Ondersteuning van leerkrachten bij de lessenserie ‘Uit de schaduw’

Inleiding | Doel | Doelgroep | Inhoud | Werkwijze |
Aantal bijeenkomsten | Plaats en tijd | Kosten

Inleiding

De GGD heeft een lessenserie samengesteld rond het thema weerbaarheid van kinderen tegenover andere kinderen en volwassenen. De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde;

  • Geheimen
  • Gevoelens
  • stel je voor dat....

 Doel

Het ondersteunen van leerkrachten voordat de lessen door hen worden gegeven.

Doelgroep

Leerkrachten uit de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 van het basisonderwijs.

Inhoud

Een GGD medewerkster geeft de leerkrachten voorlichting over de lessenserie en de mogelijkheden om deze lessen te geven. Daarnaast komen mogelijke reacties van leerlingen aan de orde en wordt behandeld hoe je hierop kunt reageren.

Aantal bijeenkomsten

Een bijeenkomst voor b.v. het hele team van ongeveer 1 uur.
N.B. Afhankelijk van de vraag van de school kan het noodzakelijk zijn meerdere besprekingen te houden.

Plaats en tijd

Op school/op de GGD, bij voorkeur tijdens kantooruren.
In onderling overleg.

Kosten

De prijs is afhankelijk van de plaats en het aantal besprekingen. 

Terug naar cursussen voor ouders