Cursussen voor ouders

Ouders/verzorgers die behoefte hebben aan adviezen bij de opvoeding van hun kinderen kunnen altijd tijdens de onderzoeken bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts terecht. Daarnaast bestaat de mogelijkheid zelf een afspraak te maken via de afdeling Jeugd.

Meestal betreft het vragen over het slapen, strijd bij de maaltijd, niet luisteren, conflicten met broertjes en zusje etc. Rond al deze onderwerpen worden ook themabijeenkomsten voor ouders en cursussen voor ouders gegeven. De onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn:

Eetproblemen
Slaapproblemen
Opvoeden
Weerbaarheid

Voor leerkrachten is ondersteunend materiaal ontwikkeld in de vorm van lespakketten en leskisten.

Verder heeft Bureau Voorkˇming Kindermishandeling een uitgebreid en gevarieerd aanbod voor leerkrachten, ouders/verzorgers, kleuterleidsters etc. over:

Voor meer cursussen op het gebied van onderwijs, jeugdhulpverlening etc. zie het uitgebreide cursusoverzicht op Zorgnetwerk Flevoland. Hierin staan allerlei cursussen op het gebied van gezondheid & welzijn van een aantal gezondheidszorginstellingen in heel Flevoland.

 


Terug naar taken jeugd