amk2.gif (30951 bytes)Wat kun je doen wanneer je het vermoeden hebt dat er sprake is van kindermishandeling?

 

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is er voor iedereen die vragen heeft over kindermishandeling of vermoedens van kindermishandeling wil bespreken. Ook kinderen en jongeren kunnen bellen voor zichzelf of voor een ander.
Het gaat om kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die bij hun ouders/verzorgers wonen. Verstandelijk gehandicapte kinderen ouder dan 18 jaar en die nog bij hun ouders/verzorgers wonen vallen ook onder de doelgroep.

Het zwijgen doorbreken

Mensen die kindermishandeling vermoeden weten vaak niet zeker of ze het bij het rechte eind hebben en aarzelen om iets te doen. Doordat kindermishandeling zich bijna altijd afspeelt in de beslotenheid van het gezin is het ook niet gemakkelijk om erachter te komen wat er aan de hand is. Toch is het kind het slachtoffer en ondervindt het kind schade doordat het geestelijk en/of lichamelijk onder grote druk wordt gezet. De ouders willen niet dat het geheim bekend wordt en door de grote druk blijft ook het kind zwijgen. Daarom is het nodig dat men meldt bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, ondanks twijfels. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling kan vervolgens de vermoedens onderzoeken.

VERMOEDENS VAN KINDERMISHANDELING?
MELDEN!
HET KIND ZELF ZWIJGT IMMERS MEESTAL!

 

Terug naar index KINDERMISHANDELING