Hoe vaak moet men wandelen om een gezondheidseffect te bereiken?

Uitgaande van de huidige kennis over de effecten van fysieke activiteit op de gezondheid wordt het volgende aanbevolen:

  • Alle jongeren tussen 6 en 20 jaar dienen alle dagen van de week gedurende 60 minuten matig fysiek actief (zoals wandelen) te zijn. Voor wie inactief is, wordt aanbevolen te starten met 30 minuten per dag. Tevens dient men tweemaal per week meer intensief fysiek actief zijn ( activiteiten/ sporten met een hogere intensiteitsgraad dan het wandelen)
  • Alle volwassenen tussen 20 en 64 jaar dienen driemaal tot vijfmaal per week gedurende minstens 30 minuten per dag matig fysiek actief (wandelen) te zijn. Tevens dienen volwassenen twee- tot driemaal per week oefeningen uit te voeren voor het behoud van de kracht, lenigheid en botstatus.
  • Alle senioren vanaf 65 jaar dienen een lichte tot matige fysieke activiteit (wandelen) in te passen in het dagelijkse levenspatroon (30 minuten dagelijks). Ze dienen tevens oefeningen uit te voeren voor het behoud of verbeteren van de spierkracht, lenigheid, evenwicht en oog-hand-coördinatie.