Home Zoeken & Verkennen  
   Zoeken door bestanden
   Hulp bij zoeken


   Beeldfragmenten
   Geluidsfragmenten

   Reageer meteen
   Contacts

Wim Van Gansbeke

Archief van Wim Van Gansbeke op het Vlaams Theater Instituut

Wim Van Gansbeke (Brakel, 1938) werkte van 1962 tot 1989 voor de BRT-Radio, aanvankelijk als omroeper, vervolgens als producer. Als theaterrecensent was hij te horen op Omroep Brabant (de latere Radio 2) en Studio Brussel. Van 1989 tot 1994 was hij verbonden aan de krant De Morgen. Van Gansbeke staat bekend als een van de toonaangevende Vlaamse theatercritici van zijn generatie. Hij was geliefd én verguisd omwille van zijn scherpte, zijn consequente houding, zijn analytisch en kritisch vermogen, en de uitgesproken vorm waarin hij zijn recensies goot. Van Gansbeke was een fervent pleitbezorger van de theatervernieuwing in Vlaanderen in de jaren ‘70, ‘80 en ‘90.

In 1994 maakte Van Gansbeke de overstap naar de theaterpraktijk. Van 1994 tot 1997 was hij dramaturg bij het Nederlands Toneel Gent (NTG), en vervolgens gedurende korte tijd prospector bij Het Toneelhuis. Van Gansbeke stond driemaal zelf op het toneel: in ‘Merkwaardige paren’ van Blauwe Maandag Compagnie (1985), in ‘Anna Blume hat ein Vogel’ van Theater Zuidpool (1998), en in het door Josse De Pauw speciaal voor hem geschreven ‘Sulla en de mus’ van Victoria (2004). Momenteel woont Van Gansbeke in het zuiden van Frankrijk.
Archiefbeschrijving

 
Archiefbeschrijving volgens ISAD(G)-norm | VTi
GAN_ISAD.pdf | 75 kb | 14-12-2004
 
 
Inventaris van het archief van Wim Van Gansbeke in het Vlaams Theater Instituut (VTi) | Sébastien Baudart
InventarisArchiefVangansbeke_SBaudart.pdf | 278 kb | 14-12-2004
 Beeldmateriaal

 
'Sulla en de mus' | Phile Deprez
GAN01.jpg | 89 kb | 14-12-2004
  Wim Van Gansbeke in de Victoriaproductie 'Sulla en de mus' (2004). De tekst van de monoloog werd geschreven door Josse De Pauw.
 
'Sulla en de mus' | Phile Deprez
GAN02.jpg | 51 kb | 14-12-2004
  Wim Van Gansbeke in de Victoriaproductie 'Sulla en de mus' (2004). De tekst van de monoloog werd geschreven door Josse De Pauw.
 
'Anna Blume hat ein Vogel' | Raymond Mallentjer
GAN03.jpg | 21 kb | 14-12-2004
  Wim Van Gansbeke en Hans Wellens in 'Anna Blume hat ein Vogel" (1998), een productie van Theater Zuidpool. Tekst: naar Kurt Schwitters, regie: Koen De Sutter.

 

  Achtergrond bij deze collectie?
Het archief van theaterrecensent Wim Van Gansbeke werd in de 2003 aan het VTi overgedragen door Eva Bosschaerts, die in 2000 haar licentiaatsverhandeling aan de theaterkritiek van Van Gansbeke had gewijd, en daarvoor een groot deel van zijn archief ter beschikking had gekregen. Het archief bevat voor het grootste deel uitgetypte recensies uit radioprogramma’s en dossiers uit Van Gansbekes periode als dramaturg bij het Gentse stadsgezelschap NTG. Wim Van Gansbeke is van plan om ook de rest van zijn archief (dat vooral correspondentie, ongepubliceerde teksten en foto’s bevat) binnen afzienbare tijd aan het VTi over te dragen.

© 2003 Vlaams Theater Instituut | | info@vti.be