TABEL MET VOORZIENINGEN OVERZICHT

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Voorziening Waar aan te vragen Regelgeving Opmerkingen
A
Aangepaste tafel Zorgverzekeraar AWBZ --
Aangepaste stoel Zorgverzekeraar AWBZ --
Aankleedtafel voor kinderen Gemeente WVG --
ADL-clusterwoningen Zorgverzekeraar AWBZ FOKUS-projekten
ADL-assistentie Zorgverzekeraar AWBZ FOKUS-projekten
Alarmeringsapparatuur Zorgverzekeraar AWBZ --
Bedden in speciale uitvoering Zorgverzekeraar AWBZ --
B
Bedgalgen Zorgverzekeraar AWBZ --
Bedportalen Zorgverzekeraar AWBZ --
Blindengeleidehond Bedrijfsvereniging GAK AAW --
C
Communicatie voorzieningen Zorgverzekeraar AWBZ --
D
Dieetkosten Bedrijfsvereniging GAK AAW --
Dieetpreparaten Zorgverzekeraar AWBZ --
Douche/toiletstoel Gemeente WVG --
Douchebrancard Gemeente WVG --
Doventolk Bedrijfsvereniging GAK AAW --
Driewielfietsen Gemeente WVG --
E
Elektriciteitskosten Gemeente Bijstand --
F
Fietsaanpassingen Gemeente WVG --
G
Gehoorapparaten Zorgverzekeraar AWBZ --
H
Hoog/laagbedden Zorgverzekeraar AWBZ --
Huishoudelijke hulp Kruiswerk en gezinszorg AWBZ --
Huurderving vergoeding Gemeente WVG --
I
Inrichtingskosten Gemeente WVG --
K
Kinderrolstoelen Gemeente WVG --
Kledingslijtage Gemeente Bijstand --
L
Looprek Zorgverzekeraar AWBZ --
Loopwagen Zorgverzekeraar AWBZ --
M
Medicijnen Zorgverzekeraar AWBZ --
O
Onderwijs voorzieningen Bedrijfsvereniging GAK AAW --
Ontwikkelingen ontspanning Gemeente Bijstand --
P
Pati�ntenlift Gemeente WVG --
R
Rollator Zorgverzekeraar AWBZ --
Rolstoelen Gemeente WVG --
Rolstoeltaxi vergoedingen Gemeente WVG --
S
Signaleringsapparatuur Zorgverzekeraar AWBZ --
Sportrolstoelen Gemeente WVG --
Stookkosten Gemeente Bijstand --
T
Taxivergoedingen Gemeente WVG --
Telefoneerhulpmiddelen Zorgverzekeraar AWBZ --
Tijdelijke huisvesting Gemeente WVG --
Tijdelijke voorzieningen Kruiswerk en gezinszorg AWBZ --
U
Uitleenartikelen Kruiswerk en gezinszorg AWBZ --
V
Verhuiskosten Gemeente WVG --
W
Werkvoorzieningen Bedrijfsvereniging GAK AAW --
Woningaanpassing Gemeente WVG --
Woningsanering Gemeente WVG --
Woon/Werkverkeer vergoeding Bedrijfsvereniging GAK AAW --

� Copyright 1996 Platform voor Gehandicaptenbeleid 's-Gravenzande

voor meer info: macdanie@caiw.nl