Home Zoeken & Verkennen  
   Zoeken door bestanden
   Hulp bij zoeken


   Beeldfragmenten
   Geluidsfragmenten

   Reageer meteen
   Contacts

Privé Collecties

De cliché-beelden van de bezeten collectioneur en van de steenrijke kunstverzamelaar/mecenas bestaan - tot nog toe hebben we niemand ontmoet die er aan voldeed. Het is wel ontzettend moeilijk om theatermakers te vinden die zich niet grondig documenteren voor elk project, en die dat materiaal in interactie met hun werk tot een archiefje uitbouwen.
Ook critici en redacteurs leggen vaak een enorme eigen documentatie aan.
Veel van deze persoonlijke collecties zijn niet toegankelijk voor het publiek. Op deze site nemen we enkel collecties op, die je onder omstandigheden toch kan raadplegen.

Neem daarvoor contact op met het VTi.

Dossiers rond het thema "persoonlijke collecties"
Eddie Vaes

Eddie Vaes was begin jaren zeventig als acteur actief bij o.m. Het Trojaanse Paard. Het vervolg van zijn carrière situeert zich deels in de theaterkritiek en deels in de theaterpraktijk. Als regisseur en dramaturg werkte hij voornamelijk in Nederland, o.m. bij het Studententheater van de KUB-Tilburg (1976-1990) en het Activerend Volkstheater in Breda (1994-1995). In 1993 richtte hij in Antwerpen het semi-professionele Theater Tenslotte op. Als criticus en journalist was hij in vaste dienst bij de Universitaire Pers in Nederland, en werkt(e) hij freelance voor dag- en weekbladen in zowel Nederland en België, als Knack, Humo, De Groene Amsterdammer, Het Laatste Nieuws en De Nieuwe Gazet. Voorts verleende hij zijn medewerking aan verschillende publicaties over theater.

  lees meer

John Bogaerts

John Bogaerts (°1940) volgde een opleiding tot binnenhuisarchitect én een acteursopleiding aan het Atelier voor Dramatische Kunst in Antwerpen. In 1961 ging hij aan de slag bij de Antwerpse Koninklijke Nederlandse Schouwburg (KNS), aanvankelijk als figurant, en korte tijd later, op vraag van regisseur Walter Tillemans, als decor- en kostuumontwerper. In de loop van de jaren '60 en '70 ontpopte hij zich als een van de weinige Vlaamse scenografen die erin slaagden een regieconcept ruimtelijk te schragen. Tot 1986 werkte hij mee aan ongeveer vijf KNS-producties per seizoen. Daarnaast ontwierp hij kostuums en decors voor o.a. het Raamtheater, de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS), de Internationale Nieuwe Scène (INS), het Nederlands Toneel Gent (NTG) en een aantal buitenlandse gezelschappen, waaronder The National Ballet of Canada in Toronto en Proloog in Amsterdam. Ook na zijn pensoen blijft Bogaerts actief als decor- en kostuumontwerper voor o.a. het Raamtheater.

  lees meer

Katie Verstockt
Sinds het eind van de jaren '70 is Katie Verstockt actief als professioneel dansjournalist. Als een van de eersten in Vlaanderen richtte zij zich specifiek op dit terrein. Van 1992 tot 1995 was ze voorzitter van de Raad voor Dans, een periode waarin van overheidswege belangrijke stappen werden gezet voor de ondersteuning van de hedendaagse dans in Vlaanderen. Daarnaast was zij o.m. adviseur van een aantal buitenlandse cultuurcentra, en ondervoorzitter van Thersites (de Vlaamse Vereniging ter Bevordering van de Theaterkritiek) van 1990 tot 1993. Naast haar werkzaamheden als publiciste is ze tevens docente, o.m. aan de Hogeschool Antwerpen (o.m. het Hoger Instituut voor Dans in Lier).   lees meer

Frans Redant
Frans Redant (°1945) studeerde dramaturgie aan het RITCS in Brussel. Van 1968 tot 1994 was hij dramaturg bij het Nederlands Toneel Gent (NTG). Van 1994 tot 1998 was hij directeur van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg (KNS) in Antwerpen, waar hij o.m. het initiatief nam tot de introductie van een tweede plateau in Cinema Tokio. Vertalingen van Redants hand werden o.m. gespeeld door het NTG, de KNS, Theater Malpertuis, Theater De Korre en het Mechels Miniatuur Teater (MMT). Daarnaast is hij docent, o.m. aan de Hogeschool Gent.   lees meer

Rose Werckx & Luc Dhooghe
Binnenhuisarchitecte en vormgeefster Rose Werckx en architect Luc Dhooghe werkten in het verleden voor een aantal theatergezelschappen als scenografen. Ze zijn mede-oprichters van BASTT (Belgische Associatie voor Scenografen en TheaterTechnici), en publiceren regelmatig over theaterarchitectuur en scenografie. Samen leiden ze Dhooghe & Werckx AAS (Atelier Architectuur en Scenografie), een architectenbureau dat onder meer de renovaties van de Minardschouwburg (Gent), TheaterTeater (Mechelen, nu nOna) en de parterre van de Bourlaschouwburg (Antwerpen) realiseerde. Daarnaast geeft Luc Dhooghe les over scenografie, o.m. aan het RITS in Brussel.
    lees meer

Wilfried Thielemans
Wilfried Thielemans heeft sinds 1973 zijn werkplek bij de NCC, nu de VGC in Brussel, waar hij grote projecten begeleidde bij het opstarten, zoals de Brusselse speelpleinen, het Belgisch Centrum van het Beeldverhaal, de Ancienne Belgique, Het Neerhof, het Jeugdhotel De Waterman. Een organisch gegroeide afficheverzameling kwam tot stand vanuit deze Brusselse context. Twee decennia lang gestapeld op zolder, werden deze affiches verder geordend en gedigitaliseerd. Naast de Brusselse inbreng, vormen theater e.a. podiumkunsten een belangrijk deel van deze collectie. Opmerkelijk is het luik Poolse theateraffiches uit de jaren '80. Wilfried Thielemans is sinds 1996 gepensioneerd en sloot het actief verzamelen af bij de eeuwwisseling.   lees meer

Wim Van Gansbeke

Archief van Wim Van Gansbeke op het Vlaams Theater Instituut

Wim Van Gansbeke (Brakel, 1938) werkte van 1962 tot 1989 voor de BRT-Radio, aanvankelijk als omroeper, vervolgens als producer. Als theaterrecensent was hij te horen op Omroep Brabant (de latere Radio 2) en Studio Brussel. Van 1989 tot 1994 was hij verbonden aan de krant De Morgen. Van Gansbeke staat bekend als een van de toonaangevende Vlaamse theatercritici van zijn generatie. Hij was geliefd én verguisd omwille van zijn scherpte, zijn consequente houding, zijn analytisch en kritisch vermogen, en de uitgesproken vorm waarin hij zijn recensies goot. Van Gansbeke was een fervent pleitbezorger van de theatervernieuwing in Vlaanderen in de jaren ‘70, ‘80 en ‘90.

In 1994 maakte Van Gansbeke de overstap naar de theaterpraktijk. Van 1994 tot 1997 was hij dramaturg bij het Nederlands Toneel Gent (NTG), en vervolgens gedurende korte tijd prospector bij Het Toneelhuis. Van Gansbeke stond driemaal zelf op het toneel: in ‘Merkwaardige paren’ van Blauwe Maandag Compagnie (1985), in ‘Anna Blume hat ein Vogel’ van Theater Zuidpool (1998), en in het door Josse De Pauw speciaal voor hem geschreven ‘Sulla en de mus’ van Victoria (2004). Momenteel woont Van Gansbeke in het zuiden van Frankrijk.

  lees meer

Annie Declerck/VRT

Theateractualiteit op televisie: een videocollectie

Dank zij haar vader, Richard Declerck, gouverneur van de Provincie Antwerpen, kwam Annie Declerck (°1934) op jonge leeftijd in contact met het theater. Van 1952 tot 1997 was ze aan de openbare omroep NIR/BRT/BRTN verbonden, aanvankelijk als assistente, vervolgens als producer en programmamaker.
In 1958 verzorgde ze, in het kader van Expo 58 en dit gedurende zes maanden, gemiddeld drie rechtstreekse televisie-interviews per dag vanuit een kleine studio op de Heizel. In 1959 concipieerde ze Toneelmagazine, de eerste Vlaamse televisie-uitzending die exclusief aan theater en andere podiumkunsten was gewijd. In de daaropvolgende jaren maakte Declerck programma’s als Zoeklicht, Binnen en buiten, Horen en zien, Dag aan dag, Kunst-zaken, Het gerucht, Persona, Verwant en Ziggurat, waarvan er sommige op kunstactualiteit gericht waren en andere aan diepgravender portretten van artiesten plaats boden. Voorbeelden van dit laatste in de reeks Persona waren uitzendingen gewijd aan Marguerite Duras, Jerzy Grotowski, Tadeusz Kantor, Giorgio Strehler en de Living Theatre. Voor het programma gewijd aan Susan Sontag kreeg Declerck de Bert Leysenprijs.
Alle kunsten kwamen in haar werk aan bod, maar voor het theater bleef Declerck steeds een uitzonderlijke belangstelling opbrengen. Vier decennia lang volgde ze de theaterontwikkelingen in het Nederlandse taalgebied én daarbuiten op de voet. Het archief dat ze op die manier aan opnames van (fragmenten van) voorstellingen en gesprekken met makers opbouwde, wordt als een unicum in de wereld beschouwd. Daarnaast was Annie Declerck onder meer lid van de jury van Het Theaterfestival. Momenteel maakt ze deel uit van de Beoordelingscommissie Theater.

  lees meer


© 2003 Vlaams Theater Instituut | | info@vti.be