Handboek 12-19

Inhoudsopgave

Sociale Kaart
  Hoofdstuk 2 Gebruiksaanwijzing
 
Het handboek dat voor u ligt bevat informatie over een veelheid aan onderwerpen die betrekking hebben op de gezondheid van jeugdigen van 12 tot 19 jaar.

Deze GGD-wijzer is voor een deel samengesteld uit reeds bestaande handboeken. Als leidraad is gebruik gemaakt van het handboek "School, jeugd en gezondheid" van GGD Flevoland en van "Hoe te handelen bij ..." van GGD Eindhoven en GGD Zuidoost-Brabant Een aantal onderwerpen is specifiek voor dit handboek geschreven en daarnaast is met toestemming gebruik gemaakt van bestaande literatuur.
De indeling van dit handboek kent een bepaalde logica die overzichtelijk is weergegeven in de inhoudsopgave. In grote lijnen kenmerkt de indeling zich door een verdeling in 5 hoofddelen (A t/m E) die elk weer opgedeeld zijn in hoofdstukken (1 t/m 24). De paragrafen die deel uitmaken van de hoofdstukken staan zoveel mogelijk op alfabetische volgorde gerangschikt.
U zult merken dat de inhoudsopgave voldoende aanwijzingen geeft voor een praktisch gebruik van dit handboek.
We hebben bewust niet gekozen voor een automatische doornummering van de bladzijden. Onder aan elke bladzijde is het hoofdstuk- en paragraafnummer opgenomen waar het betreffende onderwerp deel van uitmaakt.
We streven ernaar de informatie in het handboek zo up-to-date mogelijk te houden. Door met een hoofdstuknummering te werken zijn wij in staat flexibel om te gaan met toevoegingen en wijzigingen als dat aan de orde is, zonder dat we daarmee de overzichtelijkheid van het handboek aantasten.
In de paragrafen bespreken we de onderwerpen zoveel mogelijk via antwoorden op een vaste reeks van vragen, dat zijn: "Wat is het?", ofwel: hoe omschrijven we het probleem. "Hoe krijg je het?", ofwel: wat is de oorzaak van het probleem. En vervolgens: "Wat kunt u als docent doen?" en "Wat kan de school doen?", ofwel: hoe treden we handelend op.
Kopiëren is toegestaan. Wijzigingen van inhoudelijke aard dienen te worden doorgegeven aan GGD Nederland in Utrecht.