Slaapproblemen

Inleiding | Doel | Doelgroep | Inhoud | Werkwijze |Aantal bijeenkomsten | Plaats en tijd | Kosten

Inleiding

De GGD heeft een themabijeenkomst ontwikkeld over het onderwerp ‘slaapproblemen’. Veel ouders ondervinden problemen als hun kind pas lang nadat hij/zij naar bed is gebracht in slaap valt, steeds uit bed komt om b.v. nog even een glaasje water te drinken, te plassen of andere smoesjes verzint.

Tijdens deze themabijeenkomst komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • wat zijn slaapproblemen,
  • hoe krijg je ze,
  • wat kunnen ouders er aan doen dit samen met hun kind op te lossen.

Doel

Het ondersteunen van ouders die problemen ondervinden bij het slaappatroon van hun kind.

Doelgroep

 Deze themabijeenkomst is bedoeld voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4 tot ongeveer 10 jaar.

 Inhoud

 De jeugdverpleegkundige geeft eerst algemene informatie over slapen. Vervolgens gaat zij in op wat slaapproblemen zijn. Aan de hand van een aantal tips, rituelen bij het naar bed brengen en adviezen over het maken van afspraken over het in bed blijven krijgen de ouders handvatten waarmee zij samen met hun kind aan de slag kunnen.

Werkwijze

 Er wordt gewerkt in een groep van minimaal 8 en maximaal 15 ouders.

Aantal bijeenkomsten

Een bijeenkomst van twee uur.

Plaats en tijd

Op school onder schooltijd. (bij voorkeur in de middag)
Op school op een avond.
GGD vestiging.

Kosten

De prijs is afhankelijk van de plaats en het tijdstip waarop de themabijeenkomst plaatsvindt.

 Terug naar cursussen voor ouders