Home Zoeken & Verkennen  
   Zoeken door bestanden
   Hulp bij zoeken


   Beeldfragmenten
   Geluidsfragmenten

   Reageer meteen
   Contacts

MSPT/De Maan

De geschiedenis van Figurentheater De Maan gaat terug tot 1948, toen Jef Contryn in Mechelen poppentheater Hopla oprichtte. In 1965 ging Hopla een samenwerkingsverband met de Stad Mechelen aan. Hieruit ontstond het Mechels Stadspoppentheater (MSPT). Het MSPT bracht vrij conventioneel poppentheater, maar was op technisch gebied wel altijd vooruitstrevend. In 1977 nam Jefs zoon Louis Contryn de leiding van het gezelschap over.
In 1993 werd het MSPT structureel erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. Willem Verheyden nam in 1997 het roer over, en wijzigde de naam in Figurentheater De Maan. Stilaan hertekent hij ook de artistieke koers van het gezelschap.
Naast het MSPT ontwikkelde de familie Contryn nog vele andere initiatieven met betrekking tot het poppenspel. Zo richtte Louis Contryn in 1970 de School voor Poppenspel op.
Archiefbeschrijving

 
Archiefbeschrijving volgens ISAD(G)-norm | VTi
ISAD_MSPT.pdf | 163 kb | 19-11-2003
 Beeldmateriaal

 
'Ridder Rikketik en de Hittentit-heksen' |
MAA08.jpg | 145 kb | 19-12-2003
  Op de foto van links naar rechts: Fernand Verreth, Renilde Schools, Ivo Vereecken en Pol Meel. Productie van Louis Contryn uit het seizoen 1994-'95.
 
Mechelen |
MAA09.jpg | 174 kb | 19-12-2003
  Het Mechels Stadspoppentheater met op de achtergrond de Sint-Romboutstoren.
 
'Tijl naar planeet Pi' |
MAA10.jpg | 121 kb | 19-12-2003
  Productie van Louis Contryn, opgevoerd tijdens het seizoen 1986-'87, met als poppenspelers o.m. Pol Meel en Renilde Schools.
 
Een pop uit het archief van De Maan | VTi
MAA01.jpg | 123 kb | 13-11-2003
  Een pop (vermoedelijk uit de jaren '50) uit het archief van het Mechels Stadspoppentheater/Figurentheater De Maan.
 
Objecten in het archief van De Maan | VTi
MAA02.jpg | 533 kb | 13-11-2003
 
 
Een pop uit het archief van De Maan | VTi
MAA04.jpg | 508 kb | 13-11-2003
 
 
Poppenspelberichten | VTi
MAA05.jpg | 448 kb | 13-11-2003
  Een brochure van het Mechels Stadspoppentheater.
 
'Rollo van Rommelgem: buiten-spel?' | VTi
MAA06.jpg | 102 kb | 13-11-2003
  Voorpagina van de programmabrochure van de productie 'Rollo van Rommelgem: buiten-spel?' (1987). Regie: Fernand Verreth.
 
'Het Jungleboek' | VTi
MAA07.jpg | 134 kb | 13-11-2003
  Omslag van de programmabrochure van de productie 'Het Jungleboek' uit het seizoen 1986-1987. Regie: Louis Contryn.Getuigenissen

 
De School voor Poppenspel | Karel Van Ransbeeck
karran_MAA01.ogg | 314 kb | 17-9-2003
  De oorspronkelijke opzet van de School voor Poppenspel was het opleiden van professionele poppenspelers, meent Karel Van Ransbeeck.
 
Het verschil in opvatting tussen Marc Maillard en Karel Van Ransbeeck | Karel Van Ransbeeck
karran_MAA02.ogg | 338 kb | 17-9-2003
  Karel Van Ransbeeck neigt er toe het poppenspel vanuit het plastische te benaderen veeleer dan vanuit het acteren. Daarom herkent hij zich meer in de opvattingen van Het Firmament dan in die van Marc Maillard.
 
De 'bloedbroeders' van het poppenspel | Karel Van Ransbeeck
karran_MAA03.ogg | 160 kb | 17-9-2003
  Karel Van Ransbeeck verklaart het 'bloedbroederschap' tussen Paul Contryn en hemzelf.
 
Oud-studenten van de School voor Poppenspel | Karel Van Ransbeeck
karran_MAA04.ogg | 350 kb | 17-9-2003
  Karel Van Ransbeeck noemt enkele bekende namen uit de wereld van het figurentheater die les volgden aan de School voor Poppenspel.
 
Marc Maillard over de School voor Poppenspel | Marc Maillard
marmai_MAA01.ogg | 222 kb | 17-9-2003
  Marc Maillard is blij dat er een School voor Poppenspel bestaat, maar hij vindt het jammer dat ze zich niet uitsluitend tot professionelen richt.
 
't Spelleke van Ulenspiegel | Paul Contryn
paucon_MAA01.ogg | 362 kb | 17-9-2003
  Paul Contryn vertelt over een van de voorlopers van het MSPT, 't Spelleke van Ulenspiegel, dat in 1941 in Mechelen werd opgericht door Jef Contryn.
 
De eerste stappen van Jef Contryn na de Tweede Wereldoorlog | Paul Contryn
paucon_MAA02.ogg | 310 kb | 17-9-2003
  Na de Tweede Wereldoorlog richtte Jef Contryn een traditioneel familietheater op, waarin stangpoppen een belangrijke rol speelden.
 
Het verschil tussen een stangpop en een marionet | Paul Contryn
paucon_MAA03.ogg | 228 kb | 17-9-2003
  Paul Contryn legt het verschil uit tussen een stangpop en een marionet.
 
Het Vlaams Verbond voor Poppenspel | Paul Contryn
paucon_MAA04.ogg | 133 kb | 17-9-2003
  Paul Contryn legt uit waarom Jef Contryn het Vlaams Verbond voor Poppenspel stichtte.
 
De familie Contryn en het handpoppenspel | Paul Contryn
paucon_MAA05.ogg | 449 kb | 17-9-2003
  Na de Tweede Wereldoorlog en in de jaren '50 legden Jef en Louis Contryn zich, naar Duits voorbeeld, toe op het handpoppenspel.
 
De eigen accenten van Jef en Louis Contryn in het handpoppenspel | Paul Contryn
paucon_MAA06.ogg | 339 kb | 17-9-2003
  Paul Contryn geeft aan welke eigen accenten Jef en Louis Contryn aanbrachten in het handpoppenspel. Daarbij verwijst hij o.m. naar het succes van de Tijl-figuur en diens 'medespelers'.
 
'Piet met de houten kop' | Paul Contryn
paucon_MAA07.ogg | 393 kb | 17-9-2003
  Paul Contryn over 'Piet met de houten kop', een stuk dat Gerard Walschap speciaal voor de Contryns heeft geschreven.
 
Het Mechels Stadspoppentheater in de jaren '80 | Paul Contryn
paucon_MAA08.ogg | 320 kb | 17-9-2003
  In de jaren '80 bracht het Mechels Stadspoppentheater vaak bewerkingen van bekende verhalen, waarin, naast poppen en objecten, ook mensen hun opwachting maakten.
 
'De gelaarsde kat' | Paul Contryn
paucon_MAA09.ogg | 359 kb | 17-9-2003
  Paul Contryn legt uit waarom 'De gelaarsde kat' een in technisch opzicht bijzondere productie was.
 
Tijl en Luppe en hun 'medespelers' | Paul Contryn
paucon_MAA10.ogg | 234 kb | 17-9-2003
  Paul Contryn duidt de personages Tijl en Luppe en hun 'medespelers'.
 
De carrière van Jef Contryn | Paul Contryn
paucon_MAA11.ogg | 365 kb | 17-9-2003
  Paul Contryn legt uit waarom Jef Contryn het teksttheater vaarwel zei, en zich vanaf dan op het figurentheater toelegde.
 
Historische verschuivingen in de verhouding tussen pop en acteur | Paul Contryn
paucon_POP01.ogg | 393 kb | 17-9-2003
  Paul Contryn legt uit hoe de verhouding tussen pop en acteur, ook bij het Mechels Stadspoppentheater, gaandeweg veranderd is.

 

  MSPT in de VTi-databank
Voor meer informatie over producties, literatuur, knipsels, videomateriaal, ... over het Mechels Stadspoppentheater.
klik hier
  De Maan in de VTi-databank
Voor meer informatie over bijvoorbeeld producties, literatuur, knipsels m.b.t. Figurentheater De Maan .
klik hier
  AMVC bewaart materiaal van MSPT
In het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (AMVC) - Letterenhuis vind je onder meer affiches en knipsels over het Mechels Stadspoppentheater/Figurentheater De Maan.
klik hier
  Materiaal in De Spiegel
Fé Van Ransbeeck deponeerde al archiefmateriaal in De Spiegel, waaronder deze doos met o.a. knipsels betreffende het poppenspel van Jef Contryn en Theater Toone.
  Poppen bij De Maan
Een oude pop bij De Maan; een deel van deze poppen wordt in grote ladenkasten bewaard.


© 2003 Vlaams Theater Instituut | | info@vti.be