Waarom een advies van de GGD?

De gemeente kan medische informatie om meerdere redenen niet zelf bij uw arts inwinnen.

Medische geheimhouding

Ten eerste zijn artsen (en tegenwoordig ook paramedici) gebonden aan medische geheimhouding. Zij mogen nooit zonder de nadrukkelijke toestemming van de betrokken patiŽnt informatie aan anderen doorgeven. Dus ook niet aan de overheid.

Interpretatie van medische gegevens

Ten tweede geldt dat het interpreteren van medische gegevens een vak apart is. In Nederland is dit praktisch alleen aan universitair geschoolde medici (artsen) voorbehouden. Zij zijn op de hoogte van de mogelijkheden, maar ook van de onmogelijkheden van medische kennis en kunde. Daarom kiezen veel artsen ervoor slechts aan beroepsgenoten specifieke informatie te verstrekken (slechts na uw toestemming - dat spreekt vanzelf).

Onafhankelijkheid

En ten derde geldt dat de vertrouwensrelatie tussen arts en patiŽnt er op gebaseerd is dat de arts er voor de gezondheidsbelangen van zijn patiŽnt is. Als uw arts gedwongen zou kunnen worden om over uzelf  medische informatie te verstrekken, zaten u en uw arts in een lastig pakket. U moet kunnen rekenen op de zwijgplicht en een zekere partijdigheid van uw arts.

Juist om dit soort dilemma's te omzeilen kan de beoordeling door een onafhankelijk geneeskundig persoon uitkomst brengen. Men spreekt in dit geval van een geneeskundige verklaring.

Geneeskundige verklaring

Om objectief en ter zake te zijn kan een geneeskundige verklaring alleen door een onafhankelijke arts, die de regels van de relevante wetgeving kent, afgegeven worden. Deze deskundigheid vindt u bij de GGD, die tevens op de hoogte is van de lokale omstandigheden in uw gemeente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug

 

 

 

 

terug