Medische hulp aan illegalen

                      

Vergoedingsregeling GGD Flevoland

Illegalenfonds

De GGD Flevoland beheert een fonds voor (para)medici waar zij oninbare rekeningen voor verleende medische zorg aan onverzekerde vreemdelingen kunnen declareren. Vaak zal het gaan om illegale arbeidsmigranten; maar ook uitgeprocedeerde asielzoekers, niet-uitzetbaren en mensen verwikkeld in een aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning of een tweede asielaanvraag kunnen door wetgeving uitgesloten zijn van ziektekostenverzekering. Bij het vaststellen van de genoemde omstandigheden wordt van de zorgverlener niet meer verwacht dan wat binnen de vertrouwensrelatie met de patiënt past. Verificatie bij Vreemdelingendienst of bevolkingsregister en controle op banksaldi passen daar niet in. Ook de GGD doet dat niet.

Voor wie

Huisartsen, verloskundigen, apothekers, kraamverzorgers, tandartsen, fysiotherapeuten, medisch specialisten (niet in dienst van een ziekenhuis)

Onbetaalde rekening

De patiënt is niet verzekerbaar voor ziektekosten waardoor de kosten niet vergoed worden aan de zorgverlener. De patiënt is zelf ook niet in staat om de rekening (gedeeltelijk) te betalen of te laten betalen door familie of een vriend.

Welke kosten declareren

Kosten voor medisch noodzakelijke zorg zoals omschreven in de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten kunnen gedeclareerd worden. Een arts van de GGD toetst de declaraties achteraf. De zorgverlener bepaalt of de te verlenen zorg medisch noodzakelijk is. Op een aantal uitzonderingen na, zoals bijvoorbeeld IVF en geslachtsveranderende behandelingen.

Hoe declareren

Download het declaratieformulier met de vergoedingsvoorwaarden. U kunt het ingevulde en ondertekende formulier per post opsturen naar de GGD Flevoland.

Contact

GGD Flevoland

Postbus 1120

8200 BC  LELYSTAD

tel. 0320-276211

h.hendriks@ggd-flevoland.nl

AWBZ medische zorg

AWBZ medische zorg wordt boven een drempel van 0,1% van het jaarbudget van de AWBZ-instelling ook vergoed. De kosten kan men niet bij het fonds van de GGD verhalen. Men dient rechtstreeks bij de Stichting Koppeling te declareren.  Deze stichting is tevens het landelijk aanspreekpunt voor alle regio’s die een illegalen fonds beheren.

Stichting Koppeling

Postbus 22779

1100 DG  AMSTERDAM

tel. 020 5671518

stichting.koppeling@zao.nl