Handboek 'Kind, opvang, gezondheid'
0 - 4 jaar
 

Inleiding


Deze kinderspecial wordt verzorgd door de gezamenlijke instellingen in Flevoland die taken hebben op het gebied van zorg & welzijn. Zij hebben voor de leidsters van de diverse soorten kindercentra (kinderdagverblijven en peuterspeelzalen) een handboek opgesteld met informatie over de 0- tot en met 4-jarigen. Het handboek biedt een schat aan informatie hoe te handelen wanneer een kind in de leeftijd 0-4 jaar ziek wordt, of (gezondheids)klachten heeft. Het gaat hierbij niet alleen om lichamelijke problemen, maar ook om psychische, emotionele en psycho-sociale problemen.

De informatie uit het handboek is in eerste instantie bedoeld voor de leidsters van kindercentra. De inhoud is voor deze kinderspecial 0-4 jaar echter zo bewerkt dat hij geschikt is voor alle gebruikers van Internet. De opstellers zijn ervan overtuigd dat het handboek ook voor anderen waardevolle informatie kan leveren. Wij wilden u deze informatie daarom niet onthouden.

De samenwerkende instellingen kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de gegeven adviezen, noch voor de informatie in de SITE "ZORGNETWERK FLEVOLAND". U houdt bij het al dan niet opvolgen van de adviezen uw eigen verantwoordelijkheid. Wij adviseren u dan ook zeer dringend om, in geval van twijfel, contact op te nemen met de instelling waarnaar in het betreffende hoofdstuk verwezen wordt.

Voor het raadplegen van de kinderspecial 0-4 jaar: inleiding.htm.

 

Zorgnetwerk Flevoland 2000