Home Zoeken & Verkennen  
   Zoeken door bestanden
   Hulp bij zoeken


   Beeldfragmenten
   Geluidsfragmenten

   Reageer meteen
   Contacts

KJT

Het Jeugdtheater van Antwerpen werd gesticht in 1942, en opereerde aanvankelijk onder de vleugels van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg (KNS). Onder impuls van Corry Lievens werd het in 1945 een autonoom gezelschap. Het betrok de Huurschouwburg tot deze in 1958 omwille van veiligheidsredenen werd gesloten. Daarop leidde het gezelschap een tijdlang een nomadenbestaan. Pas in 1980 vond het Jeugdtheater een definitief onderdak in de nieuwe Stadsschouwburg.
Directeur Corry Lievens leverde aanvankelijk baanbrekend werk, maar in de jaren '60 kwam haar repertoire vol sprookjes en avonturenverhalen als zeer behoudsgezind over. Onder Joost Noydens (vanaf 1968) kwam hierin geleidelijk aan verandering. Hij had aandacht voor actuele maatschappelijke thema's en werkte een jongerenprogrammering uit. Walter Merhottein (vanaf 1987) richtte zich op de uitbouw van een veeleer klassiek repertoiregezelschap. In 1997 werd het Koninklijk Jeugdtheater (KJT) omgevormd tot Instelling van Openbaar Nut. De nieuwe directeur, Barbara Wyckmans, herdoopte het gezelschap tot HetPaleis. Sindsdien ontplooit het gezelschap de werking van een kunstencentrum voor kinderen en jongeren.
Archiefbeschrijving

 
Archiefbeschrijving volgens ISAD(G)-norm | VTi
ISAD_KJT.pdf | 132 kb | 19-11-2003
 Beeldmateriaal

 
Het seizoen 1949-1950 | VTi
KJT01.jpg | 96 kb | 12-11-2003
  Twee pagina's uit de seizoensbrochure 1949-1950, met een aankondiging van de producties 'Peter en de Wolf' en 'Marjolijntje'.
 
'Klein Duimpje' | VTi
KJT02.jpg | 101 kb | 12-11-2003
  Een foto van de productie 'Klein Duimpje' (1974). De tekst van de gebroeders Grimm was bewerkt door Ruud De Ridder, de regie was in handen van Marcel De Bie.
 
Het seizoen 1986-1987 | VTi
KJT03.jpg | 111 kb | 12-11-2003
  Voorpagina van de seizoensbrochure 1986-1987.
 
'De gelaarsde kat' (1969-1970) | VTi
KJT04.jpg | 85 kb | 12-11-2003
  Een foto van de eerste voorstelling van 'De gelaarsde kat' (1969-1970). Tekst: Alice Toen, hier in regie van Joost Noydens. In februari 1992 werd in het KJT de 2000ste voorstelling van deze productie gevierd.
 
'De gelaarsde kat' (1991-1992) | VTi
KJT05.jpg | 58 kb | 12-11-2003
  Foto's van een nieuwe enscenering van 'De gelaarsde kat' in 1991-1992. De voorstelling werd nu in openlucht gespeeld, de regie was in handen van Jan Verbist.
 
'Repelsteeltje' | VTi
KJT06.jpg | 151 kb | 12-11-2003
  Een foto van de eerste enscenering van 'Repelsteeltje' in 1948-1949. Tekst: Jos De Wachter, regie: Joost Noydens.
 
Joost Noydens | VTi
KJT07.jpg | 177 kb | 12-11-2003
  Foto met v.l.n.r. Patrick Dewael, KJT-directeur Joost Noydens en Marc Schillemans.
 
'Er zit muziek in het KJT' | VTi
KJT08.jpg | 162 kb | 12-11-2003
  Artikel uit Gazet Van Antwerpen (23/01/1990) over de artistieke koers van het KJT, met een foto van toenmalig directeur Walter Merhottein.
 
Barbara Wyckmans | VTi
KJT09.jpg | 64 kb | 12-11-2003
  Foto van HetPaleis-directrice Barbara Wyckmans uit 'Accenten' (1998, nr. 32).
 
'De baron von Münchhausen' | VTi
KJT10.jpg | 66 kb | 12-11-2003
  Flyer voor 'De baron von Münchhausen' (1997). De tekst was van Herwig De Weerdt, de regie en het ontwerp van de poppen waren in handen van Marc Maillard.Getuigenissen

 
Het Jeugdtheater onder Corry Lievens | Alice Toen
alitoe_KJTO1.ogg | 240 kb | 17-9-2003
  Alice Toen legt uit waarom Dries Wieme en zijzelf vonden dat er, naast het Jeugdtheater van Corry Lievens, plaats was voor een andersoortig theater voor kinderen.
 
Het mooiste theater van Antwerpen | Arnold Brand
arnbra_KJT01.ogg | 293 kb | 17-9-2003
  De schouwburg die het Jeugdtheater betrok, de Huurschouwburg, was de mooiste zaal van Antwerpen, zegt Arnold Brand.
 
De relatie tussen de KNS en het KJT | Fabienne Arras
fabarr_KJT01.ogg | 251 kb | 17-9-2003
  Zowel in de Bourlaschouwburg als in de nieuwe Stadsschouwburg waren de KNS en het KJT een tijdlang onder hetzelfde dak gehuisvest. Toch bleven het gescheiden gezelschappen.
 
Na de sluiting van de Huurschouwburg en van Zaal Majestic was het Jeugdtheater op de dool | Lieve Eeckhaut
lieec_KJT02.ogg | 306 kb | 17-9-2003
  Lieve Eeckhaut vertelt over de periode dat het KJT voorstellingen gaf in de Bourlaschouwburg en repeteerde in de turnklas van een schooltje op de Vlasmarkt.
 
De verschillende speelplekken van het KJT | Lieve Eeckhaut
lieeec_KJT03.ogg | 149 kb | 17-9-2003
  Lieve Eeckhaut somt de verschillende plekken op waar het KJT speelde.
 
Het KJT onder Joost Noydens | Lieve Eeckhaut
lieeec_KJT04.ogg | 416 kb | 17-9-2003
  Het KJT was onder Joost Noydens niet zo oubollig als soms wordt beweerd, vindt Lieve Eeckhaut. Noydens startte o.m. met een jongerenreeks en volgde nauwgezet het toonaangevende repertoire van het Zweedse Unga Klara op.
 
De relatie tussen het KJT en de Stedelijke Balletschool | Lieve Eeckhaut
lieeec_KJT05.ogg | 304 kb | 17-9-2003
  De nieuwe Stadsschouwburg herbergde niet enkel de KNS en het KJT, maar ook de Stedelijke Balletschool, waarmee het KJT soms samenwerkte.
 
De eerste aanzetten tot een educatieve werking | Lieve Eeckhaut
lieeec_KJT07.ogg | 300 kb | 17-9-2003
  Lieve Eeckhaut herinnert zich haar eerste pogingen om een educatieve werking op poten te zetten.
 
'De gelaarsde kat' | Lieve Eeckhaut
lieeec_KJT08.ogg | 90 kb | 17-9-2003
  'De gelaarsde kat' van Alice Toen werd vaak in het KJT gespeeld.
 
De openluchtvoorstellingen van het KJT | Lieve Eeckhaut
lieeec_KJT09.ogg | 291 kb | 17-9-2003
  Lang voor er van de Zomer van Antwerpen sprake was, bracht het KJT openluchtvoorstellingen op speelpleinen naar aanleiding van 'Antwerpen Kermis', vertelt Lieve Eeckhaut.
 
Het profiel van HetPaleis volgens Lieve Eeckhaut | Lieve Eeckhaut
lieeec_KJT10.ogg | 20 kb | 17-9-2003
  Lieve Eeckhaut vindt HetPaleis "deSingel voor kinderen".
 
Lieve Eeckhaut legt uit hoe het repertoire van het KJT werd samengesteld | Lieve Eeckhaut
lieeec_KJTO6.ogg | 293 kb | 17-9-2003
  Het repertoire van het KJT werd samengesteld aan de hand van het weer en de wisseling der seizoenen, aldus Lieve Eeckhaut.
 
De kloof tussen het KJT en de andere jeugdgezelschappen | Marc Maillard
marmai_KJT01.ogg | 159 kb | 17-9-2003
  In de jaren '80 gaapte er een enorme kloof tussen het KJT en de andere jeugdtheatergezelschappen, aldus Marc Maillard.
 
Het samenwerkingsverband tussen het KJT en Froe Froe | Marc Maillard
marmai_KJT02.ogg | 456 kb | 17-9-2003
  Marc Maillard licht het samenwerkingsverband tussen het KJT en Froe Froe toe, o.m. aan de hand van 'Amelie en de koning op het dak' (1996).
 
Paul Contryn over twee pioniers van het kindertheater | Paul Contryn
paucon_KJT01.ogg | 144 kb | 17-9-2003
  Paul Contryn brengt twee pioniers van het kindertheater in de herinnering: Jan Brugmans, die bij het Jeugdtheater actief was, en Karel Weyler van Pats Poppenspel.

 

  De Huurschouwburg
Het theater aan de Kipdorpbrug, gebouwd in 1874, was de thuishaven van het Nationael Tooneel/KNS (1874-1934) en van het Koninklijk Jeugdtheater (1945-1958). In 1960 werd het theater afgebroken. In het AMVC vind je een foto van deze schouwburg.
klik hier
  KJT in de VTi-databank
Voor meer informatie over producties, literatuur, knipsels, videomateriaal, ...
klik hier
  AMVC bewaart materiaal van KJT
In het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (AMVC) - Letterenhuis vind je affiches, brieven, handschriften, opnamen, foto's, enz.
klik hier
  Archiefmateriaal van KJT
In de kelder van HetPaleis vind je rekken vol archief van het Koninklijk Jeugdtheater.
  Corry Lievens in AMVC
Het AMVC-Letterenhuis bewaart, naast dit portret, ook affiches, brieven, documenten, handschriften, liederen, opnamen, enz. m.b.t. Corry Lievens.
klik hier
  KJT-affiche in AMVC
Het Jeugdtheater speelde "Doornroosje, de schoone slaapster" in januari 1944, in regie van Corry Lievens.
klik hier
  Peter Welffens
Een biografie van componist Peter Welffens.
klik hier
  KJT in het Stadsarchief van Antwerpen
In 1947 werd het KJT opgenomen als afdeling van de KNS.
klik hier
  Alice Toen

Zij werd geboren in 1924. Zij richtte mee het MMT op en had er van 1959 tot 1962 de leiding, ze werkte daarna onder meer bij het Nederlands Kamertoneel en Toneel Vandaag, schreef, vertaalde en bewerkte stukken voor kinderen en jongeren (voornamelijk voor Jeugd & Theater, maar ook voor andere gezelschappen, zoals KJT), speelde in de meeste producties zelf mee, en acteert ook na haar 70ste verjaardag nog in films en tv-series.
  Joost Noydens in AMVC
Het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (AMVC) - Letterenhuis bewaart onder meer deze foto van Joost Noydens, acteur bij het Jeugdtheater sinds de oprichting (en daarvoor al bij voorloper De Zonnebloem), regisseur bij het Jeugdtheater vanaf eind jaren '40, en directeur van het gezelschap van 1968 tot 1987.
klik hier

© 2003 Vlaams Theater Instituut | | info@vti.be