Home Zoeken & Verkennen  
   Zoeken door bestanden
   Hulp bij zoeken


   Beeldfragmenten
   Geluidsfragmenten

   Reageer meteen
   Contacts

Dossiers uit regio "Oost-Vlaanderen"
Ceremonia-KIM

Toneelgroep Ceremonia is het geesteskind van schrijver en regisseur Eric De Volder. Van oorsprong beeldend kunstenaar, maakte De Volder zijn podiumdebuut als cabaretzanger, o.m. bij Het Belgisch Combo. In 1977 was hij mede-oprichter van de woordloze theatergroep Radeis, maar bleef er slechts eventjes lid van. Twee jaar later nam hij het initiatief tot het Etherisch Strijkersensemble Parisiana, een collectief dat anarchistisch interventietheater bracht. Met deels dezelfde mensen stichtte De Volder in 1992 Toneelgroep Ceremonia, een gezelschap dat opereert onder de vleugels van de vzw KIM (Kunst is Modder). Ceremonia tekent voor zeer beeldende voorstellingen in expressionistische vormen en kleuren, waarin vaak carnavaleske personages centraal staan. Sinds het seizoen 2001-02 wordt Ceremonia structureel gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

  lees meer

Speelteater

Toen Eva Bal in 1978 het Speelteater Gent oprichtte, was haar doel drieërlei: ten eerste producties creëren vóór kinderen en jongeren, ten tweede theaterateliers inrichten mét kinderen en jongeren, en ten derde gastvoorstellingen programmeren. Bij gebrek aan geld en een geschikte ruimte kon ze voorlopig slechts de eerste twee doelstellingen realiseren.
Kenmerkend voor Bals eigen voorstellingen is dat ze steeds van improvisaties rond bepaalde thema's vertrekken. Peter De Graef, Eric De Volder, Alain Platel en Rieks Swarte zijn enkele andere regisseurs die in het Speelteater actief waren.
In 1993 betrok het Speelteater een verlaten fabrieksruimte in de Blekerijstraat, de Kopergietery, waarna de naam wijzigde in Speelteater/Kopergietery. Bals droom ging hiermee in vervulling, namelijk de mogelijkheid om een kunstencentrum voor kinderen en jongeren uit te bouwen. In 2001 bleef enkel de naam Kopergietery over. Eind 2003 trok Bal zich terug als artistiek leider, Johan De Smet volgde haar op.
 

  lees meer

NTG/Publiekstheater

Het Nederlands Toneel Gent (NTG) werd opgericht in 1965 met als doel kwalitatief Nederlandstalig beroepstheater te creëren en te verspreiden. Dré Poppe was de eerste directeur. Na een lacune van twintig jaar kreeg Gent zo opnieuw een groot repertoiregezelschap. Het NTG nam zijn intrek in de Koninklijke Nederlandse Schouwburg Gent op het Sint-Baafsplein, een gebouw dat in de tweede helft van de 19de eeuw was opgetrokken als vaste speelplek voor het 'Nederlands Tooneel van Gent' (1871-1945).
O.m. dank zij zijn kleine en relatief jonge ploeg wist het NTG zich een tijdlang te profileren als het meest creatieve van de stadsgezelschappen. In de loop van de jaren '80 echter sloeg de verstarring toe.
Onder het directeurschap van Jean-Pierre De Decker (1997-2001) werd de spelersgroep hernieuwd, en vond het publiek opnieuw zijn weg naar de Gentse schouwburg. In 2001 fuseerde het NTG met Arca, en kreeg het gezelschap een nieuwe naam: Publiekstheater Gent. Het onverwachte overlijden van Jean-Pierre De Decker in datzelfde jaar maakte de artistieke evolutie problematisch.
Co-producties met o.a. Victoria en De Kopergietery lieten wel een nieuwe wind waaien, maar de voorbije jaren werden vooral gekenmerkt door de intensieve zoektocht naar een nieuwe artistiek leider.
In 2005 neemt Johan Simons (nu ZTHollandia) het roer over, zodat het gezelschap vol vertrouwen de toekomst tegemoet treedt.  lees meer

Theater Taptoe

Reeds als tiener speelde Luk De Bruyker poppentheater en richtte hij zijn eigen gezelschap op. In 1968 doopte hij het Taptoe.
In 1973 voegde Freek Neirynck zich bij de groep, en ontpopte er zich als huisschrijver. In 1978 werd hij artistiek leider. Luk De Bruyker bleef als zakelijk leider en poppenspeler. Onder invloed van Neirynck verliet Theater Taptoe de platgetreden paden van het marionettentheater en ontwikkelde het een mengvorm waarin het samenspel tussen pop en acteur centraal kwam te staan. Ook in het buitenland bleef dit niet onopgemerkt.
De doelgroep van Taptoe bestaat in de eerste plaats uit kinderen, maar het gezelschap heeft ook producties voor volwassenen op zijn repertoire.
Eind 2003 kondigde Freek Neirynck zijn afscheid aan als artistiek leider.  

  lees meer

Vertikaal/Akt-Vertikaal

Uit onvrede met de bestaande repertoiretheaters stichtte Wilfried De Langhe in 1959 het amateurgezelschap Toneelgroep Vertikaal. Vertikaal profileerde zich, naar analogie met gelijkaardige kleinschalige initiatieven elders in Vlaanderen, als een typisch kamertheater, dat veel belang hechtte aan eigentijdse dramaturgie. In 1964 betrok het gezelschap een omgebouwde bioscoop in Melle. Vanaf 1966 werd Vertikaal gesubsidieerd als semi-professioneel gezelschap, vanaf 1975 volgens het theaterdecreet als professioneel 'experimenteel gezelschap'.
In 1980 verhuisde Vertikaal naar het centrum van Gent, een verhuizing die zware gevolgen had, o.m. voor de publieksopkomst. Directeur Ronnie Commissaris zocht daarop toenadering tot het veelbelovende Antwerpse gezelschap AKT van Ivo Van Hove en Jan Versweyveld. In 1984 fuseerden Vertikaal en AKT tot Akt-Vertikaal. Drie jaar later leidde een nieuwe fusie, met Het Gezelschap van de Witte Kraai, tot de oprichting van Toneelproducties De Tijd.


  lees meer

Arca

In 1950 richtten een aantal studenten van de Gentse Koninklijke Toneelschool, onder wie Walter Eysselinck, Rudi Van Vlaenderen en Roger De Wilde, samen met hun leraar Dré Poppe, Toneelstudio ’50 op. Hun doel was te experimenteren met eigentijdse Vlaamse en buitenlandse stukken, en Gent opnieuw een eigen professioneel theater te bieden, een lacune die na de Tweede Wereldoorlog ontstaan was. Vanaf 1955 vond dit eerste Vlaamse kamertheater onderdak in een oude kelder in de Hoogpoort, en zo werd de Studio beter bekend als Keldertheater Arca. In die periode introduceerde Arca stukken van auteurs als Beckett en Ionesco in Vlaanderen.
In 1968 namen Jo Decaluwe en Jean-Pierre De Decker het directeurschap van Arca over. De Decker zocht in 1972 andere oorden op. Decaluwe opteerde enkele jaren later (tijdelijk) voor een nieuwe naam, Nationaal Eigentijds Teater (NET), die werd kracht bijgezet door een verhuizing naar een nieuwe ruimte in de St.-Widostraat. In de jaren '80 kende Arca een dubbele bloeiperiode, eerst met Pol Dehert en Herman Gilis, vervolgens met Jappe Claes en Jos Verbist als huisregisseurs. Op 1 juli 2001 fuseerde Arca met het NTG tot Publiekstheater Gent, en hield het op te bestaan.


Archiefbeschrijving

Het archief van Arca wordt bewaard in het AMVC-Letterhuis. Klik hier om naar de archiefbeschrijving te gaan.

  lees meer

Hoste-Sabbattini Theater
Het Gentse Sabbattini Mimetheater werd opgericht in 1952 door Marcel Hoste. De groep legde zich toe op de klassieke pantomime, maar maakte soms ook ruimte voor abstracter werk. In de jaren ’60 werd aan het theater een school toegevoegd. De twee smolten in 1971 samen in Hoste-Sabbattini Pantomime Theater en Mime Academie. Na het overlijden van Marcel Hoste zette een groep medewerkers het gezelschap verder. Eind jaren '80, begin jaren '90 werd het gezelschap enkele malen een projectsubsidie toegekend. Momenteel slaagt de groep er, onder leiding van Thea Deege, in om te overleven door het verzorgen van animaties en randprogrammatie bij evenementen.   lees meer

Frans Redant
Frans Redant (°1945) studeerde dramaturgie aan het RITCS in Brussel. Van 1968 tot 1994 was hij dramaturg bij het Nederlands Toneel Gent (NTG). Van 1994 tot 1998 was hij directeur van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg (KNS) in Antwerpen, waar hij o.m. het initiatief nam tot de introductie van een tweede plateau in Cinema Tokio. Vertalingen van Redants hand werden o.m. gespeeld door het NTG, de KNS, Theater Malpertuis, Theater De Korre en het Mechels Miniatuur Teater (MMT). Daarnaast is hij docent, o.m. aan de Hogeschool Gent.   lees meer


© 2003 Vlaams Theater Instituut | | info@vti.be