ENQUETE
Wij vragen ook uw mening !

Onze verenigingen hebben het de dag van vandaag niet gemakkelijk. Ze willen een maximum aan kwaliteit bieden aan de wandelaars. Daardoor zijn de wandeltochten uitgegroeid tot bijna professionele organisaties: starten vanuit een grote accommodatie, duidelijke bepijling, mooie ruime controleposten met voldoende sanitair, kortom er komt bij het organiseren van een wandeltocht heel wat kijken. Daarbovenop komt nog dat huurprijs van de start- en controlezalen soms wel eens de pan uit swingt. Waar vroeger de meeste zaaltjes gratis verkrijgbaar waren, is dit nu een zeldzaamheid geworden. Dat alles maakt dat de wandelsport 'duurder' is geworden. Velen van de organisatoren klagen dat ze het financieel moeilijk hebben om dezelfde maat van kwaliteit aan te houden. Daarom vragen we ook uw mening. Vul onderstaand enqueteformulier in en mail het ons, zodat we met onze verenigingen overleg kunnen plegen omtrent deze materie.

Vragenlijst

Naam:
Bent u Bestuurslid van een club Gewone Wandelaar
Gemeente
Vraag 1
Bent u bereid om een hogere inschrijvingsprijs op wandelorganisaties te betalen om zo de kwaliteit van de tochten te kunnen blijven garanderen. ja neen

Vraag 2
Welke prijsverhoging is volgens u haalbaar ? (de huidige inschrijvingsprijs is 1,25 euro, als lid van een wandelvereniging krijgt u 0,25 euro korting en betaalt u slechts 1 euro).

0,25 euro 0,50 euro 1 euro geen

Vraag 3
Mag er voor wisselbekertochten meer inschrijvingsgeld gevraagd worden ten opzichte van gewone tochten ?

ja neen


 


TERUG