerd. Het plan is ondertussen in een door de leden ondertekende verbintenis opgehangen in het jeugdhuis. Dit gebeurde tijdens een gesmaakte proefavond met producten uit de duurzame en sociale economie. De uitvoering is bezig en de resultaten mogen er zijn.
Artikels in het ledentijdschrift geven achtergrondinfo over het project.
De jongeren werden ook uitgenodigd deel te nemen aan een enquête om hun houding en verwachtingen in kaart te brengen

[ Andere activiteiten ]

Er was nog een opvallende deelname aan de autoloze zondag waar de jeugdhuizen per fiets en per kwistax de stad doorkruisten.
Op de dag van de student werden in samenwerking met Trefpunt Y nog twee workshops aangeboden.
Tijdens de ene maakte men geldbeugels en handtassen van brik in de andere draagbare juwelen van gekleurde plasticflessen en blik.
Een opknapbeurt met spullen uit kringwinkels die werden opgewaardeerd was voorlopig de laatste activiteit in de jeugdhuizen.
Alle ervaringen komen in een Practische afvalgids voor het Jeugdwerk.
De jeugdhuizen die meewerken aan het project zijn Tongeluk, t Mutske, DeBranding en Trefpunt Y.