VERENIGINGEN
AANSLUITEN
Begin jaren '70 is het wandelen als sport in onze contreien uit de startblokken geschoten onder impuls van enkele fanatiekelingen die de wandelmicrobe te pakken hadden gekregen. De noodzaak werd aangevoeld om wandelactiviteiten te leiden en te coördineren.
De Vlaamse Wandel en Jogging Liga (VWJL),
is een officiële sportfederatie in 1972 opgericht en erkend door het BLOSO onder nummer 9271.
 
 
Zij groepeert meer dan 250 wandelverenigingen in Vlaanderen met meer dan 35.000 aangesloten leden. De VWJL zorgt voor de promotie van de wandelsport, de begeleiding van haar leden-clubs, adviseert en informeert hen. Ze staat jaarlijks met haar aangesloten verenigingen in voor ruim 1.000 organisaties, waaraan ongeveer 900.000 enthousiaste wandelaars deelnemen.