Home Zoeken & Verkennen  
   Zoeken door bestanden
   Hulp bij zoeken


   Beeldfragmenten
   Geluidsfragmenten

   Reageer meteen
   Contacts

NTG/Publiekstheater

Het Nederlands Toneel Gent (NTG) werd opgericht in 1965 met als doel kwalitatief Nederlandstalig beroepstheater te creëren en te verspreiden. Dré Poppe was de eerste directeur. Na een lacune van twintig jaar kreeg Gent zo opnieuw een groot repertoiregezelschap. Het NTG nam zijn intrek in de Koninklijke Nederlandse Schouwburg Gent op het Sint-Baafsplein, een gebouw dat in de tweede helft van de 19de eeuw was opgetrokken als vaste speelplek voor het 'Nederlands Tooneel van Gent' (1871-1945).
O.m. dank zij zijn kleine en relatief jonge ploeg wist het NTG zich een tijdlang te profileren als het meest creatieve van de stadsgezelschappen. In de loop van de jaren '80 echter sloeg de verstarring toe.
Onder het directeurschap van Jean-Pierre De Decker (1997-2001) werd de spelersgroep hernieuwd, en vond het publiek opnieuw zijn weg naar de Gentse schouwburg. In 2001 fuseerde het NTG met Arca, en kreeg het gezelschap een nieuwe naam: Publiekstheater Gent. Het onverwachte overlijden van Jean-Pierre De Decker in datzelfde jaar maakte de artistieke evolutie problematisch.
Co-producties met o.a. Victoria en De Kopergietery lieten wel een nieuwe wind waaien, maar de voorbije jaren werden vooral gekenmerkt door de intensieve zoektocht naar een nieuwe artistiek leider.
In 2005 neemt Johan Simons (nu ZTHollandia) het roer over, zodat het gezelschap vol vertrouwen de toekomst tegemoet treedt.


Archiefbeschrijving

 
Archiefbeschrijving volgens ISAD(G)-norm | VTi
ISAD_NTG.pdf | 166 kb | 19-11-2003
 
 
Het theatererfgoed van het Publiekstheater Gent | Publiekstheater Gent
NTG_TekstTheatererfgoed_NTG.pdf | 189 kb | 19-11-2003
  Een tekst over het archief en het documentatiecentrum van het NTG/Publiekstheater Gent, die ons ter beschikking werd gesteld door het Publiekstheater Gent.Beeldmateriaal

 
Koninklijke Nederlandse Schouwburg aan het Sint-Baafsplein in Gent |
NTG_07.jpg | 161 kb | 23-12-2003
  De KNS in Gent, momenteel het Groot Huis van het Publiekstheater, werd gebouwd in 1897, en twee jaar later officieel in gebruik genomen door het toenmalige 'Nederlandse Tooneel van Gent'.
 
'Koning Lear' (1986-'87) | Luk Monsaert
NTG_08.jpg | 98 kb | 23-12-2003
  Vertaling van 'King Lear' door Hugo Claus, voor het NTG geregisseerd door Franz Marijnen, op de foto Walter Moeremans, Jef Demedts en Bob de Moor.
 
'Het gezin van Paemel' | Luk Monsaert
NTG_09.jpg | 167 kb | 23-12-2003
  Repetitiefoto uit het seizoen 1990-'91, met onder meer Marijke Pinoy en Lieve Moorthamer.
 
'Belgische Cirque Belge' | NTG
NTG_10.jpg | 103 kb | 23-12-2003
  Programmabrochure van deze productie van Walter Moeremans, in regie van genoemde en Frans Redant, met onder meer Chris Boni, Jappe Claes, Jef Demedts, Nolle Versijp en Arnold Willems.
 
Jean-Pierre De Decker | VTI
NTG_01.jpg | 94 kb | 19-11-2003
  Als regisseur van 'Maat voor maat' (1981-1982).
 
Frans Redant en Walter Moeremans | VTI
NTG_02.jpg | 182 kb | 19-11-2003
  Auteurs van 'Priester Daens' (1979-1980) in een regie van Walter Moeremans.
 
'Woyzeck' | VTI
NTG_03.jpg | 37 kb | 19-11-2003
  Schetsen en notities voor de make up van 'Woyzeck' (1980-1981) in een vertaling van Hugo Claus.
 
'Cassandra' | VTI
NTG_04.jpg | 155 kb | 19-11-2003
  De volledige cast van deze productie (1968), geregisseerd door Walter Eysselinck, met o.a. Jo De Meyere, Hilde Uytterlinden en Marc Leemans.
 
Tsjechov in het NTG | VTI
NTG_05.jpg | 68 kb | 19-11-2003
  Foto's van alle opvoeringen van Tsjechov uit de geschiedenis van het NTG.
 
'Oom Wanja' | VTi
NTG_06.jpg | 77 kb | 19-11-2003
  Scènebeelden uit deze productie; regie van Jean-Pierre De Decker uit het seizoen 1983-1984, acteurs o.a. Nolle Versijp en Dirk Roofthooft.Getuigenissen

 
De workshop van het NTG | Frans Redant
frared_NTG01.ogg | 393 kb | 18-9-2003
  Onder de vleugels van het NTG startten Tone Brulin en Franz Marijnen met speltraining à la Grotowski. De zg. workshop van het NTG was echter slechts een kort leven beschoren.
 
Het theatererfgoed van het NTG | Jaak Van Schoor
jaasch_NTG01.ogg | 196 kb | 18-9-2003
  Toen Jaak Van Schoor directeur van het NTG was (1976-1978), maakte hij een voorval mee waarbij erfgoed onherroepelijk verloren ging.
 
Een portret van Catharina Beersmans | Jaak Van Schoor
jaasch_NTG02.ogg | 80 kb | 18-9-2003
  Jaak Van Schoor vertelt een anekdote over een portret van Catharina Beersmans.
 
De oprichting van het NTG | Virginia Verlent
mevver_NTG01.ogg | 439 kb | 18-9-2003
  Na de Tweede Wereldoorlog moest Gent twintig jaar wachten op een nieuw repertoiregezelschap; in 1965 werd toen het NTG opgericht.
 
De theaterstaking van 1975 | Nolle Versijp
nolver_NTG01.ogg | 217 kb | 18-9-2003
  In 1975 beslisten de acteurs van KNS, KVS en NTG tot een staking. Nolle Versijp legt uit waarom.
 
Het verschil tussen eersteplans- en derdeplansacteurs | Ronnie Commissaris
roncom_NTG01.ogg | 322 kb | 18-9-2003
  Ook in de jaren '70 was er in de grote stadsgezelschappen nog een strikte hiërachie onder de acteurs, vertelt Ronnie Commissaris, en hij licht het verschil tussen eersteplans- en derdeplansacteurs toe.Lectuur

 
Overzichtslijst van producties | Publiekstheater Gent
NTG_LijstProducties_NTG.pdf | 354 kb | 19-11-2003
  Het Publiekstheater Gent stelde ons bijgaande overzichtslijst van producties van 1965 tot heden ter beschikking. Elke productie draagt een nummer; volgens die nummering werd ook het productiearchief van NTG/Publiekstheater geordend.

 

  AMVC bewaart materiaal van NTG
In het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (AMVC) - Letterenhuis vind je onder meer spelprogramma's, affiches, knipsels, ... m.b.t. het Nederlands Toneel Gent.
klik hier
  Affiche uit collectie van het AMVC

Het AMVC bewaart o.m. deze affiche van de NTG-productie 'Dit leven, jouw leven' (1975). Tekst: William Saroyan, regie Jo Delvaux en Walter Eysselinck.
klik hier
  NTG in de VTi-databank
Voor meer informatie over producties, literatuur, knipsels, videomateriaal, ...
klik hier
  Theaterteksten
Een blik op het documentatiecentrum van het NTG/Publiekstheater.
  Archief van NTG
De zolder van het Groot Huis herbergt onder meer het productiearchief van het NTG/Publiekstheater.
  Frans Redant in de podiumdatabank van het VTi
Voor meer informatie over de producties waar Frans Redant aan heeft meegewerkt.
klik hier
  Minardschouwburg
Tekening door Etienne Hubleau van de Minardschouwburg in Gent.

  Groot Huis
Tekening door Etienne Hubleau van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg, nu Groot Huis, in Gent.


© 2003 Vlaams Theater Instituut | | info@vti.be