Overdracht gegevens vanuit het consultatiebureau

Tot het vierde jaar worden kinderen regelmatig onderzocht op het consultatiebureau. (indien de ouders/verzorgers lid zijn). Hier worden ook de vaccinaties tot het met vierde jaar gegeven.

Tijdens het laatste bezoek aan het consultatiebureau wordt schriftelijk toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers omde gegevens en bevindingen van hun kind over te dragen naar de afdeling Jeugd van de GGD.

Indien er voor bepaalde zaken extra aandacht of een controle onderzoek noodzakelijk is, wordt dit tevens met de ouders besproken en in het dossier aangegeven.

De jeugdarts of de jeugdverpleegkundige neemt al naar gelang de gemaakte afspraak contact op met de ouders/verzorgers of nodigt hen schriftelijk uit voor een controle onderzoek van hun kind. Deze onderzoeken vinden plaats op de GGD vestiging, een gezondheidscentrum of op school. Plaats, datum en tijd worden altijd op de uitnodiging aangegeven.

 Terug naar taken jeugd