Opvoeden

Inleiding | Doel | Doelgroep | Inhoud | Werkwijze |
Aantal bijeenkomsten | Plaats en tijd | Kosten

Inleiding

De GGD heeft een themabijeenkomst voor ouders ontwikkeld over lichte opvoedingsproblemen. Opvoeden is leuk, maar ook moeilijk. Iedere ouder vraagt zich wel eens af waarom zijn/haar kind af en toe of regelmatig zo tegendraads reageert, altijd net iets anders als de ouder wil of gewoon niet wil luisteren. Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende onderdelen aan de orde; straffen en belonen, aandacht geven, grenzen stellen en negeren.

Doel

Het ondersteunen van ouders bij de dagelijkse opvoeding van hun kind.

Doelgroep

Deze themabijeenkomst is bedoeld voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4 tot ongeveer 10 jaar.

Inhoud

De verpleegkundige gaat in op opvoeden en de gevoelens van irritatie van de ouders. Vervolgens gaat zij in op de gevoelens van kinderen als het gaat over aandacht willen en vragen. Ouders en kinderen laten elkaar op verschillende manieren merken dat zij het gedrag van de ander niet op prijs stellen. Aan de hand van adviezen en tips wordt een aantal mogelijkheden besproken om een negatieve cirkel te doorbreken.

Werkwijze

Er wordt gewerkt in een groep van minimaal 8 en maximaal 15 ouders. Naast allerlei voorbeelden en spelvormen is het mogelijk een videofilm te vertonen.

Aantal bijeenkomsten

Een bijeenkomst van ongeveer twee uur.

Plaats en tijd

  • Op school onder schooltijd (bij voorkeur in de middag)
  • Op school op een avond.
  • Op een GGD vestiging.

Kosten

De prijs is afhankelijk van de plaats en het tijdstip waarop de themabijeenkomst plaatsvindt.

Meer informatie over Omgaan met moeilijk gedrag bij kinderen.

Terug naar cursussen voor ouders