Weerbaarheid

Inleiding | Doel | Doelgroep | Inhoud | Werkwijze |
Aantal bijeenkomsten | Plaats en tijd | Kosten

Inleiding

De GGD heeft een themabijeenkomst voor ouders ontwikkeld. De volgende onderdelen komen aan de orde:

  • aandachtspunten rond weerbaarheid t.o.v. andere kinderen;
  • aandachtspunten rond weerbaarheid t.o.v. volwassenen.

Doel

Ouders ondersteunen bij het stimuleren van de weerbaarheid van het kind.

Doelgroep

De themabijeenkomst is bedoeld voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4 - 12 jaar.

Inhoud

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de vraag wat weerbaarheid is en waarom het zo belangrijk is. Naast algemene tips komt een aantal preventieve tips en basisregels aan de orde.

Er wordt een aantal vragen aan de ouders voorgelegd aan de hand waarvan gediscussieerd wordt. Ook wordt gesproken over de weerbaarheid tegen seksueel geweld.

Werkwijze

Er wordt gewerkt in een groep van minimaal 8 en maximaal 15 ouders.

N.B. De school kan deze themabijeenkomst heel goed combineren met de lessenserie ‘Uit de schaduw'. Zie hiervoor de omschrijving; Ondersteuning van leerkrachten bij de lessenserie ‘Uit de Schaduw’.

 Aantal bijeenkomsten

Een bijeenkomst van ongeveer twee uur.

 Plaats en tijd

  • Op school onder schooltijd.
  • Op school op een avond.
  • Op eenGGD vestiging.

Kosten

De prijs is afhankelijk van de plaats en het tijdstip waarop de themabijeenkomst plaatsvindt.

 Terug naar cursussen voor ouders