Cursussen en themabijeenkomsten weerbaarheid

THEMABIJEENKOMST OVER WEERBAARHEID

Inleiding.

Het Bureau Voorkůming Kindermishandeling heeft samen met de afdeling Jeugd van de GGD Flevoland een themabijeenkomst voor ouders ontwikkeld. Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • Wat is weerbaarheid?
 • Hoe kun je zorgen voor meer weerbare kinderen?
 • Aandachtspunten rond weerbaarheid ten opzichte van andere kinderen.
 • Aandachtspunten rond weerbaarheid ten opzichte van volwassenen.

Doel.

Het ondersteunen van ouders bij het ontwikkelen en stimuleren van weerbaarheid van hun kind(eren).

Doelgroep.

De themabijeenkomst is bedoeld voor peuterspeelzaalleidsters, ouders/ verzorgers van kinderen in de peuterspeelzaal- en basisschoolleeftijd. Aan de groepsgrootte worden geen beperkingen gesteld.

Inhoud en werkwijze.

Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de vraag wat weerbaarheid inhoudt en waarom het zo belangrijk is. Ook weerbaarheid tegen seksueel geweld komt aan de orde. De ouders krijgen een aantal (preventieve) tips en basisregels. Er worden verscheidene vragen en aandachtspunten aan de ouders voorgelegd aan de hand waarvan gediscussieerd wordt. Het is mogelijk een videofilm te vertonen. De ouders worden in de gelegenheid gesteld een boekje (Wat doe ik nu? Dat doe ik nu!) te kopen met verhalen en opdrachten die ze kunnen voorlezen en/ of bespreken met hun kind(eren). Het boekje gaat over allerhande zaken waar kinderen vandaag de dag mee te maken hebben. Van "Mag ik snoepjes aannemen van die onbekende meneer?" tot ernstigere vragen waar kinderen mee zitten.
Het boekje is ook te bestellen bij uitgeverij Imagine....IT, e-mailadres: info@imagine-it.nl
(Internetadres, met meer uitleg over het boekje 'Wat doe ik nu? Dat doe ik nu!' : www.imagine-it.nl/boekje.htm).

 

Duur.

1 Bijeenkomst van Ī 2 uren

Plaats en tijd.

De plaats en tijd wordt in overleg met de aanvrager vastgesteld. Een bijeenkomst is mogelijk in zowel de ochtend-, middag- als avonduren.

Werving.

Door de school in samenwerking met Bureau VKM of de jeugdverpleegkundige van de GGD Flevoland.

Kosten.

De kosten verbonden aan deze themabijeenkomst zijn afhankelijk van de vraag. Bij belangstelling wordt een offerte gemaakt.

 


TRAINING VAN LEERKRACHTEN BIJ EEN LESSENSERIE M.B.T. WEERBAARHEID

Inleiding.

Het Bureau Voorkoming van KinderMishandeling en de afdeling Jeugd van de GGD Flevoland bieden een lessenserie ("Uit de schaduw") aan aan scholen voor primair onderwijs rond het thema (seksuele) weerbaarheid van kinderen ten opzichte van kinderen en volwassenen. Daarnaast heeft Bureau VKM ook een lessenserie voor het voortgezet speciaal onderwijs. De volgende onderwerpen komen onder andere aan de orde:

 • Het omgaan met geheimen
 • Het omgaan met elkaar
 • Ontdekken van de eigen identiteit
 • Leren onderkennen van gevoelens
 • Leren uiten van gevoelens
 • Versterken van zelfvertrouwen
 • Versterken van weerbaarheid ten opzichte van kinderen
 • Versterken van weerbaarheid ten opzichte van volwassenen

Doel.

Het ondersteunen van leerkrachten, zodat zij de lessen zelfstandig kunnen geven in een jaarlijks terugkerende cyclus.

Doelgroep.

Leerkrachten, leerlingbegeleiders, mentoren, cozo’s van het primaire (groep 1 tot en met 8) en voortgezet (speciaal) onderwijs.

Inhoud en werkwijze.

Tijdens de bijeenkomsten wordt ingegaan op de lessenserie. Hoe kunnen deze lessen aangeboden worden, wat zijn mogelijke reacties van leerlingen, hoe ga je hiermee binnen de school als team en als individuele leerkracht mee om, houdingsaspecten en dergelijke. Gewerkt wordt middels informatieoverdracht en oefenen van vaardigheden. De training wordt gegeven door trainers, mogelijk in samenwerking met acteurs, van het Bureau VKM.

Duur.

3 Š 4 Bijeenkomsten van Ī 2,5 uur.

Plaats en tijd.

De plaats en tijd wordt in overleg met de aanvrager vastgesteld. De bijeenkomsten kunnen zowel in de ochtend-, middag als avonduren gehouden worden.

Kosten.

Na inventarisatie van de vraag en behoefte wordt de training op maat samengesteld. Op basis van deze inventarisatie wordt ook een offerte gemaakt met betrekking tot de aan de training verbonden kosten.

 


EEN UNIEK GECOMBINEERD AANBOD (THEATERVOORSTELLING) RONDOM HET THEMA: WEERBAARHEID VOOR SCHOLEN VOOR PRIMAIR ONDERWIJS!!!

Inleiding.

Leerkrachten van het Flevolandse primair onderwijs geven aan dat zij in toenemende mate geconfronteerd worden met sociaal- emotionele problematiek. Deze signalen werden en worden gehoord door de jeugdartsen en -verpleegkundigen en de medewerkers van het Bureau Voorkoming van KinderMishandeling van de GGD Flevoland. De concrete problemen die genoemd worden gaan over: omgang met elkaar (sociale omgang en relationele vorming), het zelfbeeld van kinderen, faalangst en sociale problemen thuis of op school zoals pesten, geweld, intimidatie. Zowel de omvang als de gevolgen van dit soort confrontaties rechtvaardigen de inspanningen op het gebied van de preventie.

Preventie zou dan betekenen de kinderen weerbaarder te maken tegen gevaren en bedreigingen. Met weerbaarheid wordt bedoeld dat kinderen voor zichzelf kunnen en durven opkomen en dat ze in moeilijke situatie zelf oplossingen zoeken; het versterken en ontwikkelen van sociaal- emotionele vaardigheden, zelfvertrouwen, zelfbeeld en zelfwaardering. Het ontwikkelen van dergelijke beschermende factoren werkt natuurlijk het beste als meerdere mensen uit de directe omgeving van het kind daar actief bij betrokken zijn. De betrokkenheid van de ouders zou door middel van een themabijeenkomst Weerbaarheid (hiervoor beschreven) vergroot kunnen worden. Voor de leerkrachten is er een training (zie de beschrijving hieraan voorafgaand) bij de lessenserie: "Uit de schaduw", die zij vervolgens in een jaarlijks terugkerende cyclus aan de kinderen zouden kunnen aanbieden.

Voorafgaand of aansluitend bij dit geheel kan de school gebruik maken van een uiterst boeiende voorstelling voor ouders, kinderen en leerkrachten, over intimidatie, over grenzen leren stellen en ondanks je angst toch durven blijven handelen. De voorstelling wordt gespeeld door jeugdtheatergroep Thot; is bedoeld voor de leeftijdsgroep van 7- 12 jaar en heeft als titel:

"ARTHUR EN HET VERLANGEN NAAR DE RIDDERSLAG"

Arthur’ s droom is om als ridder door de wereld te trekken, maar ridder wordt je niet zomaar. Daarvoor moet je bewijzen dat je de ridderslag waard bent. Arthur wil dolgraag die proef ondergaan, maar wordt dwars gezeten door Keye, een jongen die fysiek en verbaal veel sterker is. Als Keye erachter komt dat Arthur verliefd is op een meisje dat elke dag water komt halen bij de bron, besluit hij Arthur "een handje te helpen" om met haar in contact te komen. Uiteindelijk moeten de twee jongens samen de ridderproef doorstaan en Keye zit er helemaal niet mee als Arthur de proef niet afmaakt.

Arthur wordt uiteindelijk de koning over heel BrittaniŽ, maar de ridderslag heeft hij nooit ontvangen. Hij heeft zichzelf geridderd door dat te doen wat, ondanks de angst, zijn hart hem ingaf.

 

Een dergelijke boeiende en muzikale voorstelling is er ook voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar. Deze voorstelling is getiteld:

"Morgen gaat mijn vriend weg"

en gaat over angst en vriendschap, over geheimen en durven zijn wie je werkelijk bent. Dit wordt duidelijk gemaakt door clown Swah en zijn vriend Beer.

Clown Swah is een mannetje met een grote rode neus. Die neus is een wonderneus want met die neus voelt Swah zich een held. Vroeger had clown Swah nog niet zo’n neus. Toen voelde hij zich een klein, bang mannetje. Alleen de gemene circusdirecteur kent Swah’s geheim. Gelukkig heeft Swah ook een vriend in het circus. Een grote bruine beer: Beer. Maar wat doe je als je vriend op een dag terug wil naar de bossen?

Doel

Op speelse wijze kennisnemen van intimidatie, grenzen leren stellen, durven handelen ondanks angst.

Doelgroep

Leerlingen (7 t/m 12 jaar) en leerkrachten in primair onderwijs, ouders.

Benodigdheden voor een voorstelling: een verduisterde ruimte

een speelvloer van 4m diep, 6m breed

en 3,5m hoog

twee lege groepen van 16 Amp.

Werving.

Door school in samenwerking met Bureau VKM van de GGD Flevoland.

Kosten.

Bij belangstelling wordt een offerte gemaakt.

 


BIJEENKOMST OVER WEERBAARHEID VOOR KLEUTERS

Inleiding.

Het Bureau Voorkoming van Kindermishandeling van de GGD Flevoland heeft een bijeenkomst voor kleuters ontwikkeld, waarin clown Fiedeldijn op kleuterniveau een dialoog aangaat over weerbaarheid. Aan de orde komen zaken als: Angst, boosheid, alleen zijn, aanraken, voelen, giechelgeheimpjes en pas-op- geheimpjes.

Doel

Clown Fiedeldijn (Fiedeltje voor vrienden) zet onbevangen, lief en duidelijk stappen in de richting van weerbaarheid en schept daarmee de mogelijkheid voor meester, juf, ouders en andere opvoeders om door te gaan.

Doelgroep.

De bijeenkomst is bedoeld voor de onderbouw van het primair onderwijs en voor kinderen in peuterspeelzalen.

Inhoud en werkwijze.

Clown Fiedeltje komt in de kring bij kleuters. Zij praat en zingt met ze over angst, boosheid, alleen zijn, aanraken, voelen, giechelgeheimpjes en pas- op- geheimpjes. Samen krijgen ze goede ideeŽn. Ze maken plannetjes en afspraakjes. Bij voorbeeld: boos zijn mag, praten helpt, sommige geheimpjes mag je best vertellen, baas zijn over je eigen billen, buik, zoentjes, enz..

Duur.

1 Bijeenkomst van + 1 uur

Plaats en tijd.

De plaats en tijd wordt in overleg met de aanvrager vastgesteld. Een bijeenkomst is mogelijk in zowel de ochtend-, middag- als avonduren.

Werving.

Door de school of peuterspeelzaal, in samenwerking met Bureau VKM of de jeugdverpleegkundige van de GGD Flevoland.

Kosten.

De kosten verbonden aan deze bijeenkomst zijn afhankelijk van de vraag en plaats. Bij belangstelling wordt een offerte gemaakt.

 

 

Terug naar cursussen voor ouders