Welkom. Met deze website ontsluit het VTi informatie over het veelkleurige erfgoed van de podiumkunsten in Vlaanderen, ongeacht de bewaarplek van materialen. Deze website is geconcipieerd als informatieplatform voor de diverse collecties in de sector; als wegwijzer in het geheugen van de podiumkunsten in Vlaanderen. Daarom vind je hier ook integrale digitale versies van het Vlaams Theaterjaarboek en het Kritisch Theater Lexicon.
Je kan hier ook een Toolbox voor archiefbeheer in de podiumkunsten raadplegen.

Het veldwerk (interviews, plaatsbezoeken, verificatie van gegevens) zoals we dat voor het project 'stafkaart theatraal erfgoed' hebben uitgevoerd, is nu afgesloten. Sinds de lancering van deze website hebben we veel kunnen bijwerken en aanvullen, maar daarbij is jouw input onmisbaar. Beschik je over concrete aanwijzingen die wij zouden kunnen natrekken? Wil je reageren op wat er nu al gepubliceerd is? Contacteer ons!
Erfgoeddag 2005 - Thema: Gevaar! · 17 april 2005 
lees meerHandleiding "Auteursrecht en erfgoed" · Culturele Biografie Vlaanderen, 4 maart 2005 
lees meerDossiers Wim Van Gansbeke en Annie Declerck online · 18 januari 2005 
lees meerVerslag Rondetafel zakelijke archieven · VTi, 26 november 2004 
lees meerGetuigenissen beluisteren · Ondervind je moeilijkheden met het afspelen van de audiofragmenten? 
lees meer


© 2003 Vlaams Theater Instituut | | info@vti.be