Handboek 12-19

Inhoudsopgave

Sociale Kaart
  Hoofdstuk 17 Mondverzorging
 

17.1 Inleiding
17.2 Tandartsbezoek

17.1. INLEIDING

Hygiëne en lichaamsverzorging hebben een positieve invloed op de gezondheid. Ook een gezonde mond speelt daarbij een belangrijke rol. Ontstekingen in de mond kunnen leiden tot ontstekingen elders in het lichaam. Daarnaast geeft een schone gezonde mond een prettig gevoel. Twee maal per dag tanden en tandvlees poetsen met fluoridetandpasta is de beste manier om een gezonde mond te behouden.
Pubers ontwikkelen in de regel een ander gedrag dan wat de ouders hen jaren geleerd hebben. Pubers zetten zich vaak af tegen veel geldende regels en ouders vinden vaak dat kinderen in de puberleeftijd eigen verantwoordelijkheid moeten kunnen nemen voor een aantal zaken. Dit geldt zeker ook ten aanzien van mondverzorging.
Kinderen in de puberleeftijd zijn niet preventie gericht en waarom zouden ze nog moeite moeten doen? Hun gebit is toch goed? In veel gevallen is dat inderdaad zo. Meer dan de helft van alle 11 jarigen heeft immers een gaaf gebit. Preventie blijft echter bij pubers extra belangrijk vanwege het veranderde poetsgedrag en het eet- en drinkpatroon.

De frequentie van het poetsen neemt bij pubers af waardoor:
- cariës kan ontstaan.
- tandvleesontstekingen kunnen ontstaan
- tandsteen kan ontstaan

17.1.1.Cariës

Cariës, gaatjes, is een aantasting van een tand of kies. Gaatjes ontstaan door tandplak, het witte laagje op tanden en kiezen wat gevormd wordt bij alles wat we eten en drinken. Plak heeft dezelfde kleur als tanden en kiezen en bestaat voornamelijk uit bacteriën, en voedselresten. De bacteriën maken uit die voedselresten, voornamelijk uit de suikers, een zuur.Dit zuur lost het glazuur op. Zo'n zuuraanval wordt ook wel zuurstoot genoemd.
Speeksel heeft een belangrijke taak om het gebit gezond te houden. Het heeft ongeveer 3-4 uur nodig om het effect van een zuurstoot(oplossen van het glazuur) teniet te doen. Hoe vaker er iets gegeten en/of gedronken wordt hoe vaker er een zuurstoot ontstaat. De tussenliggende perioden zijn dan te kort om het oplossen van het glazuur te herstellen. Daarom wordt geadviseerd om niet meer dan 7 keer per dag iets te eten of te drinken( bv 3 maaltijden en 4 keer iets tussendoor). Bij het ontstaan van cariës wordt eerst het glazuur aangetast en daarna het daarondergelegen tandbeen. In een vergevorderd stadium kan kiespijn en/of een ontsteking van de wortelpunt optreden. De tandarts kan beginnende cariës stoppen door preventieve maatregelen. (voedingsadviezen, poetsinstructie, extra fluoride). In een later stadium, als er echt sprake is van een gaatje. kan de cariës gestopt worden door de cariës te verwijderen en een vulling te plaatsen.

17.1.2. Tandvleesontsteking

Wat is het?
Tandvleesontsteking (gingivitis) is naast tandbederf een belangrijke oorzaak voor het verlies van tanden en kiezen. Tandvleesontsteking komt bij heel veel volwassenen voor, maar kan ook bij kinderen aanwezig zijn. Ongeveer een op de drie kinderen tussen de 6 en 18 jaar blijkt een lichte vorm van ontstoken tandvlees te hebben. Meestal geeft tandvleesontsteking geen klachten, om die reden wordt het vaak niet opgemerkt.
Gezond tandvlees heeft een roze kleur en ligt stevig rondom de gebitselementen. Ontstoken tandvlees is roder en gezwollen. Bij het tandenpoetsen gaat het snel bloeden. Gevolgen van een tandvleesontsteking zijn op de lange duur: slechte adem en bij een ernstiger vorm: kaakbotverlies met als gevolg dat de gebitselementen los komen te staan.

Hoe krijg je het?
Tandvleesontsteking ontstaat als het laagje tandplak dat op de tanden en tegen de tandvleesrand zit niet goed wordt schoongemaakt. Vooral op moeilijk te bereiken plaatsen, zoals tussen tanden en kiezen, komt zo'n ontsteking voor. Tussen de tanden en kiezen kan schoongemaakt worden met tandzijde, tandenstokers en ragers. De tandarts en mondhygiëniste kunnen hier meer uitleg over geven.

Wat kun je als leerkracht doen?
Lesgeven over mondverzorging en de oorzaken en gevolgen van een tandvleesontsteking. (Er is veel voorlichtingsmateriaal te bestellen, zoals dia's, videobanden, lespakketten, stickers, folders, enz.). De GGD kan hierin ondersteuning verlenen.
Opvoeders informeren over mondverzorging via een schoolkrantje of het geven van een ouderavond.

Hoe kun je tandvleesontstekingen voorkomen?
Eigenlijk heel eenvoudig. Door goed te poetsen twee keer per dag, zodat alle plak verwijderd is, kun je tandvleesontstekingen voorkomen. Als het tandvlees toch is ontstoken bloedt het gemakkelijk met poetsen. Vaak wordt dan gedacht dat er niet gepoetst mag worden. Het tegendeel is echter waar. Een lichte tandvleesontsteking kan binnen twee weken volledig genezen als er goed gepoetst wordt.Aanvullend kunnen tandenstokers of flossdraad gebruikt worden. Flossdraad en tandenstokers pas gebruiken na een goede instructie door mondhygiënist of tandarts. Een verdergevorderde ontsteking moet behandeld worden door mondhygiënist of tandarts.

17.1.3. Tandsteen

Tandplak die te lang op tanden en kiezen blijft zitten kan onder invloed van kalkdeeltjes uit het speeksel hard worden. Er is dan tandsteen ontstaan. Op dat moment is de plak niet meer met de tandenborstel te verwijderen. Tandsteen heeft een ruw oppervlak waar bacteriën eenvoudiger op kunnen hechten. Tandplak en tandsteen kunnen op deze manier het tandvlees irriteren waardoor de hierboven vermelde tandvleesontstekingen kunnen ontstaan.
Pubers kun je over het algemeen moeilijk aanspreken op hun (on)gezond gedrag. Keuzes met betrekking tot leefstijl willen ze zelf maken. Wel kun je ze aanspreken op hun dagelijkse belevenissen.
Bv in hun sociale contacten en over vriendjes en vriendinnetjes.(Hoe denk je dat het zoent met zo'n vieze stinkmond voor je vriendje/vriendinnetje?)
Een extra risico voor pubers is het ontwikkelen van erosie van de glazuurvlakken. Erosie is een gelijkmatige slijtage van het glazuuroppervlak van de gladde vlakken van tanden en kiezen. Het ontstaat door de inwerking van zuren uit voedingsmiddelen en dranken. Dit zuur lost het buitenste laagje van het glazuur op. Hoe vaker je dus iets zuurs eet of drinkt hoe vaker het glazuur inoplossing gaat.
Berucht zijn hierbij dan ook de zogenaamde 'colakids', kinderen die wel één tot anderhalve liter koolzuurhoudende dranken per dag drinken. Zelfs het gebruik van suikervrij koolzuurhoudende frisdranken kan erosie veroorzaken. Maar ook het veelvuldig gebruik van citrusvruchten of vruchtendranken kan hetzelfde effect opleveren.
Daarom is het ook hier van belang : niet meer dan 7 eet- en/of drinkmomenten per dag. 3 maaltijden, 4 keer een tussendoortje.
Dit in combinatie met het twee keer per dag poetsen met fluoridetandpasta geeft een puber de beste kans op het behoud van een gezond gebit.

Wat kan de school doen?
De mogelijkheid bestaat om tijdens het vak Verzorging aandacht te besteden aan mondverzorging. Dit kan door middel van lessen of projecten. De tandheelkundig preventief medewerker van de GGD kan u hierbij ondersteuning bieden.
Ook kan de school in overleg met de kantinebeheerder een ruim assortiment gezonde voedingsmiddelen aan te bieden.

17.2. TANDARTSBEZOEK

Het advies om regelmatig naar de tandarts te gaan blijft zeker in de puberperiode overeind vanwege de eerder genoemde extra risico's.
De tandarts is de aangewezen persoon om problemen te voorkomen en indien er zich toch problemen voordoen deze zo spoedig mogelijk te behandelen. De tandarts heeft naast het behandelen van het gebit zeker ook de preventieve taak om het gebit zo gezond mogelijk te houden. Indien nodig worden poets/floss- en voedingsadviezen gegeven en kunnen er röntgenfoto's gemaakt worden om te zien of er gaatjes ontstaan tussen de kiezen. Indien nodig kan de tandarts adviseren om extra fluoride te gebruiken in de vorm van een fluorideapplicatie of fluoridespoelmiddel. Fluoride versterkt namelijk het glazuur en kan daardoor de kans op cariës verkleinen.

Voor iedereen tot en met 17 jaar zijn de meeste behandelingen bij de tandarts gratis.
Vanaf 18 jaar wordt de periodieke controle, mondhygiëne-instructie en tandsteenverwijderen vergoed. Wel is hierbij de voorwaarde dat diegene minimaal één keer per jaar naar de tandarts gaat. Vergoedingen van overige behandelingen zijn afhankelijk van de soort (aanvullende) tandartsverzekering.