Wat houdt het project in?
Home-Start is een preventieproject bedoeld voor ouders met jonge kinderen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In principe zijn ouders zelf in staat hun kinderen op te voeden, maar het kan gebeuren, dat een gezin in stressvolle omstandigheden raakt. Deze kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld gezondheidsproblemen, relatieproblemen, overbelasting in tijden van zwangerschap of bevalling, problemen met het gedrag van een kind of door sociaal isolement. Als een ouder niet goed in zijn vel steekt, heeft dat vaak z'n weerslag op de kinderen.

Om te voorkomen dat problemen groter worden dan nodig is, om te voorkomen dat gezinnen in een negatieve spiraal terecht komen, kunnen zij steun krijgen van een geschoolde vrijwilliger.
De vrijwilliger bezoekt het gezin en biedt praktische hulp, ondersteunt bij de opvoeding, richt zich op de sterke kanten van het gezin, op een vriendschappelijke manier. Het uitgangspunt van de ondersteuning is de vraag van de ouders. Er zijn voor de gezinnen geen kosten verbonden aan het project.
humanitas.jpg (20173 bytes)

Wie organiseert het project?
Home-Start gaat uit van Humanitas in samenwerking met Icare Thuiszorg Flevoland, Zorggroep Almere, Stichting Boschhuis, GGD Flevoland en Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland. Subsidies voor Home-Start worden verstrekt door de gemeente Almere, de gemeente Zeewolde en GGD Flevoland.

Belangstelling als vrijwilliger?
Vrijwilligers die zich aangesproken voelen door dit Home-Start project en ervaring hebben met opvoeden van kinderen, zijn van harte welkom en kunnen contact opnemen met de coördinator. De vrijwilligers krijgen een voorbereidingscursus en begeleiding tijdens het werk. Gemaakte kosten worden vergoed. Wij vragen minimaal één dagdeel per week, iemand met een luisterend oor en een positieve instelling. Wij bieden scholing, boeiend vrijwilligerswerk, nieuwe contacten en een mogelijkheid tot persoonlijke groei.

Waar kunt u terecht voor aanmelding of vragen?

Voor vragen of aanmeldingen kunt u terecht voor Almere en Zeewolde bij:

Coördinator: Richarda Westervoorde, bereikbaar op ma/di/do/vr ochtend, GGD-kantoor, Boomgaardweg 4, 1326 AC Almere, tel: 036-5357300.

Of in Lelystad bij:

Coördinator: Anke Nieuwenhuizen, bereikbaar op ma/di/do/vr ochtend, Gezondheidscentrum De Heelhoek, Noorderwagenstraat 1G in Lelystad, tel: 0320-233955. 


 

 

© Zorgnetwerk Flevoland 2001