Home Zoeken & Verkennen  
   Zoeken door bestanden
   Hulp bij zoeken


   Beeldfragmenten
   Geluidsfragmenten

   Reageer meteen
   Contacts

Repertoire

Repertoire wordt vaak geassocieerd met teksttheater en met het 'ijzeren' repertoire (Shakespeare, Racine, enz.), maar dat is niet alles. Repertoire impliceert vooral een 'opnieuw': opnieuw spelen, opnieuw zien van voorstellingen (van dezelfde cast, hetzelfde gezelschap, dezelfde auteurs, dezelfde tekst, dezelfde vormgever, enz.).
In de dossiers hieronder vind je meer over het belang van repertoire, over gezelschappen die er op een eigen manier mee omgingen.

Dossiers rond het thema "repertoiretheater"
KNS/Het Toneelhuis
Onder impuls van o.a. Victor Driessens werd in 1853 in Antwerpen het Nationael Tooneel gesticht, het eerste Nederlandstalige beroepstheater van Vlaanderen. In 1874 betrok het een eigen gebouw, de Nederlandsche Schouwburg, ook wel 'Huurschouwburg' genoemd. In 1903 verkreeg het gezelschap de titel 'Koninklijke' Nederlandse Schouwburg. In 1934 verhuisde het naar de Bourlaschouwburg, het theater waar het - mits een aantal onderbrekingen - nog steeds gehuisvest is. Van 1945 tot 1967 had de KNS een nationale opdracht onder de naam KNS-Nationaal Toneel. Nadien werd het weer een stedelijk theater.
Onvermijdelijk kent de lange geschiedenis van de KNS hoogtes en laagtes. Illustere directeurs als Jan Oscar De Gruyter en Joris Diels drukten hun stempel op het gezelschap. In de tweede helft van de twintigste eeuw had de KNS het echter vaak moeilijk om de vernieuwingsbewegingen bij te benen die zich elders in het theaterlandschap voordeden. In 1997 verzelfstandigde de KNS tot Instelling van Openbaar Nut (ion). Een jaar later werden de KNS en Blauwe Maandag Compagnie samengevoegd tot Het Toneelhuis.   lees meer

RVT/Theater Zuidpool

Het Reizend Volkstheater (RVT) werd opgericht in 1945 door Rik Jacobs. Twee jaar later werd het ondergebracht bij het Nationaal Toneel van België. Binnen die structuur zou het een groot deel van de spreidingsopdracht van de KNS-NT op zich nemen. Onder Rik Jacobs profileerde het RVT zich als een late erfgenaam van het Vlaamse Volkstoneel. Met name in de jaren '60 gingen vernieuwing en experiment aan het gezelschap voorbij, maar toch behield het een breed en trouw publiek. In 1967 werd het RVT onder het beheer van de Provincie Antwerpen gebracht, en kreeg het onderdak in de Arenbergschouwburg.
In 1985 werd het RVT losgekoppeld van de provincie. De nieuwe directeur Peter Benoy zorgde voor een grondige facelift, met als kers op de taart vanaf 1991 een nieuwe naam: Theater Zuidpool. In 2001 werd acteur-regisseur Koen De Sutter artistiek leider.  


  lees meer

Blauwe Maandag Cie

Blauwe Maandag Compagnie (BMCie) werd opgericht in Antwerpen in 1984 op initiatief van Luk Perceval en Guy Joosten. Op korte tijd groeide BMCie uit tot een toonaangevend theatergezelschap, dat qua aspiraties, werking en publieksopbouw de vergelijking met de grote repertoiretheaters kon doorstaan. Kenmerkend voor het gezelschap waren o.a. zijn eigentijdse omgang met het repertoire en zijn herijking van het creatieproces, waarin de verantwoordelijkheid van elk individueel acteur voor het geheel van het ensemble centraal kwam te staan. Tot de sleutelproducties van de groep behoren o.m. 'De meeuw' (1988), 'Wilde Lea' (1991) en 'Ten oorlog' (1997). In 1992 verhuisde BMCie naar Gent. Eind 1998 fuseerden BMCie en het Antwerpse stadsgezelschap KNS tot Het Toneelhuis, dat nog steeds onder de artistieke leiding van Luk Perceval staat.

  lees meer

KJT

Het Jeugdtheater van Antwerpen werd gesticht in 1942, en opereerde aanvankelijk onder de vleugels van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg (KNS). Onder impuls van Corry Lievens werd het in 1945 een autonoom gezelschap. Het betrok de Huurschouwburg tot deze in 1958 omwille van veiligheidsredenen werd gesloten. Daarop leidde het gezelschap een tijdlang een nomadenbestaan. Pas in 1980 vond het Jeugdtheater een definitief onderdak in de nieuwe Stadsschouwburg.
Directeur Corry Lievens leverde aanvankelijk baanbrekend werk, maar in de jaren '60 kwam haar repertoire vol sprookjes en avonturenverhalen als zeer behoudsgezind over. Onder Joost Noydens (vanaf 1968) kwam hierin geleidelijk aan verandering. Hij had aandacht voor actuele maatschappelijke thema's en werkte een jongerenprogrammering uit. Walter Merhottein (vanaf 1987) richtte zich op de uitbouw van een veeleer klassiek repertoiregezelschap. In 1997 werd het Koninklijk Jeugdtheater (KJT) omgevormd tot Instelling van Openbaar Nut. De nieuwe directeur, Barbara Wyckmans, herdoopte het gezelschap tot HetPaleis. Sindsdien ontplooit het gezelschap de werking van een kunstencentrum voor kinderen en jongeren.

  lees meer

NTG/Publiekstheater

Het Nederlands Toneel Gent (NTG) werd opgericht in 1965 met als doel kwalitatief Nederlandstalig beroepstheater te creëren en te verspreiden. Dré Poppe was de eerste directeur. Na een lacune van twintig jaar kreeg Gent zo opnieuw een groot repertoiregezelschap. Het NTG nam zijn intrek in de Koninklijke Nederlandse Schouwburg Gent op het Sint-Baafsplein, een gebouw dat in de tweede helft van de 19de eeuw was opgetrokken als vaste speelplek voor het 'Nederlands Tooneel van Gent' (1871-1945).
O.m. dank zij zijn kleine en relatief jonge ploeg wist het NTG zich een tijdlang te profileren als het meest creatieve van de stadsgezelschappen. In de loop van de jaren '80 echter sloeg de verstarring toe.
Onder het directeurschap van Jean-Pierre De Decker (1997-2001) werd de spelersgroep hernieuwd, en vond het publiek opnieuw zijn weg naar de Gentse schouwburg. In 2001 fuseerde het NTG met Arca, en kreeg het gezelschap een nieuwe naam: Publiekstheater Gent. Het onverwachte overlijden van Jean-Pierre De Decker in datzelfde jaar maakte de artistieke evolutie problematisch.
Co-producties met o.a. Victoria en De Kopergietery lieten wel een nieuwe wind waaien, maar de voorbije jaren werden vooral gekenmerkt door de intensieve zoektocht naar een nieuwe artistiek leider.
In 2005 neemt Johan Simons (nu ZTHollandia) het roer over, zodat het gezelschap vol vertrouwen de toekomst tegemoet treedt.  lees meer


© 2003 Vlaams Theater Instituut | | info@vti.be