...
Momenteel afwezig
0909 123 123 6 (€ 0,80 /min)
0909 123 123 6 boxnr. 01
Voor een persoonlijk gesprek met Maurits
(€ 0,80 /min)
Momenteel in gesprek
0909 123 123 6 (€ 0,80 /min)

Speciaal voor bedrijven Reiki/Magnetiseren (werkverzuim)

Reiki en Werkverzuim  informatie is samengesteld in de hoop hierdoor u interesse te wekken voor Reiki/ magnetiseren en wat u met Reiki/magnetiseren kunt doen in uw bedrijf.…?

In onze samenleving worden hoge eisen gesteld aan werknemers en -gevers.
Dit kan op de lange duur problemen geven op lichamelijk en/of geestelijk gebied, hetgeen zijn weerslag heeft op de prestaties. Door de Reiki-energie of magnetiseren kun je de vicieuze cirkel doorbreken, waardoor de balans tussen lichaam en geest hervonden wordt.

Ik ben van mening dat een Reiki/magnetiseer behandeling een bijdrage zou kunnen zijn om uw medewerkers binnen uw bedrijf/instelling beter met spanning en hoge werkdruk om te leren gaan.
Ik wil graag deze positieve en zachte energie overdragen binnen uw bedrijf/instelling.

Werkgevers hebben belangrijke verplichtingen om een (uw) zieke medewerker zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces te krijgen, zoals onder andere in de wet poortwachter is omschreven.
Dit kost u allemaal veel geld. Het is daarom belangrijk de sfeer en mentaliteit binnen uw bedrijf/instelling zo positief mogelijk houden.

Ik denk dat u ook op een andere manier de sfeer en mentaliteit van uw medewerkers kunt benaderen, namelijk met hulp van Reiki of magnetiseren

Reiki is een positieve energie, geeft uw medewerker een betere kijk op zichzelf en deze wordt milder naar anderen.
Reiki kan uw medewerker zowel geestelijk als lichamelijk beter in balans brengen.
Het is een preventieve geneeswijze.

Ik wil u nog wel duidelijk maken dat wij niet lichtzinnig, maar wel lichtvoetig met deze Reiki omgaan. Ik ga niet zweven, blijf dus met beide benen op de grond staan en wil dat ook doorgeven aan uw medewerkers.
Ik wil u en uw medewerkers op een efficiënte en praktische manier een Reiki behandeling aanbieden.

De druk in deze maatschappij wordt steeds groter. Hierdoor moet uw bedrijf/instelling steeds beter en effectiever presteren. Door de Reiki-energie kunnen u en uw medewerkers op een meer ontspannen wijze veel meer werk verzetten en grotere resultaten bereiken in een korter tijdsbestek.

Desgewenst wil ik dit graag mondeling komen toelichten. Neem hiervoor gerust contact met mij op of voor een offerte voor u bedrijf  073-8500198 0f 06-12371454

of stuur een mail naar info@white-energy-paranormaal.nl

Met vriendelijke groet,
Maurits Dielemans ( Reiki Master )                              

Wij zijn aangesloten bij Vereniging van Reiki-Masters Cirkel
Registratienummer : M09-0464

terug