Eetproblemen

Inleiding | Doelgroep | Inhoud | Werkwijze | Aantal |Plaats en tijd | Kosten

Inleiding

De GGD Flevoland geeft themabijeenkomsten voor ouders over eetproblemen bij kinderen. Veel ouders ondervinden problemen of raken geďrriteerd bij het voortdurend moeten stimuleren van hun kinderen om ‘gewoon’ hun bord leeg te eten, hun brood op te eten, regelmatig fruit te eten of afspraken over wel/geen snoep te maken.

Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • wat is een goede voeding;
  • hoe ontstaan eetproblemen;
  • wat kunnen ouders aan deze eetproblemen doen;
  • hoe kunnen ouders eetproblemen voorkomen.

Doelgroep

Deze themabijeenkomst is bedoeld voor ouders van kinderen in de leeftijdsgroep van 4 tot ongeveer 10 jaar.

Inhoud

De jeugdverpleegkundige geeft eerst voorlichting over voeding. Vervolgens komt het punt ‘strijd aan tafel’ aan de orde. Voor veel ouders geeft dit in meer of mindere mate irritaties of problemen. Vaak ontstaat een machtstrijd tussen ouder en kind, hetgeen vervolgens uitloopt op voortdurende ongezellige maaltijden. Daarnaast maken ouders zich zorgen of hun kind wel voldoende voedingsmiddelen en vitamines binnenkrijgt.

Tijdens deze bijeenkomst krijgen ouders tips en adviezen die kunnen bijdragen aan het stoppen van deze eetproblemen.

Werkwijze

Er wordt gewerkt met een groep van minimaal 8 en maximaal 15 ouders.

Aantal bijeenkomsten

Een bijeenkomst van twee uur.

Plaats en tijd

Op school onder schooltijd. (bij voorkeur op de middag)
Op school op een avond.
GGD vestiging

Kosten

De prijs is afhankelijk van de plaats en het tijdstip waarop de themabijeenkomst plaatsvindt.

 Terug naar cursussen voor ouders