Invloed van wandelen op bepaalde aandoeningen
Hart- en vaatziekten
Cholesterol
Verhoogde bloeddruk
Obesitas
Astma
Artrose
Osteoporose
Goed om te weten is dat er weinig of geen redenen zijn om niet regelmatig te gaan wandelen. Zelfs al zijn er bepaalde beperkingen of ziekten, dan is het meestal toch nog aangeraden om te blijven bewegen. Te weinig bewegen verhoogt de kans op bepaalde aandoeningen.
Hieronder bespreken we een aantal aandoeningen en het effect dat de wandelsport erop heeft.
1. Hart en vaatziekten
Naarmate iemand ouder wordt, worden de bloedvaten minder soepel en kunnen ze dichtslibben of verstopt geraken. Dit belemmert de doorbloeding en verhoogt de bloeddruk in het lichaam. Dit kan tot gevolg hebben dat ook de toevoer van zuurstof naar eht hart bemoeilijkt wordt. Dit geeft pijnklachten, zoals pijn ter hoogte van de borst en een toesnoerend gevoel. Dit is hetgeen men angina pectoris noemt. Indien deze symptomen niet worden behandeld, kan de geringe toevoer van zuurstofrijk bloed blijvende schade of zelfs een hartinfarct veroorzaken met acute dood als gevolg.
Veel wandelen is een goede preventie voor hart- en vaatziekten. Door actief te bewegen gaan de bloedvaten zich openzetten en kunnen er zich nieuwe kleine bloedvaatjes gaan vormen, waardoor de bloedtoevoer en de zuurstofvoorzieningen naar de ledematen en organen verbetert. Vroeger raadde men patiënten die een hartinfarct hadden doorgemaakt, ten stelligste af om nog fysieke inspanningen te leveren. Tegenwoordig weten we dat te weinig bewegen de kans op nog een hartinfarct sterk vergroot. Ook mensen met een afwijking van de hartkleppen, een pacemaker kunnen wandelen. In de beginfase is het echter aan te raden om onder medische begeleiding te sporten.
2. Cholesterol
Cholesterol is essentieel voor de levensfuncties maar in een te grote hoeveelheid ook gevaarlijk. Er zijn twee verschillende soorten cholesterol:
- de ongunstige cholesterol LDL. Deze veroorzaken bij hoge concentratie problemen
- de gunstige cholesterol HDL. Deze zorgen voor de afvoer van cholesterol uit het lichaam.
Hoe hoog uw cholesterol gehalte is, kan je enkel weten via een bloedonderzoek. Vel voorkomend is een vaatvernauwing in de benen. In de volksmond ook etalagebenen genoemd. Men kan niet meer pijnvrij lopen en geregeld dient men stil te staan om uit te rusten.
Studies hebben aangetoond dat door regelmatig te wandelen de totale hoeveelheid cholesterol vermindert en de goede cholesterol in verhouding toeneemt.

3. Verhoogde bloeddruk
Hoge bloeddruk of hypertensie kan verschillende met voeding gereateerde oorzaken hebben : overgewicht, te hoog zoutgebruik en te hoge alcoholinname.
De bloeddruk is de kracht waarmee het bloed door de slagaderen wordt gepompt. Als we ouder worden, stijgt de bloeddruk als gevolg van de natuurlijke verharding van de vaatwanden. Normaal gesproken is de bovendruk rond de 120 en de onderdruk rond de 80 mmHG.
Mensen die aan een hoge bloeddruk lijden merken er weinig van. Een extreem hoge bloeddruk is echter gevaarlijk omdat het ernstige aandoeningen kan veroorzaken., zoals beroerte (hersenbloeding), hartklachten of nierproblemen.
Studies tonen aan dat regelmatig wandelen de bloeddruk in gunstige zin beïnvloedt, zeker bij mensen waarbij de bloeddruk slechts licht is verhoogd.

4. Obesitas
Obesitas of overgewicht duiden op een te hoog lichaamsgewicht door een overmatig stockeren van vet.
Naast de hoeveelheid vet speelt de verdeling van het vet over het lichaam eveneens een rol. Een overgewicht waarbij het vet vooral gelokaliseerd is ter hoogte van het abdomen (het dik buikje) heeft meer gezondheidsrisico’s dan een meer perifere verdeling van de overtollige hoeveelheid vet. Meestal ligt de oorzaak van het overgewicht bij een verstoorde energiebalans: de inname van energie is groter dan het energieverbruik. De hoofdreden van deze verstoring is te wijten aan een te grote en onaangepaste voedselinname (vooral te vetrijk) enerzijds en aan een tekort aan beweging anderzijds. De oorzaak kan echter ook te wijten zijn aan hormonale of erfelijke invloeden. Naast de gezondheidsrisico’s gaat overgewicht ook gepaard met een beperking van de fysieke mogelijkheden wat kan leiden tot moeilijk bewegen en dus het nog verder verminderen van de fysieke inspanningen.

5. Astma
Een veel voorkomende aandoening van de ademhalingsorganen is astma. Mensen met astma zijn allergisch voor bepaalde stoffen zoals huisstofmijt, graspollen en dierenharen. Wanneer zij in contact komen met deze stof ontstaat er een allergische reactie waardoor de bronchi vernauwen. Het vernauwen van de luchtwegen en vocht in de luchtwegen veroorzaakt ademhalingsproblemen en daardoor benauwdheid en zelfs verhoogde hartslag.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen allergische astma en inspanningsastma. Zo zijn er mensen die geen overgevoeligheid of allergie hebben maar bij inspanning een vernauwing van de luchtwegen krijgen. Dit noemt men inspanningsastma.
Ook wanneer je astma hebt mag je wandelen. Door te wandelen ga je beter ademenen en dit heeft een positief effect op:
- het uithoudingsvermogen
- de benauwdheid vermindert
- de slijmverwijdering vermindert
- het algemeen welbevinden verbetert
Men dient de nodige aandacht te besteden aan een lange warming-up die langzaam in intensiteit toeneemt. Zo kan men de kans op inspanningsastma beperken. Hou er bovendien rekening mee dat vooral bij koud, vochtig weer de kans op een astma-aanval groter is.

6. Artrose
Artrose is een proces van aftakeling van de gewrichten. Het kraakbeen van de gewrichten wordt dunner terwijl het bot net onder het kraakbeen abnormale vergroeiing vertoont. Hierdoor wordt de ruimte in het gewricht beperkter. Het gevolg hiervan is dat de gewrichten stijver worden, stroever bewegen, moeilijker kunnen geplooid worden. Dit gaat meestal gepaard met pijn. Boven de 60 jaar zien we dat ongeveer 80% van de bevolking te kampen heeft met een aantasting van de gewrichten. Vooral hals, rug, heup, knieën en vingers.
Aan artrose zelf is niet veel te doen. Eénmaal er slijtage is kan dit niet veranderd worden. Bestrijden van de symptomen (pijn en bewegingsbeperking) door preventie is dus een noodzaak. De beste sporten om artrose te vermijden zijn deze waarbij de belasting van de gewrichten miniem zijn zoals zwemmen en wandelen (geen springbelastingen).

7. Osteoporose
Osteoporose is het gevolg van een verstoring van het evenwicht tussen botaanmaak en botafbraak. Er is een vermindering van de heoveelheid botmassa pert vierkante meter bot. De botten worden poreus, brozer en kwetsbaar. De kans op botbreuken stijgt.
Door te wandelen wordt de aanmaak van beendercellen geactiveerd en wordt het verlies aan mineralen verminderd, vooral in de botten van het been. Door deze groeistimulerende werking worden de botten sterker en taaier.8. Stress
Door te wandelen neemt de stress af, omdat het ons van de problemen van alledag afleidt. Door het wisselspel van de spieren kunnen de spanningen in het lichaam, die worden veroorzaakt door zorgen, oververmoeidheid, lawaai, zakelijke problemen,… teniet gedaan worden. Inspannende lichamelijke oefeningen veroorzaken daarentegen hun eigen stress-situatie. Daaruit komt zowel geestelijke als lichamelijke stress.
Wandelen gaat op verschillende manieren stress tegen:
- het onderbreekt de druk
- wandelen vermindert de kans op depressies omdat het geduld en zelfbeheersing kweekt
- wandelen verschaft een gevoel van tevredenheid
- door de verbeterde bloedsomloop krijgen de hersenen meer zuurstof toegevoerd, hetgeen leidt tot een betere stemming en een groter denkvermogen.

BESLUIT :
Dat licht tot matig fysieke activiteit, zoals wandelen, een rechtstreekse positieve invloed heeft op het voorkomen van alle aandoeningen die hierboven werden opgesomd, werd reeds door verschillende academici aangetoond. Bovendien heeft een fysiek actieve levenswijze ook een onrechtstreekse invloed op deze ziektes. Fysiek actieve personen leven doorgaans gezonder en zullen minder vlug te kampen krijgen met overgewicht daar zij hun opgenomen caloriëen tijdens hun fysieke activiteit snel terug verwerken.