Home Zoeken & Verkennen  
   Zoeken door bestanden
   Hulp bij zoeken


   Beeldfragmenten
   Geluidsfragmenten

   Reageer meteen
   Contacts

KTL


Het Kritisch Theater Lexicon is een serie publicaties waarmee de meest markante figuren uit de Vlaamse theaterwereld van de twintigste eeuw in de schijnwerpers geplaatst werden.
Om deze ‘podiumkunstenaars’ ook buiten ons taalgebied ruime aandacht te geven, werden verschillende van de KTL’s eveneens vertaald in het Frans en Engels.
De reeks bestaat uit achttien portretten van enerzijds overleden of oudere theaterfiguren (Herman Teirlinck, Dries Wieme, Tone Brulin, …) en anderzijds een generatie theatermakers die momenteel volop in de belangstelling staan in binnen- en buitenland (bijvoorbeeld Wim Vandekeybus, Marc Vanrunxt en Jan Fabre). De publicatie ging van start in september 1996 en eindigde in september 2002 met het KTL gewijd aan Franz Marijnen.
De redactie van het Kritisch Theater Lexicon bestond uit theaterwetenschappers van de vier universiteiten en medewerkers uit de theatersector: Pol Arias, Steven De Belder, Annie Declerck, Ronald Geerts, Erwin Jans, Rudi Laermans, Dries Moreels, Geert Opsomer, Frank Peeters, Christel Stalpaert, Koen Tachelet, Klaas Tindemans, Luk Van den Dries, Bart Van den Eynde, Myriam Van Imschoot, Marianne Van Kerkhoven en Jaak Van Schoor. Hoofdredacteur was Geert Opsomer, verantwoordelijke uitgever is het Vlaams Theater Instituut vzw.

De publicatiereeks werd afgesloten, maar de oorspronkelijke zorg voor de toegang tot de geschiedenis van de podiumkunsten in Vlaanderen en haar bronnen, leeft nog.
Om die reden heeft het VTi besloten de hele reeks hier online beschikbaar te stellen, waardoor deze monografieën ook doorzocht kunnen worden en in een context van degelijke theaterhistorische informatie bij een nieuw publiek terecht komen.
Engelse editie

 
Anne Teresa De Keersmaeker | Marianne Van Kerkhoven en Rudi Laermans
KTL_DeKeersmaekerEN_online.pdf | 302 kb | 3-6-2004
  Portret in de reeks 'Kritisch Theater Lexicon' - Engelse editie
 
Josse De Pauw | Jef Aerts en Anne-Marie Van Wynsberghe
KTL_DePauwEN_online.pdf | 370 kb | 3-6-2004
  Portret in de reeks 'Kritisch Theater Lexicon' - Engelse editie
 
Jan Fabre | Adri de Brabandere
KTL_FabreEN_online.pdf | 279 kb | 3-6-2004
  Portret in de reeks 'Kritisch Theater Lexicon' - Engelse editie
 
Arne Sierens | Erwin Jans, Geert Opsomer en Christel Stalpaert
KTL_SierensEN_online.pdf | 324 kb | 3-6-2004
  Portret in de reeks 'Kritisch Theater Lexicon' - Engelse editie
 
Wim Vandekeybus | Erwin Jans
KTL_VandekeybusEN_online.pdf | 289 kb | 3-6-2004
  Portret in de reeks 'Kritisch Theater Lexicon' - Engelse editie
 
Marc Vanrunxt | Myriam van Imschoot
KTL_VanrunxtEN_online.pdf | 292 kb | 3-6-2004
  Portret in de reeks 'Kritisch Theater Lexicon' - Engelse editieFranse editie

 
Anne Teresa De Keersmaeker | Marianne Van Kerkhoven en Rudi Laermans
KTL_DeKeersmaekerFR_online.pdf | 308 kb | 3-6-2004
  Portret in de reeks 'Kritisch Theater Lexicon' - Franse editie
 
Josse De Pauw | Jef Aerts en Anne-Marie Van Wynsberghe
KTL_DePauwFR_online.pdf | 372 kb | 3-6-2004
  Portret in de reeks 'Kritisch Theater Lexicon' - Franse editie
 
Jan Fabre | Adri de Brabandere
KTL_FabreFR_online.pdf | 283 kb | 3-6-2004
  Portret in de reeks 'Kritisch Theater Lexicon' - Franse editie
 
Arne Sierens | Erwin Jans, Geert Opsomer en Christel Stalpaert
KTL_SierensFR_online.pdf | 329 kb | 3-6-2004
  Portret in de reeks 'Kritisch Theater Lexicon' - Franse editie
 
Wim Vandekeybus | Erwin Jans
KTL_VandekeybusFR_online.pdf | 293 kb | 3-6-2004
  Portret in de reeks 'Kritisch Theater Lexicon' - Franse editieNederlandse editie

 
Tone Brulin | Geert Opsomer
KTL_BrulinNL_online.pdf | 373 kb | 3-6-2004
  Portret in de reeks 'Kritisch Theater Lexicon' - Nederlandse editie
 
Anne Teresa De Keersmaeker | Marianne Van Kerkhoven en Rudi Laermans
KTL_DeKeersmaekerNL_online.pdf | 304 kb | 3-6-2004
  Portret in de reeks 'Kritisch Theater Lexicon' - Nederlandse editie
 
Josse De Pauw | Jef Aerts en Anne-Marie Van Wynsberghe
KTL_DePauwNL_online.pdf | 349 kb | 3-6-2004
  Portret in de reeks 'Kritisch Theater Lexicon' - Nederlandse editie
 
Jan Fabre | Adri de Brabandere
KTL_FabreNL_online.pdf | 278 kb | 3-6-2004
  Portret in de reeks 'Kritisch Theater Lexicon' - Nederlandse editie
 
Luk Perceval | Luk Van den Dries
KTL_PercevalNL_online.pdf | 461 kb | 3-6-2004
  Portret in de reeks 'Kritisch Theater Lexicon' - Nederlandse editie
 
Senne Rouffaer | Peter Anthonissen
KTL_RouffaerNL_online.pdf | 159 kb | 3-6-2004
  Portret in de reeks 'Kritisch Theater Lexicon' - Nederlandse editie
 
Julien Schoenaerts | Wim van Gansbeke en Annemie Van Beirendonck
KTL_SchoenaertsNL_online.pdf | 359 kb | 3-6-2004
  Portret in de reeks 'Kritisch Theater Lexicon' - Nederlandse editie
 
Herman Teirlinck | Jaak van Schoor
KTL_TeirlinckNL_online.pdf | 331 kb | 3-6-2004
  Portret in de reeks 'Kritisch Theater Lexicon' - Nederlandse editie
 
Walter Tillemans | Toon Brouwers
KTL_TillemansNL_online.pdf | 362 kb | 3-6-2004
  Portret in de reeks 'Kritisch Theater Lexicon' - Nederlandse editie
 
Wim Vandekeybus | Erwin Jans
KTL_VandekeybusNL_online.pdf | 277 kb | 3-6-2004
  Portret in de reeks 'Kritisch Theater Lexicon' - Nederlandse editie
 
Marc Vanrunxt | Myriam van Imschoot
KTL_VanrunxtNL_online.pdf | 353 kb | 3-6-2004
  Portret in de reeks 'Kritisch Theater Lexicon' - Nederlandse editie
 
Rudi van Vlaenderen | Jef Aerts, Katrien Seeuws en Geert Opsomer
KTL_vanVlaenderenNL_online.pdf | 160 kb | 3-6-2004
  Portret in de reeks 'Kritisch Theater Lexicon' - Nederlandse editie
 
Jan Walravens | Jos Joosten
KTL_WalravensNL_online.pdf | 111 kb | 3-6-2004
  Portret in de reeks 'Kritisch Theater Lexicon' - Nederlandse editie
 
Dries Wieme | Kurt Vanhoutte, Sophie van Weert en Veerle Kerckhoven
KTL_WiemeNL_online.pdf | 139 kb | 3-6-2004
  Portret in de reeks 'Kritisch Theater Lexicon' - Nederlandse editie
 
Etienne Debel | Klaas Tindemans en Dieter Suls
KTL_DebelNL_online.pdf | 346 kb | 3-6-2004
  Portret in de reeks 'Kritisch Theater Lexicon' - Nederlandse editie
 
Arne Sierens | Erwin Jans, Geert Opsomer en Christel Stalpaert
KTL_SierensNL_online.pdf | 383 kb | 3-6-2004
  Portret in de reeks 'Kritisch Theater Lexicon' - Nederlandse editie
 
Dora van der Groen | Erwin Jans en Klaas Tindemans, m.m.v. Dries Moreels
KTL_VDGroenNL_online.pdf | 382 kb | 3-6-2004
  Portret in de reeks 'Kritisch Theater Lexicon' - Nederlandse editie
 
Franz Marijnen | Erwin Jans
KTL_MarijnenNL_online.pdf | 726 kb | 3-6-2004
  Portret in de reeks 'Kritisch Theater Lexicon' - Nederlandse editie

 

  Te lezen in 'De Zweep' van 1 oktober 1887 over de KVS
"In geval van brand. In de gansche wereld bestaat er geen tweede schouwburg, die zooveel waarborgen aan de bezoekers oplevert, als het Vlaamsch theater. Meer dan twee honderd deuren, uitgevende op trappen en buitenbalkoens, zoowel in de zaal als op het tooneel, voorzien in alle gevallen die zich zouden kunnen voordoen. Meester Baes heeft onder dit opzicht wonderen verricht, en men dient den schouwburg in zijn bijzonderheden te kennen om te kunnen neerschrijven: Er mag gebeuren wat er wil, in den Vlaamschen Schouwburg kunnen geene ongelukken gebeuren, ja, kan het in de zaal niet branden. Al de verdiepingen zijn gewelfd in kareelsteen, tot het plafond toe, waaronder den kroonluchter hangt. De zaal is van het tooneel gescheiden door eenen hoogen muur, die ze gansch afzondert. Het voetlicht staat thans achter het orkest, derwijze kunnen er nooit tooneelspelers op het toneel verbrand worden. De Brusselsche familiën zullen dus bij voorkeur naar den Vlaamschen Schouwburg komen, alwaar zij de verzekering hebben niet levendig verbrand te worden, zoals te Parijs en te Exeter."
  Koninklijke Vlaamse Schouwburg
Foto van het KVS-gebouw tijdens de brand op 25 mei 1955.


© 2003 Vlaams Theater Instituut | | info@vti.be