amk2.gif (30951 bytes)

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Flevoland

provfle.gif (46256 bytes)
Preventie kindermishandeling  
Een kind mishandelen, misbruiken of verwaarlozen is niet goed voor het kind. Dat vindt U en dat vinden wij ook. Kindermishandeling
Vermoedens van kindermishandeling

Marietje Kesselsproject Flevoland

Om hier zoveel mogelijk aan te doen heeft de GGD de afdeling Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Flevoland.

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Flevoland is er voor iedereen die vragen heeft over kindermishandeling of vermoedens van kindermishandeling wil bespreken. Ook kinderen en jongeren kunnen bellen voor zichzelf of voor een ander.
Het gaat om kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die bij hun ouders/verzorgers wonen. 

Als u kindermishandeling in uw omgeving ziet, hoort of vermoedt, en/of vragen heeft, bel ons dan.

 Tel: 036-5357350
of 0900-1231230

BEREIKBAARHEID AMK

Wat kunt u van ons verwachten?
  • Wij overleggen met u, als u zich zorgen maakt om een kind, en proberen u een passend advies en ondersteuning te geven.
  • Wij kunnen een situatie onderzoeken, als u bij ons een melding doet, en beoordelen of er sprake is van kindermishandeling.
  • Wij gaan vertrouwelijk met uw informatie om.
  • Wij proberen, zo nodig, passende hulp op gang te brengen.
  • Wij informeren u over wat wij met uw melding hebben gedaan.
  • Wij kunnen u meer informatie geven over wat kindermishandeling is, telefonisch, schriftelijk of tijdens een bijeenkomst.

Vanuit het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling wordt altijd onderzocht of vrijwillige hulpverlening uitkomst voor een kind kan bieden. Soms kan veiligheid alleen geboden worden door een kinderbeschermingsmaatregel.

 Wilt u liever anoniem melden? Dat kan!

Uw naam en adres worden niet bekend gemaakt aan het gezin van het kind, als u dat niet wilt. Dus of u nu buurvrouw, oom of tante, vriend of kennis bent, uw naam wordt niet bekend gemaakt bij het gemelde gezin. Uw naam en telefoonnummer worden door het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling later alleen gebruikt om u te kunnen benaderen als er nog vragen zijn.

Het zwijgen doorbreken

Mensen die kindermishandeling vermoeden weten vaak niet zeker of ze het bij het rechte eind hebben en aarzelen om iets te doen. Doordat kindermishandeling zich bijna altijd afspeelt in de beslotenheid van het gezin is het ook niet gemakkelijk om erachter te komen wat er aan de hand is. Toch is het kind het slachtoffer en ondervindt het kind schade doordat het geestelijk en/of lichamelijk onder grote druk wordt gezet. De ouders willen niet dat het geheim bekend wordt en door de grote druk blijft ook het kind zwijgen. Daarom is het nodig dat men meldt bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, ondanks twijfels. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling kan vervolgens de vermoedens onderzoeken.

VERMOEDENS VAN KINDERMISHANDELING?
MELDEN!
HET KIND ZELF ZWIJGT IMMERS MEESTAL!

Waar zijn wij te bereiken?

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Flevoland (AMK) kunt u vinden in een van de vestigingen van de GGD in Almere en wel aan de Boomgaardweg 4, 1326 AC in Almere

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling is telefonisch bereikbaar:
maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 12.45 uur en van 13.15 - 16.30 uur

tel: 036-5357350 of 0900-1231230

fax: 036-5357349

E-mail: ggd@ggd-flevoland.nl

Bezoek op kantoor is ook mogelijk. Bij voorkeur wel op afspraak.
Buiten kantoortijden en in de weekeinden kunt u, uitsluitend voor spoedeisende zaken, contact opnemen met de centrale post ambulance in Almere, telefoon 036-534 09 88.
U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld door de dienstdoende medewerker van het bureau.

In het hele land zijn AMK's gevestigd. Wanneer u vragen hebt, neemt u dan contact op met het AMK bij u in de buurt.

Terug naar hoofdpagina Zorgnetwerk

Terug naar hoofdpagina GGD Flevoland