Home Zoeken & Verkennen  
   Zoeken door bestanden
   Hulp bij zoeken


   Beeldfragmenten
   Geluidsfragmenten

   Reageer meteen
   Contacts

VTi Collecties

Het Vlaams Theater Instituut bewaart en ontsluit zelf ook enkele bijzondere collecties, zij het met een scherpe focus. Het gaat niet om archieven van gezelschappen, maar louter om documentatie en archief van critici, waaronder Jef De Roeck, Frans Verreyt, Annie Declerck, Wim Van Gansbeke e.a. Ook het archief van Etcetera wordt door het VTi bewaard. Dankzij dit selectieprincipe vormen deze collecties ook onderling een hecht informatienetwerk.
Op www.podiumarchief.be bieden we stelselmatig meer gedetailleerde inventarissen en indexen aan op deze collecties, in de context van de andere archiefdossiers.

Dossiers rond het thema "VTi Collecties"
Wim Van Gansbeke

Archief van Wim Van Gansbeke op het Vlaams Theater Instituut

Wim Van Gansbeke (Brakel, 1938) werkte van 1962 tot 1989 voor de BRT-Radio, aanvankelijk als omroeper, vervolgens als producer. Als theaterrecensent was hij te horen op Omroep Brabant (de latere Radio 2) en Studio Brussel. Van 1989 tot 1994 was hij verbonden aan de krant De Morgen. Van Gansbeke staat bekend als een van de toonaangevende Vlaamse theatercritici van zijn generatie. Hij was geliefd én verguisd omwille van zijn scherpte, zijn consequente houding, zijn analytisch en kritisch vermogen, en de uitgesproken vorm waarin hij zijn recensies goot. Van Gansbeke was een fervent pleitbezorger van de theatervernieuwing in Vlaanderen in de jaren ‘70, ‘80 en ‘90.

In 1994 maakte Van Gansbeke de overstap naar de theaterpraktijk. Van 1994 tot 1997 was hij dramaturg bij het Nederlands Toneel Gent (NTG), en vervolgens gedurende korte tijd prospector bij Het Toneelhuis. Van Gansbeke stond driemaal zelf op het toneel: in ‘Merkwaardige paren’ van Blauwe Maandag Compagnie (1985), in ‘Anna Blume hat ein Vogel’ van Theater Zuidpool (1998), en in het door Josse De Pauw speciaal voor hem geschreven ‘Sulla en de mus’ van Victoria (2004). Momenteel woont Van Gansbeke in het zuiden van Frankrijk.

  lees meer

Annie Declerck/VRT

Theateractualiteit op televisie: een videocollectie

Dank zij haar vader, Richard Declerck, gouverneur van de Provincie Antwerpen, kwam Annie Declerck (°1934) op jonge leeftijd in contact met het theater. Van 1952 tot 1997 was ze aan de openbare omroep NIR/BRT/BRTN verbonden, aanvankelijk als assistente, vervolgens als producer en programmamaker.
In 1958 verzorgde ze, in het kader van Expo 58 en dit gedurende zes maanden, gemiddeld drie rechtstreekse televisie-interviews per dag vanuit een kleine studio op de Heizel. In 1959 concipieerde ze Toneelmagazine, de eerste Vlaamse televisie-uitzending die exclusief aan theater en andere podiumkunsten was gewijd. In de daaropvolgende jaren maakte Declerck programma’s als Zoeklicht, Binnen en buiten, Horen en zien, Dag aan dag, Kunst-zaken, Het gerucht, Persona, Verwant en Ziggurat, waarvan er sommige op kunstactualiteit gericht waren en andere aan diepgravender portretten van artiesten plaats boden. Voorbeelden van dit laatste in de reeks Persona waren uitzendingen gewijd aan Marguerite Duras, Jerzy Grotowski, Tadeusz Kantor, Giorgio Strehler en de Living Theatre. Voor het programma gewijd aan Susan Sontag kreeg Declerck de Bert Leysenprijs.
Alle kunsten kwamen in haar werk aan bod, maar voor het theater bleef Declerck steeds een uitzonderlijke belangstelling opbrengen. Vier decennia lang volgde ze de theaterontwikkelingen in het Nederlandse taalgebied én daarbuiten op de voet. Het archief dat ze op die manier aan opnames van (fragmenten van) voorstellingen en gesprekken met makers opbouwde, wordt als een unicum in de wereld beschouwd. Daarnaast was Annie Declerck onder meer lid van de jury van Het Theaterfestival. Momenteel maakt ze deel uit van de Beoordelingscommissie Theater.

  lees meer


© 2003 Vlaams Theater Instituut | | info@vti.be