Home Zoeken & Verkennen  
   Zoeken door bestanden
   Hulp bij zoeken


   Beeldfragmenten
   Geluidsfragmenten

   Reageer meteen
   Contacts

Kinder- en Jeugdtheater in Vlaanderen

Theater voor kinderen en jongeren had oorspronkelijk de bedoeling deze leeftijdsgroepen een zinvolle culturele tijdsbesteding te bieden en voor te bereiden op het 'grote' theater. Inmiddels is het in Vlaanderen geëvolueerd naar een specifieke kunstvorm, een theater dat ook -maar niet alleen- voor kinderen en jongeren vanaf een bepaalde leeftijd geschikt is.

Dossiers rond het thema "kinder- en jeugdtheater"
De Kolk

Theater De Kolk ontstond in 1984 uit het vormingsinitiatief Kollektief voor Kreatief Vormingswerk vzw, en opereerde vanuit Leuven. Jef Rombouts en Miet Braem brachten producties voor kinderen en jongeren, meestal gebaseerd op improvisatie of zelfgeschreven teksten, die erop gericht waren het associatieve en creatieve denken te stimuleren. Als regisseurs waren o.a. Jan De Braekeleer en Herwig De Weerdt bij het gezelschap betrokken. Begin ’90 werd besloten Theater De Kolk op te doeken.

  lees meer

Froe Froe

Theater Froe Froe ontstond in 1984 uit Figurentheater Black Out, een initiatief van de broers Marc en Jan Maillard. Een poppentheater pur sang wou Froe Froe niet zijn, vandaar de keuze om zich als jeugdtheater tout court te profileren. Onder leiding van Marc Maillard ontwikkelde Froe Froe een eigen gezicht, dat sterk bepaald wordt door de originele vormgeving van poppen en decor en de interactie tussen poppen en acteurs, live muziek, videomateriaal, enz. Omwille van het uitblijven van subsidies en de daarmee gepaard gaande financiële besognes gaf Maillard er in 1992 de brui aan. Froe Froe werd daarop omgevormd tot Blauw Vier, een jeugdtheatergezelschap onder leiding van Greet Vissers en Jo Roets. In 1997 besliste Maillard Froe Froe nieuw leven in te blazen, in de vorm van een vast samenwerkingsverband met het Koninklijk Jeugdtheater/HetPaleis.
 

  lees meer

KJT

Het Jeugdtheater van Antwerpen werd gesticht in 1942, en opereerde aanvankelijk onder de vleugels van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg (KNS). Onder impuls van Corry Lievens werd het in 1945 een autonoom gezelschap. Het betrok de Huurschouwburg tot deze in 1958 omwille van veiligheidsredenen werd gesloten. Daarop leidde het gezelschap een tijdlang een nomadenbestaan. Pas in 1980 vond het Jeugdtheater een definitief onderdak in de nieuwe Stadsschouwburg.
Directeur Corry Lievens leverde aanvankelijk baanbrekend werk, maar in de jaren '60 kwam haar repertoire vol sprookjes en avonturenverhalen als zeer behoudsgezind over. Onder Joost Noydens (vanaf 1968) kwam hierin geleidelijk aan verandering. Hij had aandacht voor actuele maatschappelijke thema's en werkte een jongerenprogrammering uit. Walter Merhottein (vanaf 1987) richtte zich op de uitbouw van een veeleer klassiek repertoiregezelschap. In 1997 werd het Koninklijk Jeugdtheater (KJT) omgevormd tot Instelling van Openbaar Nut. De nieuwe directeur, Barbara Wyckmans, herdoopte het gezelschap tot HetPaleis. Sindsdien ontplooit het gezelschap de werking van een kunstencentrum voor kinderen en jongeren.

  lees meer

Speelteater

Toen Eva Bal in 1978 het Speelteater Gent oprichtte, was haar doel drieërlei: ten eerste producties creëren vóór kinderen en jongeren, ten tweede theaterateliers inrichten mét kinderen en jongeren, en ten derde gastvoorstellingen programmeren. Bij gebrek aan geld en een geschikte ruimte kon ze voorlopig slechts de eerste twee doelstellingen realiseren.
Kenmerkend voor Bals eigen voorstellingen is dat ze steeds van improvisaties rond bepaalde thema's vertrekken. Peter De Graef, Eric De Volder, Alain Platel en Rieks Swarte zijn enkele andere regisseurs die in het Speelteater actief waren.
In 1993 betrok het Speelteater een verlaten fabrieksruimte in de Blekerijstraat, de Kopergietery, waarna de naam wijzigde in Speelteater/Kopergietery. Bals droom ging hiermee in vervulling, namelijk de mogelijkheid om een kunstencentrum voor kinderen en jongeren uit te bouwen. In 2001 bleef enkel de naam Kopergietery over. Eind 2003 trok Bal zich terug als artistiek leider, Johan De Smet volgde haar op.
 

  lees meer

Jeugd & Theater

In 1959 trokken een aantal mensen, onder wie Dries Wieme, zich uit de werking van de Brusselse KVS terug om Werkgroep Jeugd & Theater op te richten, aanvankelijk in de schoot van Toneel Vandaag, later als autonoom gezelschap. Door afstand te nemen van het traditionele sprookjesrepertoire en de leefwereld van het kind centraal te stellen, droeg Jeugd & Theater bij tot de vernieuwing van het kinder-en jeugdtheater in Vlaanderen. Vaak waren de teksten eigen creaties, geschreven door Alice Toen in overleg met de acteurs. Bij de invoering van het theaterdecreet van 1975 werd Jeugd & Theater erkend als professioneel theater. Ondanks een negatief advies van de Raad van Advies voor Toneel in 1985 bleef het gezelschap bestaan tot het seizoen 1989-1990. Toen zette het definitief een punt achter zijn werking.

  lees meer

MSPT/De Maan

De geschiedenis van Figurentheater De Maan gaat terug tot 1948, toen Jef Contryn in Mechelen poppentheater Hopla oprichtte. In 1965 ging Hopla een samenwerkingsverband met de Stad Mechelen aan. Hieruit ontstond het Mechels Stadspoppentheater (MSPT). Het MSPT bracht vrij conventioneel poppentheater, maar was op technisch gebied wel altijd vooruitstrevend. In 1977 nam Jefs zoon Louis Contryn de leiding van het gezelschap over.
In 1993 werd het MSPT structureel erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. Willem Verheyden nam in 1997 het roer over, en wijzigde de naam in Figurentheater De Maan. Stilaan hertekent hij ook de artistieke koers van het gezelschap.
Naast het MSPT ontwikkelde de familie Contryn nog vele andere initiatieven met betrekking tot het poppenspel. Zo richtte Louis Contryn in 1970 de School voor Poppenspel op.

  lees meer

Het Gevolg

Het Turnhoutse theatergezelschap Het Gevolg ontstond in 1983-1984 als professionele voortzetting van een theaterplateau voor anders-actieven in CC de Warande. Onder leiding van schrijver en regisseur Ignace Cornelissen ontwikkelde het gezelschap zich op korte tijd tot een van de toonaangevende jeugdtheatergezelschappen van Vlaanderen. Toegankelijkheid, fantasie, maatschappelijk engagement en humor waren (en zijn) kenmerkend voor zijn voorstellingen. In 1989-1990 ontving Het Gevolg voor het eerst een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap. In 1997 besloot Ignace Cornelissen het roer om te gooien en met Het Gevolg uitsluitend volwassenentheater te maken. Sinds 2001 combineert het gezelschap de twee. In 2003 verhuisde Het Gevolg naar de voormalige Cinema Focus in Turnhout. Sindsdien beschikt het over een eigen zaal.

  lees meer

Tentakel

Teaterwerkgroep Tentakel werd in 1972 in Antwerpen opgericht door de Nederlander Perry Dijkstra. Het gezelschap werkte als een collectief, waarvan onder anderen Bernadette Cornelissens en componist Tars Lootens deel uitmaakten. Tentakel wilde in de eerste plaats maatschappijkritisch theater brengen voor het middelbaar onderwijs, vaak in combinatie met een volledige dagwerking rond een specifiek thema op school. Improvisaties lagen aan de basis van de meeste producties. De teksten die hieruit ontstonden, werden aangevuld met liedjes en gedichten van de hand van Perry Dijkstra.  
Tot 1982 was Tentakel een reizend gezelschap, daarna beschikte het over een eigen zaal in Antwerpen.
In 1985 schrapte de Vlaamse Executieve de subsidies van Tentakel, een jaar later hield het collectief op te bestaan.

  lees meer

Theater Propop
Theater Propop werd halfweg de jaren ’70 door Ruud Alles en Hilde Vleugels opgericht als vormingstheater voor jongeren. Aanvankelijk speelde het gezelschap maatschappelijk geëngageerde producties in tenten of op straat, om na tien jaar onderdak te vinden in een eigen theaterzaal in Turnhout. Het doelpubliek was intussen verschoven van jongeren naar kleuters en jongere kinderen. Momenteel maakt Theater Propop nog steeds producties die vertrekken vanuit een grote sociale bewogenheid. Daarbij incorporeert het, naast poppenspel, steeds meer andere disciplines als muziek en mime.
 
  lees meer


© 2003 Vlaams Theater Instituut | | info@vti.be