Regionaal Indicatieorgaan Flevoland

Op 1 januari 1998 is in de gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde een nieuwe organisatie van start gegaan, het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) Flevoland. Deze organisatie is ondergebracht bij de GGD Flevoland en valt onder de sector Indicering en Advisering (I&A).

Alle inwoners uit deze vijf gemeenten kunnen voortaan voor alle (hulp)vragen op het gebied van thuiszorg, verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg terecht op één adres en bij één organisatie, namelijk het RIO Flevoland. Het RIO Flevoland geeft geen hulp en biedt geen zorg, maar stelt samen met de aanvrager vast welke hulp en/of zorg het beste bij hem of haar past. Dit is de indicatiestelling.

Uiteenlopende vraag

Men kan bij het RIO terecht voor informatie en het indienen van een aanvraag voor:

  • huishoudelijke hulp;
  • verpleging en/of verzorging thuis;
  • dagverzorging in een verzorgingshuis;
  • (tijdelijke) opname in een verzorgingshuis;
  • opname en dagbehandeling in een verpleeghuis;
  • alle vormen van verpleeghuis.

Een hulpvraag beperkt zich zelden tot één soort zorg. Vaak wordt een combinatie van hulp gevraagd. Tot nu toe kregen klanten met een zorgvraag te maken met verschillende instanties.

Voor 1 januari 1998 werden de indicaties voor thuiszorg afgegeven door Thuiszorg Oude en Nieuwe Land of Thuiszorg Flevoland. De adviezen voor plaatsing in een verzorgingshuis en opname of dagbehandeling in een verpleeghuis werden afgegeven door de gemeentelijke indicatiecommissies. In dat oude systeem moest de klant diverse organisaties aflopen om steeds weer hetzelfde verhaal te vertellen. Nu kan de klant met zijn verhaal als het gaat om verpleging en verzorging terecht bij één centrale organisatie, het RIO Flevoland, dat op onafhankelijke en objectieve wijze de zorgbehoefte vaststelt.

Acute situaties

Bij acute hulpvragen en crisissituaties is het van belang dat de noodzakelijke hulp zo snel mogelijk wordt geboden. Tijdens de openingstijden van het Rio Flevoland zal de aanwezige indicatieadviseur de spoedprocedure in gang zetten. Buiten de openingstijden wordt de klant voor thuiszorg verwezen naar de thuiszorgorganisatie.Voor spoedopname in een verzorgingshuis of verpleeghuis kan de huisarts direct contact opnemen met  de betreffende organisatie.

Efficiënter

Wat is nou het voordeel voor de klant van één centrale instantie? De nodige zorg kan efficiënter worden vastgesteld. Bij het doen van een hulpvraag kan bijvoorbeeld in een keer geïndiceerd worden voor huishoudelijke hulp en opname in een verpleeghuis. In het verleden viel deze zorg onder twee verschillende instanties.

Kortom: niet de voorziening maar de (hulp)vraag staat centraal.

Folders over het RIO Flevoland zijn verkrijgbaar bij gemeenten, openbare bibliotheken, gezondheidscentra, verzorgingshuizen, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties en de vestigingen van de GGD Flevoland.


Voor het indienen van een aanvraag, informatie en advies kunnen inwoners van de gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde rechtstreeks terecht bij:

 

Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) Flevoland

Postbus 1120

8200 BC LELYSTAD

Het RIO is telefonisch bereikbaar op nummer: ( 0320 - 276227,
op werkdagen  van 09.00 tot 12.30.

 

Ook wanneer het gaat om een verzorgingshuis of verpleeghuis buiten deze gemeenten.

Het RIO Flevoland is gehuisvest in het gebouw van de GGD aan de Noorderwagenstraat 2 te Lelystad.

Kijk voor de nieuwe brochure WVG van de gemeente Dronten op www.dronten.nl

Kijk voor info over verzorginghuizen De Ankerplaats en De Uiterton op www.woonzorgflevo.nl