Home Zoeken & Verkennen  
   Zoeken door bestanden
   Hulp bij zoeken


   Beeldfragmenten
   Geluidsfragmenten

   Reageer meteen
   Contacts

De Spiegel

In 1965 richtte Felix (Fé) Van Ransbeeck in Kontich De Spiegel op. Van traditioneel handpoppentheater veranderde De Spiegel langzaam van koers richting vernieuwing. Halfweg de jaren ’80 nam Karel Van Ransbeeck, Fés jongste zoon, de artistieke leiding over, al bleef het in de jaren die daarop volgden, vrij rustig rond De Spiegel. Daar kwam eind jaren '90 verandering. Voortaan richt het gezelschap zich niet alleen maar tot kinderen, maar ook tot volwassenen. Naast van poppen maakt het ook van objecten gebruik. Sinds 2001 wordt De Spiegel structureel erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap als muziektheater.

Archiefbeschrijving

 
Archiefbeschrijving volgens ISAD(G)-norm | VTi
ISAD_DeSpiegel.pdf | 156 kb | 19-11-2003
 Beeldmateriaal

 
'Sneeuwwitje' |
SPI07.jpg | 113 kb | 19-12-2003
  Productie van De Spiegel (1997-'98), met op de foto Karel Van Ransbeeck als poppenspeler.
 
Flyer van 'Karel ende Elegast' | De Spiegel
SPI08.jpg | 60 kb | 22-12-2003
  Wannes Van de Velde bewerkte deze tekst voor De Spiegel.
 
Festival |
SPI09.jpg | 99 kb | 22-12-2003
  Flyer van de tentoonstelling "15 jaar Poppentheater De Spiegel" op het 3e Poppenfestival.
 
'De Lotgevallen van Willem Jeroens' | De Spiegel
SPI10.jpg | 231 kb | 22-12-2003
  Productie van "Het Kontichs poppentheater" tijdens de Abraham Hans-viering in Kontich in 1982.
 
De jongste poppenspeler van het land... | VTi
SPI01.jpg | 143 kb | 14-11-2003
  Een knipsel uit het archief van Poppentheater De Spiegel over de jonge Karel Van Ransbeeck.
 
Aankondiging | VTi
SPI02.jpg | 69 kb | 14-11-2003
  Een flyer uit het archief van Poppentheater De Spiegel voor een poppenspelnamiddag in het Kontichs Poppentheater.
 
Dommelhoffestival | VTi
SPI04.jpg | 79 kb | 14-11-2003
  Een postkaart met aankondiging van het 2de Poppenfestival in het Dommelhof in Neerpelt (1978). Bewaarplaats: De Spiegel.
 
'Dikke vrienden' | VTi
SPI05.jpg | 123 kb | 14-11-2003
  Affiche voor de productie 'Dikke vrienden' uit het seizoen 1993-1994. De regie was in handen van Kristina Vasseliva, Karel Van Ransbeeck stond in voor het poppenspel.
 
'Wickie de Viking' | VTi
SPI06.jpg | 95 kb | 14-11-2003
  Een foto uit de programmabrochure van de productie 'Wickie de Viking', uit het seizoen 1991-1992. De regie was van Cis Goossens.Getuigenissen

 
Karel Van Ransbeeck geeft aan hoe belangrijk het Dommelhof Poppenfestival was voor het figurentheater in Vlaanderen | Karel Van Ransbeeck
karran_SPI01.ogg | 235 kb | 18-9-2003
  Het Internationaal Poppenfestival Dommelhof betekende een enorme stimulans voor het figurentheater in Vlaanderen. Elk jaar gaven vader en zoon Van Ransbeeck er workshops.
 
'Koning Midas' | Karel Van Ransbeeck
karran_SPI02.ogg | 852 kb | 18-9-2003
  Het keerpunt voor Karel Van Ransbeeck was zijn voorstelling 'Koning Midas', een poppenballet dat de twee verhalen weergeeft die over koning Midas bestaan, op speciaal voor de productie gecomponeerde muziek.
 
Karel Van Ransbeeck legt uit waarom het figurentheater niet onder één noemer kan gebracht worden | Karel Van Ransbeeck
karran_SPI03.ogg | 484 kb | 18-9-2003
  De kritiek hanteert voor het figurentheater vaak dezelfde criteria als voor het teksttheater, aldus Karel Van Ransbeeck, hoewel de verschillende figurentheatergezelschappen op zeer verschillende manieren werken.
 
Het begin van De Spiegel | Karel Van Ransbeeck
karran_SPI04.ogg | 324 kb | 18-9-2003
  Tijdens de beginjaren van De Spiegel vertrok stichter Fé Van Ransbeeck van het gegeven handpoppenkast. De vrij traditionele stukken waren meestal bewerkingen van sprookjes door Louis en Jef Contryn of door Fé Van Ransbeeck zelf.
 
Karel Van Ransbeeck vindt dat De Spiegel niet één bepaalde stijl kan worden toegeschreven | Karel Van Ransbeeck
karran_SPI05.ogg | 88 kb | 18-9-2003
  In tegenstelling tot wat soms beweerd wordt, heeft De Spiegel volgens Karel Van Ransbeeck niet één specifieke stijl. Per project zoekt hij immers wat nodig is.
 
De artistieke evolutie van De Spiegel | Karel Van Ransbeeck
karran_SPI06.ogg | 482 kb | 18-9-2003
  In het begin werden bij De Spiegel vooral handpoppen gebruikt. Later kwamen er staafpoppen en acteurs bij. Momenteel wordt per project beslist welke techniek het best past.
 
Karel Van Ransbeeck licht toe hoe hij, onder meer door middel van assemblagetechnieken, objecten als figuren laat optreden | Karel Van Ransbeeck
karran_SPI07.ogg | 471 kb | 18-9-2003
  De pop staat bij Karel Van Ransbeeck voorop, m.a.w. hij transformeert objecten meestal tot figuren. Sinds 'Wickie de Viking' (1991-92) werkt hij met dit doel ook met assemblagetechnieken.
 
Karel Van Ransbeeck duidt het verschil in stijl in aanpak tussen twee producties | Karel Van Ransbeeck
karran_SPI08.ogg | 411 kb | 18-9-2003
  In 'Dikke vrienden' (1996-97) maakte Karel Van Ransbeeck gebruik van handpoppen, terwijl 'Grote Pien, kleine Pien' (2001-02) een echte objectenvoorstelling is, waarbij objecten allerlei kunnen betekenen in het hoofd van de toeschouwer.
 
De artistieke evolutie van De Spiegel | Karel Van Ransbeeck
karran_SPI09.ogg | 88 kb | 18-9-2003
  Onder invloed van o.m. de School voor Poppenspel en het Dommelhof Poppenfestival ging De Spiegel buiten de kast spelen.
 
'Dikke vrienden' | Karel Van Ransbeeck
karran_SPI10.ogg | 95 kb | 18-9-2003
  De productie 'Dikke vrienden' (1996-97) was gebaseerd op zeven boeken van Helme Heine, waaruit één verhaal werd gededuceerd.

 

  De oorsprong van de naam 'De Spiegel'
Poppentheater De Spiegel ontleende zijn naam aan de herberg ‘De Spiegel’, waar in 1602 poppenspeler Jaspar Cobeniers en zijn vrouw werden terechtgesteld op last van hekserij en toverachtige praktijken.
  De Spiegel in de VTi-databank
Voor meer informatie over producties, literatuur, knipsels, videomateriaal, ...
klik hier
  AMVC bewaart materiaal van De Spiegel
In het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (AMVC) - Letterenhuis vind je onder meer knipsels over De Spiegel.
klik hier
  Website van Theater De Spiegel

klik hier
  Materiaal in De Spiegel
Fé Van Ransbeeck deponeerde al archiefmateriaal in De Spiegel, waaronder deze doos met o.a. knipsels betreffende het poppenspel van Jef Contryn en Theater Toone.

© 2003 Vlaams Theater Instituut | | info@vti.be