Home Zoeken & Verkennen  
   Zoeken door bestanden
   Hulp bij zoeken


   Beeldfragmenten
   Geluidsfragmenten

   Reageer meteen
   Contacts

Speelteater

Toen Eva Bal in 1978 het Speelteater Gent oprichtte, was haar doel drieërlei: ten eerste producties creëren vóór kinderen en jongeren, ten tweede theaterateliers inrichten mét kinderen en jongeren, en ten derde gastvoorstellingen programmeren. Bij gebrek aan geld en een geschikte ruimte kon ze voorlopig slechts de eerste twee doelstellingen realiseren.
Kenmerkend voor Bals eigen voorstellingen is dat ze steeds van improvisaties rond bepaalde thema's vertrekken. Peter De Graef, Eric De Volder, Alain Platel en Rieks Swarte zijn enkele andere regisseurs die in het Speelteater actief waren.
In 1993 betrok het Speelteater een verlaten fabrieksruimte in de Blekerijstraat, de Kopergietery, waarna de naam wijzigde in Speelteater/Kopergietery. Bals droom ging hiermee in vervulling, namelijk de mogelijkheid om een kunstencentrum voor kinderen en jongeren uit te bouwen. In 2001 bleef enkel de naam Kopergietery over. Eind 2003 trok Bal zich terug als artistiek leider, Johan De Smet volgde haar op.
 
Archiefbeschrijving

 
Archiefbeschrijving volgens ISAD(G)-norm | VTi
ISAD_Kopergietery.pdf | 170 kb | 19-11-2003
 Beeldmateriaal

 
'Landschap van Laura' | Peter Lorré
SPE09.jpg | 127 kb | 19-12-2003
  Productie uit 1990-'91. Op de foto Luc Frans, Peggy Schepens en Ives Thuwis; de regie was in handen van Eva Bal, Paul Carpentier en Alain Platel voor de dans.
 
'Fragment' | VTi
SPE02.jpg | 78 kb | 6-11-2003
  Een aankondiging van de productie 'Fragment' in de seizoensbrochure 1985-1986. De acteurs (o.a. Ineke Nijssen, Paul Carpentier en Elisabeth Van Dooren) werden begeleid door Eric De Volder.
 
Groepsfoto | VTi
SPE03.jpg | 108 kb | 6-11-2003
  De laatste bladzijde uit de seizoensbrochure 1985-1986 van het Speelteater met een groepsfoto van alle medewerkers. In het midden zit Eva Bal.
 
'Koningen' | VTi
SPE04.jpg | 64 kb | 6-11-2003
  Flyer voor de kindermusical 'Koningen' (1986). Regie: Eva Bal, met o.a. Erna Palsterman, Jeanne Pennings en Raymond Bossaerts.
 
'Enfantillages' | VTi
SPE05.jpg | 118 kb | 6-11-2003
  Flyer voor de eerste productie voor volwassenen, 'Enfantillages' (1987). Regie: André Vermaerke, met Jakob Beks.
 
Dramalessen in het Speelteater | VTi
SPE06.jpg | 206 kb | 6-11-2003
  Een aankondiging voor de dramalessen die ieder jaar door het Speelteater worden georganiseerd, in de seizoensbrochure 1985-1986.
 
'Wer trostet Muu?' | VTi
SPE07.jpg | 72 kb | 6-11-2003
  Flyer voor de productie 'Wer trostet Muu?' (1987-1988), de Duitstalige versie van de productie 'Wie troost Muu?' uit datzelfde seizoen. Tekst en regie: Eva Bal, met o.a. Ineke Nijssen en Paul Carpentier.
 
'Landschap van Laura' | VTi
SPE08.jpg | 183 kb | 6-11-2003
  Een aankondiging van de productie 'Landschap van Laura' (1991). Regie: Eva Bal, Paul Carpentier en Alain Platel, met Luc Frans, Peggy Schepens en Ives Thuwis.Getuigenissen

 
Het werk van Eva Bal bij Jeugd & Theater | Alice Toen
alitoe_SPE01.ogg | 92 kb | 17-9-2003
  In tegenstelling met de manier waarop zijzelf werkte, merkt Alice Toen op, vertrok Eva Bal steeds vanuit improvisaties zónder tekst.
 
Het verschil in aanpak tussen Eva Bal en Alice Toen | Alice Toen
alitoe_SPE02.ogg | 232 kb | 17-9-2003
  Alice Toen legt uit waarin haar manier van werken verschilt van die van Eva Bal. Bal vertrekt vanuit improvisaties zonder tekst, terwijl zijzelf steeds van bestaande of zelfgeschreven teksten is vertrokken.
 
Ignace Cornelissen over zijn inspiratiebronnen | Ignace Cornelissen
igncor_SPE01.ogg | 101 kb | 17-9-2003
  Eva Bals 'Adriaan Mole' (1987) was een van de voorstellingen waaruit Ignace Cornelissen inspiratie putte toen hij met Het Gevolg begon.
 
'Fragment' | Marc Maillard
marmai_SPE01.ogg | 295 kb | 17-9-2003
  Marc Maillard vond het een goede zaak dat Eva Bal ook andere regisseurs aan het werk zette. Eric De Volders 'Fragment' beschouwde hij als een van de beste voorstellingen van dat moment.

 

  Het Speelteater in de VTi-databank
Voor meer informatie over producties, literatuur, knipsels, videomateriaal, ...
klik hier
  AMVC bewaart materiaal van het Speelteater
In het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (AMVC) - Letterenhuis vind je affiches, documenten en knipsels m.b.t. het Speelteater.
klik hier
  Archief van Speeltheater

De inhoud van een archiefdoos, bestaande uit productiearchief, ingedeeld volgens het ordeningsplan dat bij de Kopergietery gehanteerd wordt.
  Eva Bal in Vlaanderen
De Nederlandse Eva Bal begon haar theatercarrière in Vlaanderen in 1964, toen het toenmalige Ministerie van Nederlandstalige Cultuur haar vroeg om nieuw bloed te brengen in het Vlaamse jeugdtheater. Voordat ze het Speelteater oprichtte, regisseerde ze voorstellingen bij o.m. het Brussels Kamertoneel, de Beursschouwburg, Arca en Jeugd & Theater.
  Kopergietery

Tekening van Etienne Hubleau van de Kopergietery in Gent, het pand van het Speeltheater sinds 1993.
  'Tijdelijk Geschift'
Tekst met regieaanwijzingen van de productie 'Tijdelijk Geschift' (seizoen 1978-'79), in regie van Eva Bal, uit het archief van het Speeltheater.

© 2003 Vlaams Theater Instituut | | info@vti.be