Preventief Gezondheids Onderzoek (PGO)

Alle kinderen van groep 2 in het basisonderwijs worden door de jeugdverpleegkundige onderzocht. De ouders/verzorgers krijgen hiervoor schriftelijk een oproep met een datum en tijd. Dit onderzoek vindt meestal plaats op de school. Afzeggen bij verhindering of ruilen is mogelijk.

De aanwezigheid van de ouders/verzorgers bij dit onderzoek is gewenst.

De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige geven vooraf in de klas uitleg aan de kinderen over het onderzoek.

Aan de hand van een vragenlijst die de ouders thuis kunnen invullen, wordt tijdens het onderzoek ge´nventariseerd welke ziekten en ongevallen het kind heeft gehad en of er klachten en/of vragen zijn over hoe het kind bijvoorbeeld binnen en buiten de school functioneert. Er wordt gesproken over het voedings- en slaappatroon, de sociale ontwikkeling en weerbaarheid op school en thuis. Verder worden de ogen en het gehoor getest en de lengte en het gewicht bepaald. Een lichamelijk onderzoek completeert het onderzoek (o.a. motoriek, houding/benen, hart/longen).

Mochten er uit de onderzoeken redenen/bevindingen zijn voortgekomen die een controle noodzakelijk/wenselijk maken, dan wordt het kind in overleg met de ouders/verzorgers later opnieuw uitgenodigd voor een vervolgonderzoek door de jeugdarts. 

 Afzeggen.

Ouders/verzorgers ontvangen voor ieder onderzoek een schriftelijke uitnodiging. Indien het tijdstip waarop men is uitgenodigd niet uitkomt door ziekte, vakantie of anderszins is het prettig dit telefonisch door te geven aan de medewerker van de GGD.

De afdeling Jeugd is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.00 uur.

Almere : 036 5357300.
Lelystad : 0320 276211.
Dronten : 0321 315917.
Emmeloord : 0527 616666.

Ruilen

Ouders/verzorgers ontvangen voor de periodieke gezondheidsonderzoeken een schriftelijke uitnodiging. Als het een onderzoek betreft waar alle kinderen van eenzelfde school op een aantal dagdelen zijn uitgenodigd, ontvangt de leerkracht van de desbetreffende groep een overzicht met de namen, data en tijdstippen van de planning.

Ouders kunnen bij de leerkracht terecht indien voor hen het gereserveerde tijdstip niet uitkomt en men graag zou willen ruilen met een andere ouder.

Om er voor te zorgen dat de juiste dossiers meegenomen worden, moet de ouder die geruild heeft dit vervolgens telefonisch doorgeven aan de afdeling Jeugd van de GGD.

De afdeling Jeugd is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.00 uur.

Almere : 036 5357300.
Lelystad : 0320 276211.
Dronten : 0321 315917.
Emmeloord : 0527 616666.

 Terug naar taken jeugd