Home Zoeken & Verkennen  
   Zoeken door bestanden
   Hulp bij zoeken


   Beeldfragmenten
   Geluidsfragmenten

   Reageer meteen
   Contacts

Dossiers uit regio "Vlaams-Brabant & Brussel"
De Kolk

Theater De Kolk ontstond in 1984 uit het vormingsinitiatief Kollektief voor Kreatief Vormingswerk vzw, en opereerde vanuit Leuven. Jef Rombouts en Miet Braem brachten producties voor kinderen en jongeren, meestal gebaseerd op improvisatie of zelfgeschreven teksten, die erop gericht waren het associatieve en creatieve denken te stimuleren. Als regisseurs waren o.a. Jan De Braekeleer en Herwig De Weerdt bij het gezelschap betrokken. Begin ’90 werd besloten Theater De Kolk op te doeken.

  lees meer

Jeugd & Theater

In 1959 trokken een aantal mensen, onder wie Dries Wieme, zich uit de werking van de Brusselse KVS terug om Werkgroep Jeugd & Theater op te richten, aanvankelijk in de schoot van Toneel Vandaag, later als autonoom gezelschap. Door afstand te nemen van het traditionele sprookjesrepertoire en de leefwereld van het kind centraal te stellen, droeg Jeugd & Theater bij tot de vernieuwing van het kinder-en jeugdtheater in Vlaanderen. Vaak waren de teksten eigen creaties, geschreven door Alice Toen in overleg met de acteurs. Bij de invoering van het theaterdecreet van 1975 werd Jeugd & Theater erkend als professioneel theater. Ondanks een negatief advies van de Raad van Advies voor Toneel in 1985 bleef het gezelschap bestaan tot het seizoen 1989-1990. Toen zette het definitief een punt achter zijn werking.

  lees meer

Rose Werckx & Luc Dhooghe
Binnenhuisarchitecte en vormgeefster Rose Werckx en architect Luc Dhooghe werkten in het verleden voor een aantal theatergezelschappen als scenografen. Ze zijn mede-oprichters van BASTT (Belgische Associatie voor Scenografen en TheaterTechnici), en publiceren regelmatig over theaterarchitectuur en scenografie. Samen leiden ze Dhooghe & Werckx AAS (Atelier Architectuur en Scenografie), een architectenbureau dat onder meer de renovaties van de Minardschouwburg (Gent), TheaterTeater (Mechelen, nu nOna) en de parterre van de Bourlaschouwburg (Antwerpen) realiseerde. Daarnaast geeft Luc Dhooghe les over scenografie, o.m. aan het RITS in Brussel.
    lees meer

KTL


Het Kritisch Theater Lexicon is een serie publicaties waarmee de meest markante figuren uit de Vlaamse theaterwereld van de twintigste eeuw in de schijnwerpers geplaatst werden.
Om deze ‘podiumkunstenaars’ ook buiten ons taalgebied ruime aandacht te geven, werden verschillende van de KTL’s eveneens vertaald in het Frans en Engels.
De reeks bestaat uit achttien portretten van enerzijds overleden of oudere theaterfiguren (Herman Teirlinck, Dries Wieme, Tone Brulin, …) en anderzijds een generatie theatermakers die momenteel volop in de belangstelling staan in binnen- en buitenland (bijvoorbeeld Wim Vandekeybus, Marc Vanrunxt en Jan Fabre). De publicatie ging van start in september 1996 en eindigde in september 2002 met het KTL gewijd aan Franz Marijnen.
De redactie van het Kritisch Theater Lexicon bestond uit theaterwetenschappers van de vier universiteiten en medewerkers uit de theatersector: Pol Arias, Steven De Belder, Annie Declerck, Ronald Geerts, Erwin Jans, Rudi Laermans, Dries Moreels, Geert Opsomer, Frank Peeters, Christel Stalpaert, Koen Tachelet, Klaas Tindemans, Luk Van den Dries, Bart Van den Eynde, Myriam Van Imschoot, Marianne Van Kerkhoven en Jaak Van Schoor. Hoofdredacteur was Geert Opsomer, verantwoordelijke uitgever is het Vlaams Theater Instituut vzw.

De publicatiereeks werd afgesloten, maar de oorspronkelijke zorg voor de toegang tot de geschiedenis van de podiumkunsten in Vlaanderen en haar bronnen, leeft nog.
Om die reden heeft het VTi besloten de hele reeks hier online beschikbaar te stellen, waardoor deze monografieën ook doorzocht kunnen worden en in een context van degelijke theaterhistorische informatie bij een nieuw publiek terecht komen.

  lees meer

Wilfried Thielemans
Wilfried Thielemans heeft sinds 1973 zijn werkplek bij de NCC, nu de VGC in Brussel, waar hij grote projecten begeleidde bij het opstarten, zoals de Brusselse speelpleinen, het Belgisch Centrum van het Beeldverhaal, de Ancienne Belgique, Het Neerhof, het Jeugdhotel De Waterman. Een organisch gegroeide afficheverzameling kwam tot stand vanuit deze Brusselse context. Twee decennia lang gestapeld op zolder, werden deze affiches verder geordend en gedigitaliseerd. Naast de Brusselse inbreng, vormen theater e.a. podiumkunsten een belangrijk deel van deze collectie. Opmerkelijk is het luik Poolse theateraffiches uit de jaren '80. Wilfried Thielemans is sinds 1996 gepensioneerd en sloot het actief verzamelen af bij de eeuwwisseling.   lees meer

Annie Declerck/VRT

Theateractualiteit op televisie: een videocollectie

Dank zij haar vader, Richard Declerck, gouverneur van de Provincie Antwerpen, kwam Annie Declerck (°1934) op jonge leeftijd in contact met het theater. Van 1952 tot 1997 was ze aan de openbare omroep NIR/BRT/BRTN verbonden, aanvankelijk als assistente, vervolgens als producer en programmamaker.
In 1958 verzorgde ze, in het kader van Expo 58 en dit gedurende zes maanden, gemiddeld drie rechtstreekse televisie-interviews per dag vanuit een kleine studio op de Heizel. In 1959 concipieerde ze Toneelmagazine, de eerste Vlaamse televisie-uitzending die exclusief aan theater en andere podiumkunsten was gewijd. In de daaropvolgende jaren maakte Declerck programma’s als Zoeklicht, Binnen en buiten, Horen en zien, Dag aan dag, Kunst-zaken, Het gerucht, Persona, Verwant en Ziggurat, waarvan er sommige op kunstactualiteit gericht waren en andere aan diepgravender portretten van artiesten plaats boden. Voorbeelden van dit laatste in de reeks Persona waren uitzendingen gewijd aan Marguerite Duras, Jerzy Grotowski, Tadeusz Kantor, Giorgio Strehler en de Living Theatre. Voor het programma gewijd aan Susan Sontag kreeg Declerck de Bert Leysenprijs.
Alle kunsten kwamen in haar werk aan bod, maar voor het theater bleef Declerck steeds een uitzonderlijke belangstelling opbrengen. Vier decennia lang volgde ze de theaterontwikkelingen in het Nederlandse taalgebied én daarbuiten op de voet. Het archief dat ze op die manier aan opnames van (fragmenten van) voorstellingen en gesprekken met makers opbouwde, wordt als een unicum in de wereld beschouwd. Daarnaast was Annie Declerck onder meer lid van de jury van Het Theaterfestival. Momenteel maakt ze deel uit van de Beoordelingscommissie Theater.

  lees meer

Wim Van Gansbeke

Archief van Wim Van Gansbeke op het Vlaams Theater Instituut

Wim Van Gansbeke (Brakel, 1938) werkte van 1962 tot 1989 voor de BRT-Radio, aanvankelijk als omroeper, vervolgens als producer. Als theaterrecensent was hij te horen op Omroep Brabant (de latere Radio 2) en Studio Brussel. Van 1989 tot 1994 was hij verbonden aan de krant De Morgen. Van Gansbeke staat bekend als een van de toonaangevende Vlaamse theatercritici van zijn generatie. Hij was geliefd én verguisd omwille van zijn scherpte, zijn consequente houding, zijn analytisch en kritisch vermogen, en de uitgesproken vorm waarin hij zijn recensies goot. Van Gansbeke was een fervent pleitbezorger van de theatervernieuwing in Vlaanderen in de jaren ‘70, ‘80 en ‘90.

In 1994 maakte Van Gansbeke de overstap naar de theaterpraktijk. Van 1994 tot 1997 was hij dramaturg bij het Nederlands Toneel Gent (NTG), en vervolgens gedurende korte tijd prospector bij Het Toneelhuis. Van Gansbeke stond driemaal zelf op het toneel: in ‘Merkwaardige paren’ van Blauwe Maandag Compagnie (1985), in ‘Anna Blume hat ein Vogel’ van Theater Zuidpool (1998), en in het door Josse De Pauw speciaal voor hem geschreven ‘Sulla en de mus’ van Victoria (2004). Momenteel woont Van Gansbeke in het zuiden van Frankrijk.

  lees meer


© 2003 Vlaams Theater Instituut | | info@vti.be