Vaccinaties

Alle kinderen krijgen in het jaar dat zij 9 jaar worden een oproep voor een vaccinatie tegen DTP (Difterie, Tetanus, Polio) en BMR (Bof, Mazelen, Rode Hond). De vaccinaties worden in een gezondheidscentrum, op de GGD of elders gegeven. De ouders/verzorgers ontvangen hiervoor schriftelijk een uitnodiging met datum, tijd en plaats. Voor vragen of bij verhindering kan men terecht bij het op de uitnodiging vermelde telefoonnummer van de GGD.

De afdeling Jeugd voert de massavaccinaties uit.

Indien een kind een vaccinatie mist bestaat er een inhaalmogelijkheid. Voor het maken van een afspraak kan men terecht bij de GGD.

De gegeven vaccinaties worden bijgeschreven in het vaccinatiepaspoort. Dit paspoort hebben ouders/verzorgers zelf in hun bezit.Bij verlies of zoekraken van dit paspoort kan een nieuwe worden aangevraagd bij de Entadministratie in Ommen; tel. 0529-455717.

Meest voorkomende vragen over vaccinaties voor kinderen en jongeren

Terug naar taken jeugd