Sociaal Medische Advisering

Wat is Sociaal Medische Advisering?

Sociaal Medische Advisering is een dienst die de GGD verricht ten behoeve van overheid en particulieren. Op hun verzoek wordt door een onafhankelijke arts van de GGD een advies gegeven m.b.t. sociaal medische vraagstellingen.

Wie vraagt het advies aan?

Meestal is de aanvrager een gemeentelijke instantie. Maar ook justitie, woningbouwverenigingen, politie en particulieren zijn potentiŽle aanvragers.
Zij hebben om bepaalde sociaal-medische zaken te kunnen beoordelen behoefte aan medische informatie. Maar om meerdere redenen kunnen zij die niet zelf inwinnen bij uw behandelaar(s). Wel kunnen ze bij de onafhankelijke GGD terecht.

Onderwerpen

Typische vragen hebben betrekking op arbeidsgeschiktheid, bijzondere bijstand, aanvragen voor woningaanpassing, verhuizing en vervoersvoorzieningen, zoals invalidenparkeerkaarten en scootmobiels, etc. Dit tegen een achtergrond van bepaalde sociaal-medische problematiek.

Hoe gaat het in de praktijk?

Spreekuur

U wordt schriftelijk uitgenodigd voor ons spreekuur. Daar ontmoet u onze adviseur. In de regel is dat een arts. Deze zal u vragen stellen om een indruk te krijgen van uw sociaal-medische situatie. Deze vragen houden verband met de aanvraag die u bij de gemeente hebt gedaan, waarin sociaal-medische aspecten een rol spelen.

Huisbezoek

In sommige gevallen maken we een afspraak bij u aan huis. U wordt bezocht door een arts of een ergotherapeut. Vrijwel altijd heeft dat te maken met zaken die we alleen bij u thuis kunnen beoordelen, zoals een aanvraag voor een woningaanpassing of een aanvraag voor een vervoersmiddel dat u in uw woning moet kunnen stallen. In een enkel geval bezoeken we u thuis als u om medische redenen niet op ons spreekuur kunt komen.

Onderzoek

Indien nodig verrichten we een lichamelijk onderzoek of doen metingen aan uw huis. Als u hierin toestemt, kunnen we informatie inwinnen bij uw behandelend arts. Informatie die u zelf meebrengt (medicijnkaarten, dieetlijsten, etc.) zullen ook bijdragen aan het totstandkomen van ons advies. Voor vervoersmiddelen kunt u uitgenodigd worden voor een pasdag, waarin bekeken kan worden of u met een aangevraagd vervoersmiddel kunt omgaan.

Uiteindelijk voert dit tot een schriftelijk advies dat naar de gemeente of een andere instantie gaat.

Advies

Het antwoord dat de gemeente krijgt zal kort en bondig zijn. Er zullen niet meer gegevens in staan dan strikt noodzakelijk zijn. Dit om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen en tevens de gemeente van een zinnig advies te voorzien. U hebt recht op inzage in dit advies.

En daarna?

Het advies is in de regel niet bindend, maar het zal wel een belangrijke rol spelen in de besluitvorming van de gemeente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug