[NMe-LINK] [STEUNPUNT] [NME-AANBOD] [PROJECTEN] [AGENDA] [LINKS] [PERS] [CONTACT] [OPROEPEN]

 

PROJECTEN >> 't Is Mobilie-Tijd!

Mobiliteits- en verkeerseducatie beperkt zich dikwijls tot het aanleren van kennis: de verkeersborden, het fietsparcours… Wat ons belangrijk lijkt, is dat er tevens ook aan attitude en globale visie gewerkt wordt.
Er moet rekening gehouden worden met het feit dat enkel het aanleren van kennis kinderen én volwassenen niet gaat overtuigen om een respectvol en/of een veilig gedrag in het verkeer te vertonen. Kennis verwerven is en blijft belangrijk, maar moet in een bredere contekst geplaatst worden waarin het kind de gelegenheid krijgt om zichzelf te situeren in het mobiliteitsvraagstuk.
Een éénmalige actie heeft weinig impact op de verkeerssituatie in de schoolbuurt terwijl leerlingen die regelmatig met mobiliteit en verkeersveiligheid geconfronteerd worden hun eigen ervaringen zullen overbrengen naar ouders, vrienden…

Het is duidelijk dat elke Brusselse school te kampen heeft met problemen die rechtstreeks te maken hebben met verkeersveiligheid en verplaatsingsgedrag : dubbel geparkeerde wagens voor de schoolpoort, weinig respect vanwege ouders en/of leerkrachten, gebrekkige informatie, gevaarlijke oversteekplaatsen… Het is al te dikwijls de schuld van de Andere(n).
Het idee om een project uit te werken rond een integraal educatief mobiliteitsproject kwam er naar aanleiding van een gesprek over NME in Brussel (3 maart 2000) tussen NMe-Link Brussel en de toenmalige Staatssecretaris voor Mobiliteit.

www.mobilie.be

 

'Schuif mobiliteit niet op de lange baan!' is een CD-Rom bestemd voor leerkrachten die de problemen van mobiliteit en verkeersveiligheid om en rond de school daadwerkelijk willen aanpakken.
Vraag hier gratis de CD-Rom aan.

© 2004 - Een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in een productie van NMe-Link en met de medewerking van Réseau IDée, Inter-Environnement, Coren, Bral, Langzaam Verkeer, Pro Velo.


 


Jeroen Vanhoorne doet de doelstellingen van het project uit de doeken

   
 top | terug | sitemap